Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 208 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

 L.p  Zarządzenie Burmistrza
148 ZARZĄDZENIE NR 148/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze weryfikacji wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów
147 ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
146 ZARZĄDZENIE Nr 146/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
145 ZARZĄDZENIE Nr 145/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji skontrowej zasobu archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Karczewie
143 ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2017 r.
142 Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o umarzaniu w całości lub w części, o odraczanie terminu płatności, rozkładania na raty należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Karczew
141 ZARZĄDZENIE Nr 141/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
140 ZARZĄDZENIE Nr 140/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
139 ZARZĄDZENIE Nr 139/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
138 ZARZĄDZENIE Nr 138/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
137 ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Kurnickiej nauczyciela Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
136 ZARZĄDZENIE Nr 136/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 18 listopada 2016 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok
135 Zarządzenie Nr  135/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2016 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
134 ZARZĄDZENIE Nr 134/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok
133 ZARZĄDZENIE NR 133/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie scentralizowanych  zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Karczew  i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym
132 Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
131 ZARZĄDZENIE Nr 131/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
130

ZARZĄDZENIE Nr 130/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017

Opinia Rio

129 ZARZĄDZENIE Nr 129/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Opinia Rio
128 ZARZĄDZENIE Nr 128/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
127

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 listopada 2016 roku


w sprawie upoważnienia młodszego referenta ds. kadr w Wydziale Oświaty do przetwarzania danych osobowych dyrektorów placówek oświatowych gromadzonych w aktach osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz innych zbiorach przetwarzanych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków

126 Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
125 ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
124 ZARZĄDZENIE Nr 124/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2016 roku
123 ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów organowi właściwemu do udzielania dotacji
122 ZARZĄDZENIE Nr 122/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
121 ZARZĄDZENIE Nr 121/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
120 ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie  przyznania nagród dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2015/2016
119 ZARZĄDZENIE Nr 119/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie  przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
118 ZARZĄDZENIE Nr 118/2016  BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie  powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
117 ZARZADZENIE Nr 117/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej
116

ZARZĄDZENIE Nr 116/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 pażdziernika 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

115 Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Karczew
114 ZARZĄDZENIE Nr 114/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 15 lipca 2016 roku.
113 ZARZĄDZENIE NR 113/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy placowi wokół pomnika Orła Białego przy ulicy Warszawskiej 
112 ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z 21 września 2016 roku

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
111 ZARZĄDZENIE Nr  111/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
110 ZARZĄDZENIE Nr 110/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
109 ZARZĄDZENIE Nr 109/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
108 ZARZĄDZENIE Nr 108/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew
107 ZARZĄDZENIE Nr 107/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
106 ZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie do wykonywania w imieniu Burmistrza Karczewa uprawnień i obowiązków z zakresu członkostwa Gminy Karczew we Wspólnocie Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 2 w Karczewie
105 ZARZĄDZENIE Nr 105/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
104

ZARZĄDZENIE Nr 104/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2016 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2016 roku

Opinia Rio

103

ZARZĄDZENIE Nr 103/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2016 roku

102

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Marczak Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

101

ZARZĄDZENIE Nr 101/206 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie  powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

100

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariannie Trzaskowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  w Glinkach, do  dysponowania rachunkami bankowymi placówki

99

ZARZĄDZENIE Nr 99/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie  powierzenia stanowiska  dyrektora  Szkoły Podstawowej w Glinkach

98 Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 10 sierpnia 2016 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
97 ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
96 ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Glinkach
95 ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
94 ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
93 ZARZĄDZENIE Nr 93/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Karczew w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
92 ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”
91 ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.
90 Zarządzenie  Nr  90 /2016 Burmistrza  Karczewa z dnia  22  lipca  2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani  Katarzynie Radzik  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, do  dysponowania rachunkami bankowymi placówki
89 ZARZĄDZENIE  Nr  89 /2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 22  lipca  2016 roku

w sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
88 ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
87 ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
86 ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
84 ZARZĄDZENIE Nr 84/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  20 lipca 2016 roku

w sprawie  sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej  Gminy Karczew na 2017 rok
83 ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
82 ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
81 ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.
80 ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.
79 ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, podejmowanych w stosunku do należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Karczew
78 ZARZĄDZENIE  Nr 78/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku
77 ZARZĄDZENIE  Nr  77 /2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  15 lipca  2016 roku

w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach  oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
76 ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 lipca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia  konkursu na opracowanie projektu  Logo Gminy Karczew
75 ZARZĄDZENIE Nr 75/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
74 Zarządzenie  Nr  74  /2016 Burmistrza  Karczewa z dnia  8  lipca  2016 roku

