Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, menu 212 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

L.p

 Zarządzenie Burmistrza

 182

Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia  zasad  przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Karczew dla samorządowego zakładu budżetowego

 181

Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 180

Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 179

Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 178

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

  177

Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko  urzędnicze  ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

 176

Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 175

Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 174

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie  upoważnienia dyrektora Grupy Remontowej w Karczewie do prowadzenia spraw z zakresu dochodzenia należności, rozkładania należności na raty oraz zawierania porozumień w zakresie sposobu spłaty należności z dłużnikami z tytułu zaopatrzenia w wodę

 173

Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia  stanowiska  p. o. dyrektora Gminnego  Przedszkola  Nr 1 w  Karczewie

 172

Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie odwołania  ze stanowiska  dyrektora Gminnego  Przedszkola Nr 1 w Karczewie

 171

Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku przychodni rejonowej wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Otwockiej w Karczewie.

 170

Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 169

Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko  urzędnicze  ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

 168

Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania  Zakładowi Budżetowemu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie

 167

Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie stawek opłat za ekspozycję  materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew

 166

Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 165

Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 164

Zarządzenie Nr 164/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko  urzędnicze  ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

 163

Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Konrada Kadlca nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 162

Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20  listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Tereszczyńskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

 161

Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20  listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

 160

Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 16  listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2012 z dnia 26 października, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w latach 2013-2017.

 159

Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15  listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 158

Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15  listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „VI Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów  i posesji w Gminie Karczew w 2012 r.”

 157

Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14  listopada 2012 roku sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2013 

 156

Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14  listopada 2012 roku sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 155

Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13  listopada 2012 roku sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Karczew.

 154

Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13  listopada 2012 roku sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Karczew.

 153

Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13  listopada 2012 roku sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 10 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 106 i 107 stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 152

Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12  listopada 2012 roku sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie

 151

Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2012r.

 150

Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6  listopada 2012 roku sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w terminie 9 – 11 listopada 2012r.”

 149

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 148

Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30  pażdziernika 2012 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania   oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie gminy Karczew

 147

Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30  pażdziernika 2012 roku w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Karczew

 146

Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30  października 2012 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 12 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 90/7, 90/9, 90/10, 90/11 opisanych w księdze wieczystej numer WA1O/00034903 stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 145

Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 października 2012 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2012 z dnia 17 października 2012 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w latach 2013-2017.

 144

Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 24października 2012 roku w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w terminie 9 – 11 listopada 2012r.” 

 143

Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko  urzędnicze  ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

 142

Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2012 roku w w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2012 roku 

 141

Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w latach 2013-2017.

 140

Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 16 października 2012 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego  procedury naboru pracowników na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew i wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 139

Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 16 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 i  nr 2 do Zarządzenia  Nr 96/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

 138

Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”

 137

Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”,”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 136

Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3h- zasady ewidencji środków projektu „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 135

Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października  2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew’, w ramach  Priorytetu IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5,, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 134

Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3g- zasady ewidencji środków projektu Dla projektu „ Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew ”, w ramach Priorytetu IX, Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.5,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 133

Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w terminie 9 – 11 listopada 2012r.”

 132

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wytypowania uczniów do nagrody Burmistrza Karczewa za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2011/2012

 131

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek  oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 130

Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 129

Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 128

Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których  nie  utworzono  stanowiska  wicedyrektora

 127

Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia  Nr  150/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do  projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 126

ZarządzeZarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia  Nr  127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 125

Zarządzenie  Nr 125/2012 Burmistrza  Karczewa z dnia 14 września  2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew

 124

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 123

Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych: ulicy Karczówek na długości L=426,00 m oraz ulicy Ogrodowej na długości L=86,00 m, w Karczewie.

 122

Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 121

Zarządzenie  Nr 121/2012 Burmistrza  Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, ustalenia Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych.

 120

Zarządzenie  Nr 120/2012 Burmistrza  Karczewa z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani  Ewie  Lasockiej  - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Karczewie, do dysponowania rachunkami bankowymi placówki. 

 119

Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2012 roku pt. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”.

 118

Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 sierpnia 2012 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Utwardzenie powierzchni działek budowlanych Nr 18 i 19 obręb 34 w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie z wyłączeniem fragmentu powierzchni, na której znajduje się ekspozycja pomników (zakres realizacji robót wg załącznika nr 1).

 117

Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 22 sierpnia 2012 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”.

 116

Zarządzenie  Nr 116/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 115

Zarządzenie  Nr 115/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

 114

Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 sierpnia 2012 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 113

Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowosci

 112

Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie  przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2012 roku

 111

Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za
I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 110

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku  w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 109

Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  Gminy Karczew

 108

Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Inwestycji  i Pozyskiwania Funduszy do podpisywania dokumentów  będących  w zakresie działania Wydziału

 107

Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego i ulicy Różanej, w Karczewie.

 106

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Miziołka na długości L=311,50 m wraz z budową 10 miejsc parkingowych przy ulicy Miziołka, w Karczewie.

 105

Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 104

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 103

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw na osiedlu Częstochowska przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie.

 102

Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa przewodów wodociągowych w ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Zaułek, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie.

 101

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2012 roku powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani  Beaty Biedrzyckiej  nauczyciela  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku  ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

 100

Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta  Guziejko nauczyciela Zespołu Szkół w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu  nauczyciela mianowanego.

