Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały IV Kadencji(2002-2006) (1-80)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(1-80), menu 259 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(1-80)

(1-80)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

80

03.XI.2003 r.

XI/80/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczewa dla terenu w obrebie polozonego  przy ul. Widok oznaczonego w planie zagospodarowania symbolem K58ZPP oraz K65UR

 

79

03.XI.2003 r.

XI/79/2003 w sprawie udzielenia poreczenia pozyczki zaciaganej przez Ochotnicza Straz Pozarna w Karczewie na zakup samochodu pozarniczego

 

78

24.X.2003 r.

X/78/2003 w sprawie sprzedazy dzialek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i handlowo-uslugowa (osiedle Warszawska), polozonych w Karczewie, stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew

 

77

24.X.2003 r.

X/77/2003 w sprawie zmian w budzecie

 

76

24.X.2003 r.

X/76/2003 w sprawie wyrazenia zgody na zaciagniecie przez Gmine Karczew zobowiazania finansowego zwiazanego z realizacji zadan inwestycyjnych na 2004 rok

 

75

24.X.2003 r.

X/75/2003 w sprawie uchylenia uchwaly Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej z dn. 04.08.2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoly, przedszkola

 

74

24.X.2003 r.

X/74/2003 w sprawie uchylenia uchwaly Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej z dn. 04.08.2003 r. w sprawie powolania skladu Komisji Konkursowej

 

73

24.X.2003 r.

X/73/2003 w sprawie powolania Skarbnika Gminy Karczew

 

72

24.X.2003 r.

X/72/2003 w sprawie odwolania Skarbnika Gminy Karczew

 

71

24.X.2003 r.

X/71/2003 w sprawie wyboru lawników do Sadu Rejonowego w Otwocku

 

70

24.X.2003 r.

X/70/2003 w sprawie wyboru lawników do Sadu Okregowego w Warszawie

 

69

04.VIII.2003 r.

IX/69/2003 w sprawie utraty mocy obowiazujacej uchwaly Nr XI/59/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy

 

68

04.VIII.2003 r.

IX/68/2003 w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

 

67

04.VIII.2003 r.

IX/67/2003 w sprawie kompleksowej modernizacji oraz rozbudowy oswietlenia drogowego gminy Karczew

 

66

04.VIII.2003 r.

IX/66/2003 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoly, przedszkola

 

65

04.VIII.2003 r.

IX/65/2003 w sprawie powolania Komisji Konkursowej

 

64

04.VIII.2003 r.

IX/64/2003 w sprawie powolania zespolu ds. wyboru lawników

 

63

04.VIII.2003 r.

IX/63/2003 w sprawie zmian w budzecie na 2003 rok

 

62

30.V.2003 r.

VIII/62/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew oraz Regulaminu rady Miejskie w Karczewie

 

61

30.V.2003 r.

VIII/61/2003 w sprawie powolania czlonków Rady Spolecznej Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

60

30.V.2003 r.

VIII/60/2003 w sprawie zasad zwrotu, w czesci lub w calosci, wydatków poniesionych na przyznany posilek

 

59

30.V.2003 r.

VIII/59/2003 w sprawie ustalenia diet dla soltysów solectw Gminy Karczew

 

58

30.V.2003 r.

VIII/58/2003 w sprawie zmieniajaca uchwale w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego

 

57

30.V.2003 r.

VIII/57/2003 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2003 r.

 

56

30.V.2003 r.

VIII/56/2003 w sprawie zmian w budzecie na 2003 r.

 

55

30.V.2003 r.

VIII/55/2003 w sprawie wykupu przez Gmine Karczew - dzialki na 513 o pow 163 m2 polozonej przy ulicy Otwockiej m. Karczew Obr. 13 - KW 15419, stanowiacej wlasnosc osoby fizycznej

 

54

30.V.2003 r.

VIII/54/2003 w sprawie sprzedazy dzialek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i mieszkaniowo-uslugowe (osiedle Zagóry) polozonych w Karczewie stanowišcych wlasnosc Gminy Karczew

 

53

30.V.2003 r.

VIII/53/2003 w sprawie oddania nieruchomosci w drodze umowy w uzytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wlasnosci budynków stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ulicy Krzewniaka na rzecz dotychczasowego posiadacza w drodze bezprzetargowej

 

52

30.V.2003 r.

VIII/52/2003 w sprawie oddania nieruchomosci w drodze umowy w uzytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wlasnosci budynków stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ulicy Krakowskiej na rzecz dotychczasowego posiadacza w drodze bezprzetargowej

 

51

30.V.2003 r.

VIII/51/2003 w sprawie oddania nieruchomosci w drodze umowy w uzytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wlasnosci budynków stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ulicy Krakowskiej na rzecz dotychczasowego posiadacza w drodze bezprzetargowej

 

50

30.V.2003 r.

VIII/50/2003 w sprawie oddania nieruchomosci w drodze umowy w uzytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wlasnosci budynków stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ulicy Mickiewicza na rzecz dotychczasowego posiadacza w drodze bezprzetargowej

 

49

25.IV.2003 r.

VII/49/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2002 rok

 

48

25.IV.2003 r.

VII/48/2003 w sprawie wykonania budzetu na 2002 rok

 

47

25.IV.2003 r.

VII/47/2003 w sprawie wylapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Karczew

 

46

25.IV.2003 r.

VII/46/2003 w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego

 

45

25.IV.2003 r.

VII/45/2003 w sprawie zaciagniecia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

 

44

25.IV.2003 r.

VII/44/2003 w sprawie zaciagniecia kredytu dlugoterminowego na finansowanie biezacych wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

43

25.IV.2003 r.

