Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2009, menu 332 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009

2009

L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

 179  Nr 176/2009 z dn. 30 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 175 Nr 175/2009 z dn.  23 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 174 Nr 174/2009 z dn.  18 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 173 Nr 173/2009 z dn.  17 grudnia 2009 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia 150/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 172 Nr 172/2009 z dn. 08 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 171 Nr 171/2009 z dn. 07 grudnia 2009 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia  Nr  127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 170 Nr 170/2009 z dn. 02 grudnia  2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 169

Nr 169/2009 z dn. 30 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia 150/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 168

Nr 168/2009 z dn. 30 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 167 Nr 167/2009 z dn. 26 listopada 2009 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 166 Nr 166/2009 z dn. 23 listopada 2009 w sprawie powołania komisji dotyczącej „III Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2009.”
 165 Nr 165/2009 z dn. 20 listopada 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „III Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2009.”
 164 Nr 164/2009 z dn. 19 listopada 2009 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
 163 Nr 163/2009 z dn. 17 listopada 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym do podpisywania zaświadczeń i upomnień podatkowych oraz zaświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 162 Nr 162/2009 z dn. 16 listopada 2009 w sprawie przerwy w pracy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie w dniach 23 i 24 listopada 2009r.
 161 Nr 161/2009 z dn. 16 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 160 Nr 160/2009 z dn. 16 listopada 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym – referat księgowości.
 159 Nr 159/2009 z dn. 16 listopada 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii.
 158 Nr 158/2009 z dn. 13 listopada 2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 r.
 157 Nr 157/2009 z dn. 12 listopada 2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Karczew w zakresie obowiązku realizacji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 156 Nr 156/2009 z dn. 9 listopada 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Karczew, w 2010 roku.
 155 Nr 155/2009 z dn. 9 listopada 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sobiekursk i Glinki, gmina Karczew.
 154 Nr 154/2009 z dn. 29 października 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 153 Nr 153/2009 z dn. 27 października 2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 152 Nr 152/2009 z dn. 26 października 2009 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
 151 Nr 151/2009 z dn. 21 października 2009 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia  Nr  127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 150 Nr 150/2009 z dn. 21 października 2009 w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 149 Nr 149/2009 z dn. 21 października 2009 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i darmowym dostępem do internetu w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” celem utworzenia listy rezerwowej osób do w/w projektu
 148 Nr 148/2009 z dn. 19 października 2009 w sprawie ustalenia dnia 23 października 2009 roku jako „Dnia Przedszkolaka”  w Gminie Karczew
 147 Nr 147/2009 z dn. 16 października 2009 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku – organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci (rocznik 1999-2000) z terenu Gminy Karczew
 146 Nr 146/2009 z dn. 13 października 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 145 Nr 145/2009 z dn. 7 października 2009 w sprawie upoważnienia gońca w Wydziale Organizacji i Nadzoru do przetwarzania danych osobowych zawartych w urzędowej korespondencji.
 144 Nr 144/2009 z dn. 6 października 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu ulicy Różanej (na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do ul. Gołębiej) na długości L=147,5 m, w Karczewie.
 143 Nr 143/2009 z dn. 5 października 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup 140 komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym, w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”, realizowanego w oparciu o pomoc finansową z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 142 Nr 142/2009 z dn. 5 października 2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie.
 141 Nr 141/2009 z dn. 2 października 2009 w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego do obsługi projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”.
 139 Nr 139/2009 z dn. 2 października 2009 w sprawie powołania komisji spisowej do porządkowania i przygotowania dokumentacji w wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009r.
 138 Nr 138/2009 z dn. 1 października 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania     o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 140 osób na potrzeby realizacji projektu,,Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion'' osi priorytetowej 8,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki'' Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 137 Nr 137/2009 z dn. 30 września 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 136 Nr 136/2009 z dn. 29 września 2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Glinkach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim. 
 135 Nr 135/2009 z dn. 21 września 2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
 134 Nr 134/2009 z dn. 21 września 2009 w sprawie: przyznania nagrody uczniom ze szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010
 133 Nr 133/2009 z dn. 16 września 2009 w sprawie: powołania Komisji przyznającej nagrody uczniom za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe 2009/2010
 132 Nr 132/2009 z dn. 14 września 2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
 131 Nr 131/2009 z dn. 10 września 2009 w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
 130 Nr 130/2009 z dn. 3 września 2009 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 126/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawę i montaż mebli oraz na dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów, stanowiących wyposażenie budynku przy ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka w Karczewie dla placówek: Miejsko Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Przedszkola nr 3.
 129 Nr 129/2009 z dn. 02 września 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie kultury  fizycznej i sportu w 2009 roku -  organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci (rocznik 1999 – 2000)  z terenu Gminy Karczew
 128 Nr 128/2009 z dn. 31 sierpnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 127 Nr 127/2009 z dn. 26 sierpnia w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 126 Nr 126/2009 z dn. 18 sierpnia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawę i montaż mebli oraz na dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów, stanowiących wyposażenie budynku przy ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka w Karczewie dla placówek: Miejsko Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Przedszkola nr 3.
 125 Nr 125/2009 z dn. 14 sierpnia w sprawie bezpłatnego dowozu dzieci niepełnosprawnych / posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego przez rodziców / opiekunów prawnych w roku szkolnym 2009/2010
 124 Nr 124/2009 z dn. 14 sierpnia w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych / posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez rodziców / opiekunów / opiekunów prawnych własnym pojazdem lub środkami lokomocji publicznej w roku szkolnym 2009/2010
 123 Nr 123/2009 z dn. 14 sierpnia w sprawie podsumowania konkursu,,Gmina Karczew w kwiatach 2009r."
 122 Nr 122/2009 z dn. 14 sierpnia w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i darmowym dostępem do internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion'' 
 121

