Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, menu 223 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

L.p

 Zarządzenie Burmistrza

Aktualne/Nie aktualne

 161

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

 

 160

Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów

 

 159

Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 158

Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności  składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 157

Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 156

Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie w wprowadzenia instrukcji dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 

 155

Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia VIII  Bożonarodzeniowego konkursu „Na najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew w 2014 r.”

 

 154

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 153

Zarządzenie  Nr 153/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 152

Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 151

Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 150

Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 149

Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew

 

 148

Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010  Burmistrza Karczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 147

Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 146

Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok.

 

 145

Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015

 

 144

Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew. Opinia Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 143

Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2014 roku w  sprawie  powierzenia stanowiska p. o. dyrektora Gminnego  Przedszkola  Nr 3 w  Karczewie.

 

 142

Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 141

Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2014 roku.

 

 140

Zarządzenie  Nr 140/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 139

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Grupy Remontowej w Karczewie.

 

 138

Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 137

Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 136

Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Starszego specjalisty pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

 

 135

Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 134

Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku w sprawie przyznania nagród dla  uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2013/2014.

 

 133

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 132

Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 03 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie realizowana w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” – umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 2014/0147/1427/SubA/DIS/R.

 

 131

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 października 2014 roku w sprawie przyznania nagród dla  dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 130

Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 129

Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 02 października 2014 roku w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kosumce.

 

 128

Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Karczewa  z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności wiaty stalowej w Sobiekursku.

 

 127

Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

 

 126

Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2014 roku.

 

 125

Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9k  - zasady ewidencji środków projektu „Aktywizacja Społeczna Mieszkańców poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013

 

 124

Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych służących gospodarce leśnej na działce nr ew. 503, 504, 514, 506, 9 obr 46 w Karczewie pod nazwą ścieżka „Lasek za Ciuchcią” w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 123

Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie  zakończenia prac komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 116/2014 w dniu 29 sierpnia 2014 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych służących gospodarce leśnej na działce nr ew. 503, 504, 514, 506, 9 obr 46 w Karczewie pod nazwą ścieżka „Lasek za Ciuchcią” w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 122

Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 

 121

Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora

 

 120

Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 119

Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 118

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie powołania komisji do prac archiwizacyjnych dot. dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

 

 117

Zarządzenie  Nr 117/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie  powierzenia  stanowiska wicedyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie.

 

 116

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych służących gospodarce leśnej na działce nr ew. 503, 504, 514, 506, 9 obr 46 w Karczewie pod nazwą ścieżka „Lasek za Ciuchcią” w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 115

Zarządzenie Nr 115 /2014 Burmistrza Karczewa z dnia  28 sierpnia 2014 roku w sprawie  sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej  Gminy Karczew na 2015 rok.

 

 114

Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 113

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 112

Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2014 roku.

 

 111

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2014 roku.

 

 110

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 

 109

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Realizacja placu zabaw we wsi Otwock Mały, gmina Karczew w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00192-6930-UM0730238/13.

 

 108

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w  sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2014 roku.

 

 107

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

 106

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w  sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 105

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w  sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

 

 104

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 1 sierpnia 2014 roku w  sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.

 

 103

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 102

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lipca 2014 roku ogłoszenia „Konkursu fotograficznego najciekawszych miejsc, obiektów oraz środowiska przyrodniczego Gminy Karczew widzianych okiem mieszkańca”.

 

 101

Zarządzenie Nr 101 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pana Marka Kowalczuka nauczyciela  Publicznego Gimnazjum w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

 

 100

Zarządzenie Nr 100 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani Agaty Kilim nauczyciela  Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

 

 99

Zarządzenie Nr 99 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani Anny Kobzy- Deczewskiej nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Glinkach  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

 

 98

Zarządzenie Nr 98 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 17 lipca  2014 roku w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani Kamili Modelskiej nauczyciela  Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

 

 97

Zarządzenie Nr 97 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 17 lipca  2014 roku w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pana Konrada Wyrwasa nauczyciela  Publicznego Gimnazjum w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

 

 96

Zarządzenie Nr 96 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 95

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w obrębie których powstają odpady (tj. sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele itp.) na terenie Gminy Karczew.

 

 94

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie

 

 93

Zarządzenie Nr 93 /2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 czerwca  2014 roku w sprawie  zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew, na rok szkolny 2014/2015.

 

 92

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 91

 

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.