 99

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani  Lidii Anny Kwiatkowskiej nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku ubiegającej się  o stopień nauczyciela mianowanego.

 98

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Leśnej (na odc. od  ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) na długości L= 383,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Leśnej (na odc. od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) o łącznej długości 458,30 m oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) na długości L=193,20 w Karczewie.

 97

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej siódmej edycji konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2012 r.”

 96

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia systemu samokontroli

 95

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 94

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół  podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie gminy Karczew”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

  93

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie  wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół  podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie gminy Karczew”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 92

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 91

 

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 90

 

Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w Karczewie  na działce ew. nr 151 w obr.

 89 

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacyjnego uczestników do projektu „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 88

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie.

 87

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Publicznego Gimnazjum  w Karczewie

 86

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock, do Gimnazjum Nr 1 im Batalionu „Zośka” w Otwocku - Mlądz, ul. Majowa 267 oraz do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów.

 85

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 czerwca 2012 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 84

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 11 czerwca 2012 roku w w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jagodne o łącznej długości L=176 m oraz ul. Przemysłowej na długości L=118 m, w Karczewie.

 83

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu ds. ochrony środowiska

 82

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 81

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

 80

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 maja 2012 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Budowa ulicy Słowackiego na długości L=294,0 m w Karczewie.

 79

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 78

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie do pełnienia dyżuru podczas „Akcji Lato” dla dzieci chodzących do przedszkoli na terenie Gminy Karczew 

 77

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 76

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum   w Karczewie.

 75

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Karczewa z dnia30 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczącego rozbiórki budynków produkcyjno-handlowych, budynku kotłowni oraz stacji paliw na działce ew. 620/1 przy ulicy Częstochowskiej 81 we wsi Otwock Mały w gminie Karczew

 74

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Karczew

 73

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia  Nr  127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 72

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 71

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Przebudowa ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) na długości L=474,0 m oraz budowa  ul. Piłsudskiego  (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Otwockiej) na długości L=153,00 m w Karczewie.

 70

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania wszelkich dokumentów pozostających w zakresie działania Wydziału

 69

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Burmistrza Karczewa Nr 54/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku 

 68

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew, na rok szkolny 2012/2013

 67

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach – 2012 r.”

 66

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 65

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2012 roku

 64

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2011 rok

 63

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze Wojewódzkiej Nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew wraz  z uzyskaniem  w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji  o pozwoleniu na budowę. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

 62

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania wszelkich dokumentów pozostających w zakresie działania Wydziału

 61

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku, w sprawie powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i  realizacją projektów w ramach formuły Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 60

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, dotyczącego zakupu kserokopiarki w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych, celem doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie w kontekście przygotowywania ćwiczeń, materiałów do zajęć dla uczniów

 59

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych

 58

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 57

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych.

 56

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2012

 55

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie

 54

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie  przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
 ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku

 53

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Karczew.

 52

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew”, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 51

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3k- zasady ewidencji środków projektu „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew”, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 50

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3j- zasady ewidencji środków projektu „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew”, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 49

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew”, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 48

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 47

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 46

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok
opinia RIO

 45

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Karczew

 44

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

 43

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Karczew”, w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 42

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3i - zasady ewidencji środków projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew”, w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 41

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Zostań kobietą biznesu”, w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 40

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przejętego od Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” w Karczewie.

 39

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie

 38

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 37

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie

 36

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie powierzenia  stanowiska dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

 35

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia  Nr  150/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do  projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 34

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku

 33 

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku

 32

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 

 31

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 24.02.2012 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 30

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 22.02.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Organizacja usługi edukacyjnej w projekcie pt.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Karczew” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych.

 29

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 22.02.2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko  kierownicze jednostki organizacyjnej gminy Karczew dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 

 28

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 22.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 27

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 21.02.2012 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego na rok 2012

 26

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Karczewie do umieszczania na fakturach VAT przyjętych do zwrotu podatku akcyzowego adnotacji urzędowej 

 25

Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 

 24

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

 23

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu   w 2012 roku  

 22

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu   w 2012 roku

 21

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika uczniów do szkół na terenie Gminy Karczew oraz do Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

 20

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

 19

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji do prac archiwizacyjnych dot. dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r. 

 18

Zarządzenie  Nr 18/2012 z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2012 r. 

 17

Zarządzenie  Nr 17/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Karczewie

 16

Zarządzenie  Nr 16/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

 15

Zarządzenie Nr 15 /2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie naboru dzieci do przedszkoli Gminy Karczew na rok szkolny 2012/2013

 14

Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 

 13

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania działce (obręb 25 nr ew. 25/125) położonej w Karczewie nazwy „Skwer Ofiar Katynia”

 12

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

 11

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 18 stycznia 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 10

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr  127/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru 140 ostatecznych odbiorców projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu –eInclusion”

 9

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 18 stycznia 2012  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

 8

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 

 7

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3h- zasady ewidencji środków projektu „Zostań kobietą biznesu”, w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 6

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia 140/2011 z 11 października 2011 roku dotyczącego wyboru ostatecznych odbiorców projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 5

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 4

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 80 użytkowników na terenie Gminy Karczew, w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 

 3

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 2

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok 

 1

Zarządzenie Nr 1 /2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-10 11:42 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2815
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.