Nr 121/2009 z dn. 14 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na:

1. dostawę 140 zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem w ramach projektu,,Internet szansą dla wszytkich mieszkanców Gminy Karczew'' zrealizowanego w oparciu o pomoc finansową z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2. świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego internetu dla 140 użytkowników w ramach projektu,,Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew'' zrealizowanego w oparciu o pomoc finansową z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 120 Nr 120/2009 z dn. 13 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania     o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru
wykonawcy na dostawę i montaż mebli oraz na dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów, stanowiących wyposażenie budynku przy ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka w Karczewie dla placówek: Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Przedszkola Nr 3.
 119 Nr 119/2009 z dn. 13 sierpnia w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 118 Nr 118/2009 z dn. 12 sierpnia w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku – organizacja, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej oraz piłki ręcznej
 117 Nr 117/2009 z dn. 11 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2009 r.
 116 Nr 116/2009 z dn. 4 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie przebudowy fragmentu ulicy Jagodne na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową na długości L=53 m, w Karczewie.
 115 Nr 115/2009 z dn. 29 lipca w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 114 Nr 114/2009 z dn. 29 lipca w sprawie przedłużenia Pani Ewie Kowalik okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie na okres 5 lat szkolnych tj. Od dnia 1.09.2009r do dnia 31.08.2014r.
 113 Nr 113/2009 z dn. 29 lipca w sprawie przedłużenia Pani Annie Olszewskiej okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na okres 5 lat szkolnych tj. Od dnia 1.09.2009r do dnia 31.08.2014r.
 112 Nr 112/2009 z dn. 29 lipca w sprawie przedłużenia Pani Małgorzacie Mądrakiewicz-Piórkowskiej okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na okres 5 lat szkolnych tj. Od dnia 1.09.2009r do dnia 31.08.2014r.
 111 Nr 111/2009 z dn. 29 lipca w sprawie przedłużenia Pani Marii Dorocie Kanabus okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na okres 5 lat szkolnych tj. Od dnia 1.09.2009r. do dnia 31.08.2014r.
 110 Nr 110/2009 z dn. 21 lipca w sprawie wprowadzenia załącznika nr 1 -  Zasady ewidencji środków z projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informatyczne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, do zasad (polityki) rachunkowości
 109 Nr 109/2009 z dn. 21 lipca w sprawie procedury rozliczania projektu dla Projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew o numerze PIOG.08.03.00-14-009/091, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 108 Nr 108/2009 z dn. 21 lipca 2009 w sprawie szczegółowych zasad, trybów terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010. 
 107 Nr 107/2009 z dn. 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 106 Nr 106/2009 z dn. 20 lipca 2009 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Szczegielniaka  - Sekretarza Gminy  do zastępowania burmistrza Karczewa od 22 lipca 2009 r. do 24 lipca 2009 r.
 105 Nr 105/2009 z dn. 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Widłak nauczycielki Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 104 Nr 104/2009 z dn. 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marka Makulskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 103 Nr 103/2009 z dn. 17 lipca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu przez bank kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych zapisanych w budżecie na 2009r.
