Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016), bieżące, menu 170 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016)

Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Dziennik
Urzędowy

165 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XVII/165/2016
163 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą doraźnej Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Karczewie
 
162 30.03.2016 UCHWAŁA NR XVII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” na terenie Gminy Karczew.
 
161 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid.41 obr. 3 w Karczewie
 
160 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Karczew
XVII/160/2016
159 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie sprzedaży dział sprzedaży działek o nr 603 z obr. 9 i 518 z obr. 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew. 
 
158 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Karczew
 
157 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej
XVII/157/2016
156 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefowem a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem, Miastem Sulejówkiem i Gminą Wiązowna
 
155 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów, Gminą Celestynów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem oraz Klubem Sportowym OK! Sport Warszawa przy realizacji projektu pn. „Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”
 
154 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
XVII/154/2016
153 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Karczew przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej.
 
152 30.03.2016 UCHWAŁA Nr XVII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie
 
151 25.02.2016 UCHWAŁA Nr XVI/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XVI/151/2016
150 25.02.2016 UCHWAŁA Nr XVI/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew
 
149 25.02.2016 UCHWAŁA  Nr XVI/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew udziałów wynoszących 7/32 i 3/32 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4 z obrębu 37
w mieście Karczew
 
148 25.02.2016 UCHWAŁA Nr XVI/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XVI/148/2016
147 25.02.2016 UCHWAŁA  Nr XVI/147/2016 RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika  do Uchwały Nr XVI/123//2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku  w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13
XVI/147/2016
146 28.01.2016 UCHWAŁA Nr XV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XV/146/2016
145 28.01.2016 UCHWAŁA  Nr XV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
XV/145/2016
144 28.01.2016 UCHWAŁA Nr XV/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie powierzenia spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew
 
143 28.01.2016 UCHWAŁA Nr XV/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie powierzenia spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Karczew
 
142 28.01.2016 UCHWAŁA  Nr XV/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  Powiatu Otwockiego  
 
141 28.01.2016 UCHWAŁA  Nr XV/141/2016 RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 
140 28.01.2016 UCHWAŁA  Nr XV/140/2016 RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany załącznika  do Uchwały Nr XVI/123//2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku  w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13
 
139 28.01.2016 UCHWAŁA Nr XV/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2016/2017
XV/139/2016
138 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
XIV/138/2015
137 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
136 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę NR LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
135 29.12.2015 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY KARCZEW Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. XIV/135/2015
134 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
Opinia Rio dot. prawidłowości planowanej kwoty długu
Opinia Rio dot. prawidłowości planowanej kwoty długu - sprostowanie
 
133 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku
w 2016 roku.
 
132 29.12.2015 UCHWAŁA  Nr XIV/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Karczew
XIV/132/2015
131 29.12.2015 UCHWAŁA  Nr XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży działek o nr 601, 602, 603, 604,  605 i 607 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 
130 29.12.2015 UCHWAŁA  Nr XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży działek o nr 598, 599 i 600 w obr. 4 w mieście Karczew
stanowiących własność Gminy Karczew.
 
129 29.12.2015 UCHWAŁA  Nr XIV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew
 
128 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
127 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji
 
126 29.12.2015 UCHWAŁA Nr XIV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Zespół Szkół w Karczewie do realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie część II”.
 
125 29.12.2015 UCHWAŁA  Nr XIV/125/2015 RADY  MIEJSKIEJ  W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
 
124 30.11.2015 UCHWAŁA NR XIII/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 
123 30.11.2015 UCHWAŁA Nr XIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
 
122 30.11.2015 UCHWAŁA Nr XIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
121 30.11.2015 UCHWAŁA Nr  XIII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     na rok 2016
XIII/121/2015
120 30.11.2015 UCHWAŁA Nr XIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XIII/120/2015
119 30.11.2015 UCHWAŁA Nr  XIII/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej  ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2016 rok
XIII/119/2015
118 30.11.2015 UCHWAŁA Nr XIII/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2016
XIII/118/2015
117 30.11.2015 Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego  oraz umorzenie udziałów w spółce „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie
 
116 30.11.2015 UCHWAŁA  Nr XIII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nadbrzeż
XIII/116/2015
115 30.11.2015 UCHWAŁA  Nr XIII/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie sprzedaży działek o nr 42/2 i 44/4 w obrębie 9 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew
 
114 30.11.2015 UCHWAŁA Nr XIII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
 
113 30.11.2015 UCHWAŁA NR XIII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2016 rok
XIII/113/2015
112 30.11.2015 UCHWAŁA Nr  XIII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 
111  10.11.2015 UCHWAŁA Nr  XII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego 
 
110 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
XI/110/2015
109 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
108 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016
XI/108/2015
107 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2016
XI/107/2015
106 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej
XI/106/2015
105 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015r.

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w  Gminie Karczew na lata 2015-2020”
 
104 29.10.2015 Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie oraz zmianę umowy tej spółki
 
103 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/103/2015 RADY MIESKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
XI/103/2015
102 29.10.2015 UCHWAŁA Nr XI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję 2016-2019
 
101 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
X/101/2015
100 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
99 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku
 
98 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r. 
w sprawie sprzedaży działek o nr 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 557/2, 591/2 z obrębu 4 w mieście Karczew stanowiących własnośc Gminy Karczew
 
97 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.  
w sprawie sprzedaży działek o nr 18, 19, 20 w obr. 11 w mieście Karczew stanowiąc w własność Gminy Karczew
 
96 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015r. 
w sprawie wykupu działek znajdujących się pod drogami publicznymi w Karczewie
 
95 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.  
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Karczew
X/95/2015
94 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.   
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
X/94/2015
93 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 
92 18.09.2015 UCHWAŁA Nr X/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.    
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 
91 18.09.2015 UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 
90 18.09.2015 UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew
 
 89  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
IX/89/2015
 88  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
 87  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr  IX/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
IX/87/2015
 86  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr  IX/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie ze spółką Wodociągi i Kanalizacja Karczew Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie
 
 85  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie przystąpienia przez Gminę Karczew do współpracy w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Klub Nowej Gospodarki
 
 84  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na oznakowanie przystanków przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Karczew w 2015 r.
 