VII/43/2003 w sprawie zmian w stalych obwodach glosowania

 

42

25.IV.2003 r.

VII/42/2003 w sprawie reprezentowania Gm. Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 

41

25.IV.2003 r.

VII/41/2003 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy

 

40

25.IV.2003 r.

VII/40/2003 w spr. ustalenia liczby sprzedazy napojów alkoholowych powyzej 4,5% (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad usytuowania

 

39

24.III.2003 r.

VI/39/2003 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2003 rok

 

38

24.III.2003 r.

VI/38/2003 w sprawie poboru podatku rolnego, lesnego oraz podatku od nieruchomosci w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i okreslenia ich wynagrodzenia

 

37

24.III.2003 r.

VI/37/2003 w sprawie okreslenia wynagrodzenia Burmistrza Karczewa

 

36

24.III.2003 r.

VI/36/2003 w sprawie zgody na zlozenie wniosku do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego, dot. zmiany granicy administracyjno - geodezyjnej Gminy Karczew

 

35

24.III.2003 r.

VI/35/2003 w sprawie korekty granicy administracyjno - geodezyjnej miedzy Gmina Karczew a gmina Otwock oraz wyników konsultacji z mieszkancami osiedla Lugi

 

34

24.III.2003 r.

VI/34/2003 w sprawie sprzedazy uzytkownikom wieczystym dzialek o nr ew. 101 w obr. 10 o pow 122 m2, polozonej w Karczewie przy ul. Slusarskiej

 

33

11.II.2003 r.

V/33/2003 w sprawie zmiany skladu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

32

11.II.2003 r.

V/32/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczew dla terenu oznaczonego w planie zagospodarowania symbolem VI we wsi Otwock Wielki przy ulicy Polnej oznaczonej nr ewid. 1627

 

31

11.II.2003 r.

V/31/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczewa dla dzialek polozonych w obrebach 09 i 10 oznaczonych w obowišzujšcym planie symbolami K20ZPP, K10URP, K10AUH, A16ZPI

 

30

11.II.2003 r.

V/30/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczewa dla terenu w obrebie 29 polozonego przy ul. Widok oznaczonego w planie zagospodarowania symbolami K58ZPP oraz K65UR

 

29

11.II.2003 r.

V/29/2003 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych

 

28

11.II.2003 r.

V/28/2003 w sprawie powolania Komisji Konkursowej

 

27

11.II.2003 r.

V/27/2003 w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego oraz wyboru jej przewodniczacego

 

26

11.II.2003 r.

V/26/2003 w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

25

11.II.2003 r.

V/25/2003 w sprawie sprzedazy dzialek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe uslugowo-przemyslowa, polozonych w Karczewie, stanowiacych wlasnosc Gminy

 

24

11.II.2003 r.

V/24/2003 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ul. Krakowskiej na rzecz dotychczasowego uzytkownika w drodze bezprzetargowej

 

23

11.II.2003 r.

V/23/2003 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej stanowišcej wlasnosc Gminy Karczew polozonej w Karczewie przy ul. Krzewniaka na rzecz dotychczasowego uzytkownika w drodze bezprzetargowej

 

22

11.II.2003 r.

V/22/2003 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Gm. Karczew polozonej w Karczewie przy ulicy Mickiewicza w drodze bezprzetargowej

 

21

30.XII.2002 r.

IV/21/2002 w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego

 

20

19.XIII.2002 r.

III/20/2002 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami os. Lugi w zakresie wniesienia korekty granicy amin.-geodezyjnej miedzy Gm. Karczew a Gm. Otwock

 

19

19.XIII.2002 r.

III/19/2002 w sprawie przygotowania wniosku w sprawie zmiany granicy miedzy Gmina Karczew a Gmina Otwock

 

18

19.XIII.2002 r.

III/18/2002 w sprawie rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego gruntu polozonego w Karczewie

 

17

19.XIII.2002 r.

III/17/2002 w sprawie wysokosci stawek oplaty targowej

 

16

19.XIII.2002 r.

III/16/2002 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od posiadania psów

 

15

19.XIII.2002 r.

III/15/2002 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w 2003 roku

 

14

19.XIII.2002 r.

III/14/2002 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomosci, podatek rolny i podatek lesny

 

13

19.XIII.2002 r.

III/13/2002 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2003 r.

 

12

19.XIII.2002 r.

III/12/2002 w sprawie zmian w budzecie na 2002 r.

 

11

19.XIII.2002 r.

III/11/2002 w sprawie powolania doraznej Komisji Budzetowej

 

10

19.XIII.2002 r.

III/10/2002 w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej RM w Karczewie

 

9

19.XIII.2002 r.

III/9/2002 w sprawie powolywania Przewodniczacych stalych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

8

02.XII.2002 r.

II/8/2002 w sprawie Zmiany uchwaly Nr XLII/267/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2002 r.

 

7

02.XII.2002 r.

II/7/2002 w sprawie okreslenia wynagrodzenia Burmistrza Karczewa

 

6

02.XII.2002 r.

II/6/2002 w sprawie powolania doraznej Komisji Statutowej

 

5

02.XII.2002 r.

II/5/2002 w sprawie powolywania Komisji Rewizyjnej

 

4

02.XII.2002 r.

II/4/2002 w sprawie powolania stalych Komisji Rady Miejskiej

 

3

02.XII.2002 r.

II/3/2002 w sprawie ustalenia stalych Komisji Rady Miejskiej

 

2

18.XI.2002 r.

I/2/2002 w sprawie wyboru Zastepców Przewodniczacego Rady Miejskiej w Karczewie

 

1

18.XI.2002 r.

I/1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Karczewie

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-05 08:31 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2014
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.