 102 Nr 102/2009 z dn.16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2009 z dnia 29 czerwcar., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze, ul. Majowa 17/19, 04-402 Otwock wraz z opieką nad dziećmi, w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
 101 Nr 101/2009 z dn. 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew oraz Publicznego Gimnazjum i Szkoły Postawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opieka nad uczniami, w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
 100 Nr 100/2009 z dn. 14 lipca 2009 roku w sprawie obciażenia kosztami pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za wykorzystanie telefonów komórkowych w celach służbowych w czasie ponadnormatywnym.
 99 Nr 99/2009 z dn. 14 lipca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawe i montaż mebli stanowiących wyposażenie budynku przy ul. Widok w Karczewie dla placówek: Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko gminnej Biblioteki Publicznej.
 98 Nr 98/2009 z dn. 8 lipca 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 97 Nr 97/2009 z dn. 7 lipca 2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury  fizycznej i sportu w 2009 roku -  organizacja, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej oraz piłki ręcznej
 96 Nr 96/2009 z dn. 25 czerwca w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 95 Nr 95/2009 z dn. 29 czerwca w prawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew oraz Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opieką nad uczniami, w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
 94 Nr 94/2009 z dn.29 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze, ul. Majowa 17/19, 04-402 Otwock wraz z opieką nad dziećmi, w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
 93 Nr 93/2009 z dn. 25 czerwca w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 92 Nr 92/2009 z dn. 24 czerwca 2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zawartych przez właścicieli(użytkowników) nieruchomości z terenu Gminy Karczew umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 91 Nr 91/2009 z dn. 23 czerwca 2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę wodociągu rozdzielczego PE – typ 100, o średnicy Ø 180 x 16,4, o długości L= 212,5 mb oraz o średnicy Ø 125x11,4, o długości L=737,2 mb, służącego do zaopatrzenia w wodę posesji zlokalizowanych wzdłuż ulic: Podlaskiej, Wschodniej, Akacjowej  i Brzozowej, w Karczewie.
 90 Nr 90/2009 z dn. 22 czerwca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Podchorążych, Prądzyńskiego, Niemcewicza,Ordona i Wysockiego w Karczewie z rur polietylenowych klasy 100 PE-HD PN 16 SDR 11 o średnicy Dn=125x11,4 mm o łącznej długości L=1397 m oraz z rur polietylenowych, klasy 100 PE-HD PN 16 SDR 11 o średnicy Dn=90x8,2 mm o łącznej długości L= 38,5 m - V i VI zadanie Oś. Warszawska.
 89 Nr 89/2009 z dn. 18 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 88 Nr 88/2009 z dn. 17 czerwca 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę wodociągu rozdzielczego PE – typ 100, o średnicy Ø 180 x 16,4, o długości L= 212,5 mb oraz o średnicy Ø 125x11,4, o długości L=737,2 mb, służącego do zaopatrzenia w wodę posesji zlokalizowanych wzdłuż ulic: Podlaskiej, Wschodniej, Akacjowej i Brzozowej, w Karczewie.
 87 Nr 87/2009 z dn. 15 czerwca 2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew
 86 Nr 86/2009 z dn. 15 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 85 Nr 85/2009 z dn. 10 czerwca 2009 w sprawie: ustalenia zasad rozliczenia zwrotu wydatków poniesionych na realizację pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
 84 Nr 84/2009 z dn. 10 czerwca 2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 09 lutego 2009 roku dotyczącego powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
 83