w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani  Pauliny Piądłowskiej nauczyciela  Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego
73 Zarządzenie  Nr  73  /2016 Burmistrza  Karczewa z dnia  8   lipca  2016 roku

w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani  Katarzyny Pasiecznik nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego
72 ZARZĄDZENIE Nr 72/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew
71 ZARZADZENIE NR  71/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
70 ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
69 ZARZĄDZENIE Nr  69 /2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca  2016 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
68 ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
67 ZARZĄDZENIE Nr  67/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Jurorskiej w Konkursie na opracowanie projektu Logo Gminy Karczew
66 ZARZĄDZENIE   Nr  66/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  29 czerwca  2016 roku

w sprawie  zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w Gminnych przedszkolach Gminy Karczew, na rok szkolny 2016/2017
65 ZARZĄDZENIE  Nr 65/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 czerwca 2016  r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9n- „Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
64 ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
63

ZARZĄDZENIE Nr 63/2016BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

62

ZARZĄDZENIE Nr 62/2016BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

61 ZARZĄDZENIE Nr 61/2016BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
60 ZARZĄDZENIE   Nr  60 /2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 7 czerwca  2016 roku

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w  placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
59 ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
58 ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie wykazu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Karczew
57 ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.
56 ZARZĄDZENIE Nr 56/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
55 ZARZĄDZENIE Nr 55/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  w Otwocku przy ul. Majowej 17/19
54 ZARZĄDZENIE  Nr  54/2016 BURMISTRZA   KARCZEWA z dnia  5  maja  2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
53 ZARZADZENIE NR  53/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2016 r.

52 ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia  konkursu na opracowanie projektu Logo Gminy Karczew
51 ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
50 ZARZĄDZENIE Nr  50/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  28  kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania  osoby  do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2016
49 ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie  upoważnienia Marka Olszaka - pełniącego obowiązki Dyrektora  Grupy Remontowej w Karczewie
48 ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2016 r.
47 ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2016 roku
46 ZARZĄDZENIE Nr 46/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2015 rok
45 ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia  Konkursu „Pokaż Swój Talent”
44 ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozwiązania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa
43 ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości
42 ZARZĄDZENIE  Nr  42 /2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  20  kwietnia  2016 roku

w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
41 ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
40 ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
39 ZARZĄDZENIE  Nr 39/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku
38 ZARZĄDZENIE Nr  38 /2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  6  kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosku  dla Pani Janiny Wielgosz o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2016
37 ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
36 ZARZĄDZENIE Nr 36/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne
w zasobach mieszkaniowych Gminy Karczew
35 ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
34 ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii
33 ZARZĄDZENIE  Nr 33/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2012 roku
32 ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
31 ZARZĄDZENIE NR  31/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy placowi leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego,a ciągiem ciepłowniczym „Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego”
30

ZARZĄDZENIE Nr  30/2016 BURMISRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Opinia Rio

29 ZARZĄDZENIE Nr  29/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie przyznania Statuetki Kupca Melchiora Walbacha
28 ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
27 ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
26 ZARZĄDZENIE  Nr 26/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016  r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9m- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
25 ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
24 ZARZĄDZENIE Nr  24/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
23 ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
22 ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
21 ZARZĄDZENIE Nr  21  /2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  29 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2016/2017
20 ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
19

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie zasad przyznawania Statuetki Kupca Melchiora Walbacha

18 ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
17 ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku
16 ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15 ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie rozliczania środków finansowych otrzymywanych z budżetu Gminy Karczew dla Ochotniczych Straży Pożarnych
14 ZARZĄDZENIE Nr  14  /2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15  stycznia  2016 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych   w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
13 ZARZĄDZENIE Nr  13/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 14 stycznia 2016 roku
 
w sprawie  dofinansowania form  doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 2016 rok.
12 ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
11 ZARZADZENIE Nr 11/2016 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  12  stycznia  2016 roku

w sprawie  zmiany zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w 
w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
10 ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2016”
9 ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
8 ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2016 roku
7 ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
6 ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 stycznia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
5 ZARZĄDZENIE Nr  5/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 stycznia 2016 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
4 ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 stycznia 2016 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2016 roku
3 Zarządzenie  Nr 3/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych
2 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rokMetryka

sporządzono
2016-09-14 przez
udostępniono
2016-09-14 00:00 przez Dariusz Szczepaniak
zmodyfikowano
2018-01-03 11:39 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3569
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.