Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 525 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

L.p. Zarządzenia Burmistrza
199ZARZĄDZENIE Nr 199/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
198ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w Gminie Karczew na 2022 rok
197
ZARZĄDZENIE Nr 197/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
196ZARZĄDZENIE Nr 196/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
195
ZARZĄDZENIE Nr 195/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
194ZARZĄDZENIE Nr 194/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
193ZARZĄDZENIE Nr 193/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
192ZARZĄDZENIE Nr 192/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
191ZARZĄDZENIE Nr 191/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie skróconego czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie w dniu 31 grudnia 2021 roku
190ZARZĄDZENIE Nr 190/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
189ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
188ZARZĄDZENIE NR 188/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
187ZARZĄDZENIE Nr 187/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
186

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie

185ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie
184ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie
183ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkół w Karczewie
182ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
181ZARZĄDZENIE NR 181/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku
180ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Glinkach
179ZARZĄDZENIE NR 179/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie
178ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie
177ZARZĄDZENIE 177/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie
176ZARZĄDZENIE 176/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie
175ZARZĄDZENIE 175/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie
174ZARZĄDZENIE 174/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Zespole Szkół w Karczewie
173ZARZĄDZENIE 173/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowe w Glinkach
172ZARZĄDZENIE 172/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
171ZARZĄDZENIE 171/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku
170ZARZĄDZENIE 170/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie
169ZARZĄDZENIE 169/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie
168ZARZĄDZENIE Nr 168/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2022 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
167ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzania działalności kontrolnej oraz postępowania wyjaśniającego w Gminie Karczew
166
ZARZĄDZENIE Nr 166/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela wychowania fizycznego i praktycznej nauki zawodu zatrudnionego w Zespole Szkół w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
165ZARZĄDZENIE Nr 165/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
164ZARZĄDZENIE Nr 164/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
163ZARZĄDZENIE Nr 163/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
162ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
161ZARZĄDZENIE Nr 161/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2021 r. uchylające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
160ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
159ZARZĄDZENIE Nr 159/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
158ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
157ZARZĄDZENIE NR 157/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
156ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
155ZARZĄDZENIE Nr 155/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2021 r.w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2022
154ZARZĄDZENIE Nr 154/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
153ZARZĄDZENIE Nr 153/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
152ZARZĄDZENIE Nr 152/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022.
151ZARZĄDZENIE Nr 151/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew. Opinia RIO
150ZARZĄDZENIE Nr 150/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
149ZARZĄDZENIE Nr 149/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
148ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
147ZARZĄDZENIE Nr 147/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
146ZARZĄDZENIE Nr 146/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
145ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie
144ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
143ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
142ZARZĄDZENIE Nr 142/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2021 roku
141ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
140ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
139ZARZĄDZENIE Nr 139/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 października 2021 roku w sprawie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie
138ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
137ZARZĄDZENIE Nr 137 /2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
136Zarządzenie 136/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
135ZARZĄDZENIE Nr 135/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
134ZARZĄDZENIE Nr 134/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
133ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
132ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 października 2021 r.zmieniające Zarządzenie nr 8/ 2021 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
131ZARZĄDZENIE Nr 131/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
130ZARZĄDZENIE Nr 130/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie  powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek
129

ZARZADZENIE Nr 129/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana p.o. dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022

128

Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

127

ZARZĄDZENIE Nr 127/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 września 2021 r.w sprawie jednorazowej zmiany ustanowionego dnia wewnętrznego

126

ZARZĄDZENIE NR 126/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 września 2021 roku w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

125

ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Gminy Karczew

124

ZARZĄDZENIE NR 124/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych

123

ZARZĄDZENIE Nr 123/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

122ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
121ZARZĄDZENIE Nr 121/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2021 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Karczewa
120ZARZĄDZENIE Nr 120/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
119ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
118ZARZĄDZENIE Nr 118/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
117ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
116ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
115ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 września 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Renacie Katarzynie Nowak p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
114ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Karczew
113ZARZĄDZENIE Nr 113/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 września 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
112ZARZADZENIE Nr 112/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 września 2021 roku w sprawie odwołania Pani Pauliny Magdaleny Stelmach ze stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
111ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 08 września 2021 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Grupy Remontowej w Karczewie
110ZARZĄDZENIE Nr 110/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 września 2021 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Centrum Usług Wspólnych
109ZARZADZENIE Nr 109/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 rokuw sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
108ZARZADZENIE Nr 108/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 rokuw sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
107ZARZADZENIE Nr 107/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Przedszkola Nr 1 w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
106ZARZADZENIE Nr 106/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
105

ZARZADZENIE Nr 105/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022

104ZARZADZENIE Nr 104/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
103ZARZADZENIE Nr 103/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowana dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022
102ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
101ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
100ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2021 roku.
Opinia RIO
99ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie

98

ZARZĄDZENIE Nr 98/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2022 rok
97ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
96ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Katarzynie Gietler Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
95ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
94

ZARZĄDZENIE Nr 94/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

93ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
92ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
91ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach
90ZARZĄDZENIE Nr 90/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
89ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy świetlicy zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 88ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela religii zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
87ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy
86ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
85ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
84ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
83ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
82ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
81ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
80ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2020 rok
79ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2021 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
78

ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z 20 lipca 2021 roku. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

77ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
76ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia procedury i planu kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Karczew
75ZARZĄDZENIE Nr 75/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
74ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
73ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
72

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew

71

ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021

70

ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

69

ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2020 rok

68ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew
67ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
66ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
65ZARZĄDZENIE Nr 65 /2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
64ZARZĄDZENIE Nr 64 /2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 63

ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie

61

ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

62

ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11.06.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Karczewa do spraw HNS.

60

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Karczew.

59ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
58ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
57ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
56ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
55ZARZĄDZENIE Nr 55/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
54ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za 2020 rok
53

ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2020 rok

52

ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2020 rok

Korekta bilansu

51ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
50ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
49ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku
48ZARZĄDZENIE Nr 48 /2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
47ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew
46ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz Obwodowych Komisji do spraw referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 roku
45ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów inicjatora referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji
44ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2021 roku
43ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
42ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok
41Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy.
40ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
39ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Centrum Usług Wspólnych
38ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2020/2021
37ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
36ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2020 rok
35ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Opinia RIO
34ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie na czas zastępstwa
33ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2020/2021
32ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
31ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
30ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
29ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
28ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 marca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
27ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 8 marca 2019 r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
26ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Gminy Karczew
25Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
24ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
23ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zakresu działania Urzędu Miejskiego, jako centralnego zamawiającego
22ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
21ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 BURMISTRZA KARCZEWA Z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zakresu działani Urzędu Miejskiego, jako centralnego zamawiającego
20ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
19ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021
18ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2021
17ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
16ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
15ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
14ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
13ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
12ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
11ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
10ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
9ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Karczewa
8ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
7ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Centrum Usług Wspólnych
6ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
5ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
4ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenie Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii w Urzędzie Miejskim w Karczewie do podpisywania urlopów i wyjazdów służbowych
3ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
2ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
1ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie

Metryka

sporządzono
2021-01-08 przez
udostępniono
2021-01-08 00:00 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2022-05-19 12:12 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4889
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.