Nr 83/2009 z dn. 9 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 82 Nr 82/2009 z dn. 1 czerwca 2009 w sprawie wyznaczenia dnia 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od pracy
 81 Nr 81/2009 z dn. 1 czerwca 2009 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w Karczewie
 80  Nr 80/2009 z dn. 1 czerwca 2009 w sprawie upoważnienia do dokonywania dyspozycji środkami finansowymi ( w tym podpisywania czeków )do wysokości 100.000 zł dziennie.
 79 Nr 79/2009 z dn. 29 maja 2009 w sprawie wyznaczenia Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie do pełnienia dyżuru podczas „Akcji Lato” dla dzieci z Gminy Karczew
 78 Nr 78/2009 z dn. 29 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 77 Nr 77/2009 z dn. 26 maja 2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie:
1)przebudowy ulicy Otwockiej (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Leśnej) na długości  L= 375m wraz z budową 10 miejsc parkingowych przy ul. Otwockiej, 
2)przebudowy ul. Leśnej (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej) na długości L=150 m wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami, w ul. Leśnej (na odcinku od ul. Otwockiej do  ul. Kościelnej) na długości L= 153,3m,
3)przebudowy ul. Przechodniej (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej) oraz fragmentu ul. Kościelnej na skrzyżowaniu z  ul. Przechodnią o łącznej długości L= 120 m w Karczewie.
 76 Nr 76/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie  upoważnienia inspektora ds. osobowych w Wydziale Organizacji i Nadzoru do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w aktach osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz w innych zbiorach przetwarzanych, wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków.
 75 Nr 75/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie upoważnienia inspektora ds. kadrowych w Wydziale Oświaty do przetwarzania danych osobowych dyrektorów placówek oświatowych gromadzonych w aktach osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz w innych zbiorach przetwarzanych, wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków.
 74 Nr 74/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie: przyjęcia oferty na realizacje zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku.
 73 Nr 73/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów powszechnych i referendów na obszarze gminy Karczew.
 72

Nr 72/2009 z dn. 25 maja 2009  w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom ( opiekunom prawnym) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 71 Nr 71/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie odwołania upoważnienia do dokonywania dyspozycji środkami finansowymi ( w tym podpisywania czeków )do wysokości 100.000 zł dziennie.
 70 Nr 70/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej będących przedmiotem działania Wydziału Oświaty.
 69 Nr 69/2009 z dn. 25 maja 2009 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty do podpisywania wszelkich dokumentów pozostających w zakresie działania Wydziału Oświaty.
 68 Nr 68/2009 z dn. 22 maja 2009 w  sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o obniżeniu lub zwolnieniu z opłaty stałej zaświadczenia prowadzonych przez Gminę Karczew gminnych przedszkoli publicznych
 67 Nr 67/2009 z dn. 22 maja 2009w sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
 66

Nr 66/2009 z dn. 22 maja 2009 w sprawie przeprowadzenia „Akcji Lato” na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie

 65 Nr 65/2009 z dn. 19 maja 2009 w sprawie powołania Komisji dotyczącej konkursu „Gmina Karczew w kwiatach- 2009r.”
 64 Nr 64/2009 z dn. 19 maja 2009 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.
 63 Nr 63/2009 z dn. 18maja 2009 w sprawie ogłoszenie konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach - 2009r.”
 62 Nr 62/2009 z dn. 18 maja 2009 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
 61 Nr 61/2009 z dn. 13 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku
 60 Nr 60/2009 z dn. 11 maja 2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 59 Nr 59/2009 z dn. 11 maja 2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Karczewa dotyczącego zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie
 58 Nr 58/2009 z dn. 5 maja 2009 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 57 Nr 57/2009 z dn 4 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r
 56 Nr 56/2009 z dn 29 kwietnia 2009 w sprawie sposobu i trybu  dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie zatrudnionych  na stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 55 Nr 55/2009 z dn 28 kwietnia 2009 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w Karczewie
 54 Nr 54/2009 z dn 28 kwietnia 2009 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2009roku.
 53 Nr 53/2009 z dn 29 kwietnia 2009 w sprawie sposobu i trybu  dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie zatrudnionych  na stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 52