 

 90

 

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

 

 89

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł bez podatku od towarów i usług i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 88

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi poprzez budowę ścieżki zdrowia na działce nr ew. 48 obr. 5 położonej w Karczewie przy ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni realizowany w ramach „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 87

Zarządzenie  Nr 87/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Karczew.

 

 86

Zarządzenie Nr 86 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 3  czerwca  2014 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 85

Zarządzenie  Nr  85 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 3  czerwca  2014 roku w sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie.

 

 84

Zarządzenie  Nr 84 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia  3 czerwca  2014 roku w sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół w Karczewie.

 

 83

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 60/2014 w dniu 13 maja 2014 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi poprzez budowę ścieżki zdrowia na działce nr ew. 48 obr. 5 położonej w Karczewie przy ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni realizowany w ramach „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 82

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Zdzisławowi Laskusowi. 

 

 81

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Maciejowi Wojciechowskiemu.

 

 80

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Henrykowi Niedziółce.

 

 79

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Zdzisławowi Zadrożnemu.

 

 78

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Pani Annie Zadrożnej.

 

 77

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Pani Teresie Słomce.

 

 76

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Ryszardowi Majewskiemu.

 

 75

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew Panu Tadeuszowi Balińskiemu.

 

 74

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

 73

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie”.

 

 72

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 71

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie, w roku szkolnym  roku szkolnym 2014/2015.

 

 70

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Karczewie, w roku szkolnym  roku szkolnym 2014/2015.

 

 69

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dowóz dzieci (uczniów) niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock, do Gimnazjum Nr 1 im Batalionu „Zośka” w Otwocku - Mlądz, ul. Majowa 267, do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów oraz do Szkoły Podstawowej Nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi „Klonowego Liścia” w Warszawie, ul. Wolna 36/38, w roku szkolnym 2014/2015.

 

 68

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza  Karczewa z dnia 24 maja 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Glinkach.

 

 67

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

 

 66

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

 

 64

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2013 rok.

 

 63

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 62

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie gmina Karczew w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00095-6930-UM0730088/13.

 

 61

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2014 roku.

 

 60

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi poprzez budowę ścieżki zdrowia na działce nr ew. 48 obr. 5 położonej w Karczewie przy ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni realizowany w ramach „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.

 

 59

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 58

Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 57

Zarządzenie  Nr 57/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2014 r.

 

 56

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy.

 

 55

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 54

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2014 roku.

 

 53

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2014”.

 

 52

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

 51

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2014

 

 50

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

 

 49

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przed9zkola Nr 2 w Karczewie

 

 48

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 roku

 

 47

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 46

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad nadawania Odznaki Honorowej za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew.

 

 45

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2014 roku

 

 44

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2014”

 

 43

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 42

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 

 41

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2014 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 

 40

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 39

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom ( opiekunom prawnym) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 

 38

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2014 roku

 

 37

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2014”

 

 36

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie

 

 35

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  w Karczewie

 

 34

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

 

 33

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 32

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w  niepublicznej szkole oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych  prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne

 

 31

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności

 

 30

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 6 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 6 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 6.

 

 29

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 4 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 4 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 4.

 

 28

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 3 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 3 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 3.

 

 27

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 2 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 2 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 2.

 

 26

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego dla potrzeb oświetlenia budynków, dróg, monitoringu wizyjnego miasta, do łącznie 144 punktów poboru (PPE) administrowanych przez piętnaście Podmiotów w prognozowanej ilości 1 599 491 kWh.

 

 25

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

 24

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew"

 

 23

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Karczewa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Karczew.

 

 22

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w obrębie których powstają odpady (tj. sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele itp.) na terenie Gminy Karczew.

 

 21

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2014/2015

 

 20

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i  
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczewa rok szkolny 2014/2015

 

 19

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 18

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 17

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2014 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 

 16

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania zarządzeń podczas przemijającej nieobecności Burmistrza.

 

 15

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2014/2015

 

 14

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań do zarządu jednostki samorządu terytorialnego  przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

 

 13

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010 Burmistrza Karczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie

 

 12

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

 

 11

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru listy obecności dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 10

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 

 9

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 8

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych

 

 7

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 6

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do podpisywania zaświadczeń, upomnień oraz wystawiania  tytułów wykonawczych w sprawach z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będących w zakresie działania Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii

 

 5

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

 

 4

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Utrzymania Rezultatów Projektu  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 

 3

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2014 rok w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 2

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2014 rok w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

 1

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2014 rok w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2014 rok.

 

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-07 08:51 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2659
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.