Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 328 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

 L.p  Zarządzenie Burmistrza
167

ZARZĄDZENIE NR 167/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

166

ZARZĄDZENIE Nr 166/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

165

ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

164

ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

163

ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

162

ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

161

ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

160

ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Karczewa do wykonywania zadań w zakresie statutowej działalności Gminy Karczew

159

ZARZĄDZENIE Nr 159/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Karczewa

158

ZARZĄDZENIE Nr 158/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

157

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

156

ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew i jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa w 2019 r

155

ZARZĄDZENIE Nr 155/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie fotograficznym „Gmina Karczew oczami młodzieży

154

ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

153

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

152

ZARZĄDZENIE Nr 152/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

151

ZARZĄDZENIE Nr 151/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2018 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

150

ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2018 r.w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

149

ZARZĄDZENIE Nr 149/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

148

ZARZADZENIE Nr 148/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora

147

ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

146

ZARZĄDZENIE Nr 146/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Karczewa

145

ZARZĄDZENIE Nr 145/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 (uchwała RIO)
143 ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew (uchwała RIO)
142 Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
141 ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki, kluby dziecięce 7lub miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Karczew
140

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

139

ZARZĄDZENIE Nr 139/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników
Urzędu Miejskiego w Karczewie

138

ZARZĄDZENIE Nr 138/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie

137

ZARZĄDZENIE Nr 137/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

136

ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2018 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

135

ZARZĄDZENIE Nr 135 /2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika Nr 7 do zasad (polityki) rachunkowości -Zasady ewidencji środków projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

134

 ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego„Gmina Karczew oczami młodzieży”

133

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

132

ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe
za rok szkolny 2017/2018

131

ZARZĄDZENIE Nr 131/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek
oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

130

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

129 ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 października 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
128

ZARZĄDZENIE Nr 128/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

127

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2018 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej

126

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym podpisywania zaświadczeń i upomnień

125

ZARZĄDZENIE NR 125/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2018 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 5 grudnia 2016 roku

124

ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”

123

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

122

ZARZADZENIE Nr 122/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

121

ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

120 ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
119

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

118

ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie przyznania Statuetki Kupca Melchiora Walbacha

117

ZARZĄDZENIE Nr 117/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie

116

ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2018 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

115 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
114

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

113

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

112

ZARZĄDZENIE Nr 112 /2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika Nr 6 do zasad (polityki) rachunkowości -Zasady ewidencji środków projektu „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

111

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew na rok szkolny 2018/2019

110

ZARZĄDZENIE Nr 110/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2019 rok

109

ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożennie Witak Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi ośrodka.

108

ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożennie Witak w zakresie spraw bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

107

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2018 roku

Opinia RIO

106

ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 roku

105

ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania założeń oraz programu "Karczewskiej Karty Dużej Rodziny"

104

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turniejów szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi”

103

ZARZĄDZENIE Nr 103/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

102

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

101

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.

100

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

99

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

98

ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sobiekursku ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

97

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

96

ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

95

ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Glinkach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

94

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

93

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Karczewa do spraw HNS.

92

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

91

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

90

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

89

ZARZĄDZENIE Nr 89/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

88

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.

87

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

86 ZARZĄDZENIE Nr 86/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lipca 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
85

ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

84

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej

83

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turniejów szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi”

82

ZARZĄDZENIE Nr 82/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

81

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew

80

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

79

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

78

ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

77

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

76 ZARZĄDZENIE Nr 76/2018  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok
75

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 czerwca 2018 r.

z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

74

ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

73

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2018 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pokaż Swój Talent”

72

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

71

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

70

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

69

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie „Pokaż Swój Talent”

68

ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.

67

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

66

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

65

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  25 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia wyboru ofert dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do podwyższenia terenu „Wspólnoty”, tj. terenu położonego między zurbanizowaną częścią miasta Karczewa, a kanałem Wilga-Wisła.

64

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Park wokół Jeziora Moczydło” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

63

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie przedstawienia korekty do sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok

62

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Karczew

61

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

60 ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
59

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

58

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pokaż Swój Talent”

57

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

56

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

55

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

54

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

53

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok

52

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2018 roku

51

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego

50

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

49

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych i powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

48

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Nadzoru loterii promocyjnej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”

47

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia loterii promocyjnej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”

46

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

45

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

44

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

43 ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
42

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

41

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na reali-zację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy Karczew

40

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

39

ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 BURMISTRZA KARCZEWAz dnia 25 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Opinia RIO

38

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

37

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa

36 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika w Wydziale Oświaty do przetwarzania danych osobowych dyrektorów placówek oświatowych gromadzonych w aktach osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz innych zbiorach przetwarzanych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków
35 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
34

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

33

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia osoby do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew

32

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

31

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok

30

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

29 ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 marca 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
28

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

27

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

26

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

25

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

24 ZARZĄDZENIE Nr 24/2018  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkol-nych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
23 ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
22 ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
21 ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
20

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku elementu identyfikacji wizualnej Gminy Karczew w postaci logotypu promocyjnego oraz zasad jego stosowania.

19

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 roku

w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Oświaty

18

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo -księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

17

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 02 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

16

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

15

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

14

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru wniosku o udzielenie dotacji oświatowej, wzoru informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca oraz wzoru rozliczenia wykorzystanej dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym

13

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Karczew w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

12

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.

10

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

9

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Karczew

8

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok

7

ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ujednolicenia zasad obliczania pre-współczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczanego podatku od towarów i usług

6

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

5

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa
za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew

2

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy

1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym
na 2018 rok

 

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-13 09:11 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5684
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.