Nr 52/2009 z dn 28 kwietnia 2009 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew

 51 Nr 51/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 50 Nr 50/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia,,Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie
 49 Nr 49/2009 z dn. 24 kwietnia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy Dz 110/4,2, w pasie drogowym ul. Górna (dz. nr ew. 1645), o długości L= 129,50 m  oraz wewnętrznej drodze dojazdowej (dz. nr ew. 1026/7 w Otwocku Wielkim, o długości L= 74,0 m w gminie Karczew.
 48 Nr 48/2009 z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie:
1)przebudowy ulicy Otwockiej (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Leśnej) na długości       L= 375m wraz z budową 10 miejsc parkingowych przy ul. Otwockiej, 
2)przebudowy ul. Leśnej (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej) na długości          L=150 m wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami, w ul. Leśnej (na odcinku od ul. Otwockiej do  ul. Kościelnej) na długości L= 153,3m,
3)przebudowy ul. Przechodniej (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej) oraz fragmentu ul. Kościelnej na skrzyżowaniu z  ul. Przechodnią o łącznej długości L= 120 m w Karczewie.
 47 Nr 47/2009 z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 46 Nr 46/2009 z dn. 17 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia wykazu stanowisk i funkcji, których pełnienie wymaga dostępu do informacji niejawnych.
 45 Nr 45/2009 z dn. 17 kwietnia 2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2009 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na dwa wolne kierownicze stanowiska urzędnicze; Sekretarza Gminy i Audytora Wewnętrznego
 44 Nr 44//2009 z dn.15 kwietnia 2009 sprawie pełnomocnictwa Pani Anny Przeździeckiej - p.o. DyrektoraMiejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 43 Nr 43/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 42 Nr 42/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 w sprawie: przyjęcia oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku - piłka ręczna
 41 Nr 41/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 40 Nr 40/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 39 Nr 39/2009 z dn. 7 kwietnia 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na dwa wolne kierownicze stanowiska urzędnicze; Sekretarza Gminy i Audytora Wewnętrznego
 38 Nr 38/2009 z dn. 6 kwietnia 2009 w sprawie w budżecie na 2009 r.
 37 Nr 37/2009 z dn. 1 kwietnia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Karczew – I etap, w tym m. in.:
1)  budowa sieci transmisji światłowodem jednomodowym pomiędzy punktami kamerowymi, a centrum monitoringu,
2)  montaż siedmiu punktów kamerowych w wybranych miejscach miasta (zgodnie z mapą),
3)  montaż centrum monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie,
4) montaż centrum monitoringu w budynku Policji w Karczewie.
 36 Nr 36/2009 z dn. 24 marca 2009 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 35 Nr 35/2009 z dn. 24 marca 2009 w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Zespole Szkół w Karczewie,  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,  Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie, Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie.
 34 Nr 34/2009 z dn. 23 marca 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 33 Nr 33/2009 z dn. 19 marca 2009 w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
 32

Nr 32/2009 z dn. 18 marca 2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2008 r.

