Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (324-404)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(324-404), menu 243 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(324-404)

(324-404)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

 404

03.09.2013

Uchwała  Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew.

XLIII/404/2013

 

 403

03.09.2013

Uchwała  Nr XLIII/403/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

 

 

 402

03.09.2013

Uchwała  Nr XLIII/402/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

XLIII/402/2013

 

 401

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew.

XLIII/401/2013

 

 400

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/400/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej według projektu podziału jako działka ewidencyjna o nr 721/4 we wsi Otwock Wielki w gminie Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 399

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/399/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych według projektu podziału jako działki ewidencyjne o nr 721/2 i 721/3 we wsi Otwock Wielki w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.    

 

 398

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/398/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 184/1 w Karczewie stanowiącej własność Gminy Karczew.    

 

 397

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/397/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży  części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr ew. 180/2 w Karczewie stanowiącej własność Gminy Karczew.    

 

 396

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/396/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 123/1 w obrębie 19 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.    

 

 395

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/395/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz przeprowadzania mediów na części działki nr ew. 180/2 z obr. 10 będącej własnością Gminy Karczew.    

 

 394

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/394/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotu działalności spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie.    

 

 393

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek:609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 XLIII/393/2013  

 

 392

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/392/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  3 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie.    

 

 391

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.    

 

 390

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.    

 

 389

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/389/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Zakład Usług Komunalnych „Błysk” Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku.    

 

 388

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/388/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku i Uchwały Nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku dot.  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego.    

 

 387

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/387/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  16 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015.    

 

 386

16.07.2013

Uchwała Nr XLII/386/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  16 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 - 2016.    

 

 385

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.    

 

 384

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/384/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.    

 

 383

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/383/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/309/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwałą  Nr XXXV/327/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/357/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/293/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XL/367/2013  z dnia 28 maja 2013 roku.    

 

 382

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/382/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/309/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwałą  Nr XXXV/327/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/357/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/293/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XL/367/2013  z dnia 28 maja 2013 roku.    

 

 381

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/381/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/309/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwałą  Nr XXXV/327/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/357/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/293/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XL/367/2013  z dnia 28 maja 2013 roku.    

 

 380

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/380/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie działań podjętych przez jednoosobową spółkę Gminy Karczew pod firmą „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie zmierzających do nabycia przez tę spółkę praw do nieruchomości planowanej pod lokalizację Stacji Uzdatniania Wody w Karczewie.    

 

 379

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/379/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadań z obszaru lokalnego transportu zbiorowego w zakresie nocnej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Karczew.    

 

 378

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/378/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.  XLI/378/2013  

 

 377

25.VI.2013

Uchwała  Nr XLI/377/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 296/10 w obrębie 4 Janów powstałej w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 296/9 w obrębie 4 Janów, z przeznaczeniem  na lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew    

 

 376

25.VI.2013

Uchwała Nr XLI/376/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 255/1 położonej w Glinkach stanowiącej własność Gminy Karczew.    

 

 375

28.V.2013

Uchwała Nr XL/375/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.    

 

 374

28.V.2013

Uchwała Nr XL/374/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok.    

 

 373

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 372

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/372/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 371

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/371/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

 370

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/370/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/328/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia            29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2013 roku.

 

 

 369

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na remont chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2013 r.

 

 

 368

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego.

 

 

 367

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/367/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XL/367/2013

 

 366

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 12/1, 13/4 i 14/4 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 365

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/365/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży działki o nr 139 w obr. 12  w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 364

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/364/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 42/1, 42/2, 44/3 i 44/4 w obr. 9 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 363

 28.V.2013

Uchwała  Nr XL/363/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka nr 235/2 w obrębie 4 Janów z przeznaczeniem  na lokalizację kanału sanitarnego odprowadzającego wody oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew.

 

 

 362

 28.V.2013

Uchwała  Nr XL/362/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 234/2 w obrębie 4 Janów z przeznaczeniem na lokalizację kanału sanitarnego odprowadzającego wody oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew.

 

 

361 

 28.V.2013 

Uchwała Nr XL/361/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.

 

 

 360

 28.V.2013

Uchwała Nr XL/360/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 na Technikum.

XL/360/2013

 

 359

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 358

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/358/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością Gminy Karczew oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew. 48 w obrębie 5, 66/3 i 510/1 w obrębie 10 oraz 6/1, 516 i 708 w obrębie 13, służebnością przesyłu.

 

 

 357

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew.

XXXIX/357/2013

 

 356

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/356/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew.

 

 

 355

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

 

 

 354

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/354/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2013 r.

 

 

 353

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego.

 

 

 352

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do określenia wysokości opłat za umieszczanie materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 351

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew, zmienionego uchwałą nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 02 października 2012r.

XXXIX/351/2013

 

 350

  30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.

XXXIX/350/2013

 

 349

 30.IV.2013

Uchwała Nr XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Karczew.

 

 

 348

 30.IV.2013

Uchwała  Nr  XXXIX/348/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ew. nr 18 w obrębie 34, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 347

 16.IV.2013

Uchwała Nr XXXVIII.347.2013 Rady Miejskiej w Karczewie z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

 

 

 346

 16.IV.2013

Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXXVIII/346/2013

 

 345

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013

 

 

 344

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 343

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/343/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

 342

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/342/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew

 

 

 341

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/341/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. opracowanie dokumentacji technicznej przejść dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową w Sobiekursku oraz gminną w Piotrowicach

 

 

 340

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

 

 339

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.

XXXVII/339/2013

 

 338

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

XXXVII/338/2013

 

 337

 26.III.2013

Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 336

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/336/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013

 

 

 335

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego  2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 334

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/334/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego  2013 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

 

 333

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/333/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego  2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 225, 226, 227/1, 251/1 w obr. 8 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 332

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/332/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego  2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie zmiany aglomeracji Otwock

 

 

 331

 26.II.2013

Uchwała Nr XXXVI/331/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego  2013 roku w sprawie sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wyłonienia partnera w celu realizacji zadań  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew

 

 

 330

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013

 

 

 329

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/329/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 328

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/328/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2013 roku. 

 

 

 327

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/327/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

XXXV/327/2013

 

 326

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/326/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagrody Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe

XXXV/326/2013

 

 325

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/325/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

XXXV/325/2013

 

 324

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/324/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia  2013 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-10 10:20 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2334
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.