 83  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na oznakowanie przystanków przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2015 r. 
 
 82  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 
 81  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej 
IX/81/2015
 80  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 
 79  14.07.2015 UCHWAŁA  Nr IX/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  14 lipca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa.
 
 78  14.07.2015 UCHWAŁA Nr  IX/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  14 lipca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie
 
 77  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 
 76  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Karczewie
 
 75  14.07.2015 UCHWAŁA Nr  IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  14 lipca 2015 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
IX/75/2015
 74  14.07.2015 UCHWAŁA Nr IX/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
IX/74/2015
 73  14.07.2015 UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku
w 2015 roku.
 
 72  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 
 71  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok
 
 70  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
VIII/70/2015
 69  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
 68  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wiejskim Gminy Karczew
 
 67  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
VIII/67/2015
 66  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VIII/66/2015
 65  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie
VII/65/2015
 64  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zgody na oddanie nieruchomości położonej we wsi Łukówiec, Gmina Karczew, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 222 do nieodpłatnego korzystania na rzecz Sołectwa Łukówiec.
 
 63  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
VIII/63/2015
 62  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. o nr 9 w obrębie 15 w mieście Karczew znajdującej się we władaniu Gminy Karczew.
 
 61  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie sprzedaży działki o nr 28 w obr. 26 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
 60  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Karczewie na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 
 59  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/59/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
 58  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/58/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Karczewie stanowiska-apelu dotyczącego braku zawarcia nowego porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Otwock w sprawie warunków korzystania przez mieszkańców Gminy Karczew z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 
 57  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.
VII/57/2015
 56  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Karczew.
VII/56/2015
 55  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” na terenie Gminy Karczew.
 
 54  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” w Gminie Karczew.
VII/54/2015
 53  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew.
VII/53/2015
 52  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy Karczew w Stowarzyszeniu LGD „Natura i Kultura”.
 
 51  28.04.2015 UCHWAŁA  Nr VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Karczew.
 
 50  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.
VI/50/2015
 49  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.
 
 48  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 47  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Karczew urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 
 46  30.03.2015 UCHWAŁA  Nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24 stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
 45  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
 
 44  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Burmistrza Karczewa.
 
 43  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
 
 42  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości 
Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew.
VI/42/2015
 41  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie sprzedaży działki o nr 549/1 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
 40  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie sprzedaży działki o nr 38/1 w obr. 11 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
 39  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie sprzedaży działki o nr 7 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
 38  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Całowaniu w Gminie Karczew.
 
 37  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 
 36  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
VI/36/2015
 35  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew.
 
 34  24.02.2015 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.
V/34/2015
33  24.02.2015 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
32  24.02.2015 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
31  24.02.2015 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
V/31/2015
30  24.02.2015 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020
 
29  24.02.2015 Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Karczewa nazwy: „Rondo imienia Żołnierzy Wyklętych”.
V/29/2015
28  24.02.2015 Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
V/28/2015
27  24.02.2015 Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016
V/27/2015
26  27.01.2015 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Grupy Remontowej w Karczewie.
 
25  27.01.2015 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
24  27.01.2015 Uchwała  Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Częstochowskiej 24 w Karczewie stanowiącym własność Gminy Karczew.
 
23  27.01.2015 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew.
 
22  27.01.2015 Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 IV/22/2015
21  30.12.2014 Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Gminy Karczew

Uchwała RIO nr Wa.19.2015

Uchwała RIO nr Wa.20.2015
 III/21/2014
 
20  30.12.2014 Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Uchwała RIO nr Wa.19.2015
 
19  18.12.2014 Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
II/19/2014 
 18  18.12.2014 Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.
 
 17  18.12.2014 Uchwała  Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych w mieście Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 500, 502, 504 w obrębie 33 stanowiących własność Gminy Karczew i działki nr 501 w obrębie 33 znajdującej się we władaniu Gminy Karczew.
 
 16  18.12.2014 Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie inicjatywy powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie
 
 15  18.12.2014 Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej
 
 14  18.12.2014 Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego
 
 13  18.12.2014 Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
  w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 123, 124, 125, 130, 131 w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 
 12  18.12.2014 Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie sprzedaży działek o nr 35/14 oraz 35/16 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 
 11  18.12.2014 Uchwała  Nr II/11/2014 Rady  Miejskiej  w  Karczewie z  dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa
 
 10  18.12.2014 Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 
 9  28.11.2014  Uchwała Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 8  28.11.2014 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 7  28.11.2014 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 6  28.11.2014 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Gospodarki Wodnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 5  28.11.2014 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 4  28.11.2014 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie oraz określenia ich składu i zakresu działania.
 
 3  28.11.2014 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 2  28.11.2014 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Karczewie.
 
 1  28.11.2014 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.
 

Metryka

sporządzono
2014-12-02 przez Mariusz Lasecki
udostępniono
2014-12-02 00:00 przez Wojciech Pokrywczyński
zmodyfikowano
2019-04-17 10:51 przez Pokrywczyński Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5754
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.