 31 Nr 31/2009 z dn. 11 marca 2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani:
Małgorzacie Kabulskiej Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
Katarzynie Radzik Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
Mariannie Trzaskowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Glinkach
Marii Dorocie Kanabus Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
Ewie Lasockiej Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Karczewie
 30 Nr 30/2009 z dn. 10 marca 2009 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 zerwca 2009 roku.
 29 Nr 29/2009 z dn. 27 lutego 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.   zał 1, 2,  5wydatki, 5dotacje
 28 Nr 28/2009 z dn. 25 lutego 2009 zmieniające Zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
 27 Nr 27/2009 z dn. 24 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w załącznikach do Zarządzenia Nr 96/2005 BurmistrzaKarczewa z dnia 14 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędniczew Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.
 26 Nr 26/2009 z dn. 23 lutego 2009 w sprawie zmian w budżecie
 25 Nr 25/2009 z dn. 18 lutego 2009  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku – piłka ręczna
 24 Nr 24/2009 z dn. 17 lutego 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Dojazd, Kolejkowa i Zakolejkowa w Karczewie, z rur polietylenowych PE-HD klasy 100 PN 16 SDR 11 o średnicy Dn= 125x11,4 mm i długości L= 235,3 m oraz o średnicy Dn= 180x16,4 mm i długości L= 208 m.
 23 Nr 23/2009 z dn. 11 lutego 2009 w sprawie  naboru do przedszkoli Gminy Karczew na rok szkolny 2009/2010
 22 Nr 22/2009 z dn. 10 lutego 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
 21 Nr 21/2009 z dn. 9 lutego 2009 w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2009r.
 20 Nr 20/2009 z dn. 9 lutego 2009 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
 19 Nr 19/2009 z dn. 4 lutego 2009 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o obniżeniu lub zwolnieniu z opłaty stałej za świadczenia prowadzonych przez Gminę Karczew gminnych przedszkoli publicznych
 18 Nr 18/2009 z dn. 4 lutego 2009 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Kobzie, Zastępcy Dyrektora Grupy Remontowej w Karczewie
 17 Nr 17/2009 z dn. 3 lutego 2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
 16 Nr 16/2009 z dn. 2 lutego 2009 w sprawie pełnomocnictwa Pana Dariusza Worotnika  - Dyrektora  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 15 Nr 15/2009 z dn. 27 stycznia 2009 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Karczewa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Karczewa.
 14 Nr 14/2009 z dn. 27 stycznia 2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Panu Markowi Olszakowi pełniącemu obowiązki Dyrektora gminnej jednostki budżetowej – Grupa Remontowa   w Karczewie.
 13 Nr 13/2009 z dn. 27 stycznia 2009 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 12 Nr 12/2009 z dn. 27 stycznia 2009 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 11 Nr 11/2009 z dn. 27 stycznia 2009 w sprawie przyznania wyróżnień w  „II Bożonarodzeniowym konkursie na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w
Gminie Karczew w 2008r.”
 10 Nr 10/2009 z dn. 23 stycznia 2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Witak Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
 9 Nr 9/2009 z dn. 21 stycznia 2009 w sprawie upoważnienia Panią Ewe Kwasiborską - Naczelnika Wydziału Oświaty Organizacji i Nadzoru do zastępowania burmistrza Karczewa w dniu 27 stycznia 2009
 8 Nr 8/2009 z dn. 21 stycznia 2009 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży składników majątku ruchomego
 7 Nr 7/2009 z dn. 12 stycznia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania     o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru  wykonawcy na budowę przejścia przewodu wodociągowego nad rzeką Jagodzianką z rury polietylenowej PE 100 SDR 11 D=160 mm, o długości L=24m oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach: Trzaskowskich i  Kwiatowej z rur polietylenowych PE 100 SDR o średnicy 160mm, o długości L=310,5 m oraz z rur polietylenowych PE 100 SDR o średnicy 110mm, o długości L=5,5m – III etap budowy wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego dla zasilenia w energię elektryczną układu grzewczego przejścia przewodu wodociągowego nad rzeką Jagodzianką w Karczewie.
 6 Nr 6/2009 z dn. 12 stycznia 2009 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w 2009 roku
 5 Nr 5/2009 z dn. 9 stycznia 2009 w sprawie określenia listy dokumentów których nie wprowadza się do elektronicznego obiegu dokumentów
 4 Nr 4/2009 z dn. 9 stycznia 2009 w sprawie powołania Komisji dotyczącej „II Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2008r.”
 3 Nr 3/2009 z dn. 7 stycznia 2009 w sprawie wręczenia okolicznościowych statuetek z okazji zakończenia obchodów  460 – lecia nadania praw miejskich Karczewowi.
 2

Nr 2/2009 z dn. 7 stycznia 2009 w sprawie przekazania szczegółowych planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2009 r.

 1 Nr 1/2009 z dn. 7 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Karczew na 2009 rok

 

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-11 12:33 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1571
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.