Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, menu 171 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

 L.p  Zarządzenie Burmistrza
158 ZARZĄDZENIE NR 158/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze weryfikacji wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów
157 ZARZĄDZENIE Nr 157/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
156 ZARZĄDZENIE Nr  156 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  30  grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2016 roku 
155 ZARZĄDZENIE Nr  155 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30  grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
154 ZARZĄDZENIE Nr  154 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30  grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
153 ZARZĄDZENIE Nr  153  /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  30  grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2016”
152 ZARZĄDZENIE Nr 152  /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  30 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2016 roku
151 ZARZĄDZENIE Nr 151/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
150 ZARZĄDZENIE Nr 150/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2016”
149 ZARZĄDZENIE Nr 149/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności  oraz edukacji ekologicznej w 2016 roku
148 ZARZĄDZENIE Nr 148/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2016 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
147 ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2016 roku
146 ZARZĄDZENIE Nr 146/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
145 ZARZĄDZENIE Nr 145 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  2 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
143 ZARZĄDZENIE  Nr 143/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 grudnia 2015  r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9ł- Zasady ewidencji środków projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
142 ZARZĄDZENIE Nr 142 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
140

ZARZĄDZENIE Nr 140/2015  BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

139

ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2016

Opinia Rio

138

ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Opinia Rio

137 ZARZĄDZENIE Nr 137/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew
136 ZARZĄDZENIE Nr  136/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew
135 ZARZĄDZENIE Nr 135/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówieniapublicznego.
134 ZARZĄDZENIE Nr 134/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
133 ZARZĄDZENIE Nr 133/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29.10.2015 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczew.
132 ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 października 2015r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2015 roku
131 ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
130 ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu w  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karczewie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
129 ZARZĄDZENIE Nr 129/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
128 ZARZĄDZENIE Nr 128/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie powołania w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Karczewie osoby wskazanej przez burmistrza, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
127 ZARZĄDZENIE Nr 127/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sobiekursku w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
126 ZARZĄDZENIE Nr 126/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Glinkach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
125 ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
124 ZARZĄDZENIE Nr 124/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sobiekursku i w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Karczewie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
123 ZARZĄDZENIE Nr  123 /2015 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 13  października 2015 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2015
122 ZARZĄDZENIE NR 122/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego „Gmina Karczew wczoraj i dziś”
121 ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
120 ZARZĄDZENIE  Nr  120  /2015 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  6  października  2015 roku

w sprawie  przyznania  nagród  dla  uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny  2014/2015
119 ZARZĄDZENIE  Nr  119 /2015 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia  6  października 2015 roku

w sprawie  przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Naro 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

Opinia RIO do wykonania budżetu 2014 r.
118 ZARZADZENIE  Nr  118 /2015 BURMISTRZA   KARCZEWA z dnia  5 października  2015 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej
117 ZARZĄDZENIE Nr 117/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli Karczewa
116 ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
115 ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 782 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
114 ZARZADZENIE Nr 114 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie  wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w 
w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
113

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

112

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

111 ZARZĄDZENIE  Nr 111/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku
110 Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego do podpisywania dokumentów związanych z wyborami
109 ZARZĄDZENIE  Nr  109/2015 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 2 września  2015 roku

w sprawie zmiany Załącznika  do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew
108 ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
107 ZARZĄDZENIE Nr 107/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3
106 ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Kabulskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
105 ZARZĄDZENIE Nr 105/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Jarzębowskiej - Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
104 ZARZĄDZENIE Nr 104/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie
103 ZARZĄDZENIE Nr 103/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku
102 ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
101 ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2015 roku
100 ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
99 ZARZĄDZENIE Nr 99/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

98

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 BURMISTRZA KARCZEW z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2015 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

97 ZARZĄDZENIE NR 97/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Grupy Remontowej w Karczewie do wykonywania w imieniu Burmistrza Karczewa uprawnień i obowiązków z zakresu członkostwa Gminy Karczew we Wspólnocie MieszkaniowejBohaterów Westerplatte 2 w Karczewie
96 ZARZĄDZENIE Nr 96 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
95 ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji spisowej
94 ZARZĄDZENIE Nr 94 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa
93 ZARZĄDZENIE Nr 93/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach  Budżetu Partycypacyjnego.
92 ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

91 ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
90 ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  20 lipca 2015 roku

w sprawie  sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej  Gminy Karczew na 2016 rok
89 ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenie harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego.
88

Zarządzenie  Nr  88 /2015 Burmistrza  Karczewa z dnia 17 lipca  2015 roku

w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pana Piotra Gajgiera nauczyciela  Publicznego Gimnazjum w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

87

Zarządzenie  Nr  87 /2015 Burmistrza  Karczewa z dnia  17  lipca  2015 roku

w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla Pani  Magdaleny Sałaty nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Glinkach  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego

86

Zarządzenie Nr  86/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”

85 ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
84

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Karczew urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób i podmiotów, które te urządzenia wybudowały

 83 ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych
 82 Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Karczewa z dnia  2 lipca 2015  r.

w sprawie  ustalenia procedury pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych Urzędu Miejskiego w Karczewie
 81

Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

 80 Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
79

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 78 Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów placówkach oświatowych Gminy Karczew, na rok szkolny 2015/2016
 77 Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
 76 Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa
 75 ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 74 ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do gminnych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016
 73 ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 72 ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 71 ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 70 Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Jurorskiej w Konkursie „Pokaż Swój Talent”.
 69 Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.
 68 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.
 67 Zarządzenie Nr 67/2015  Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2014 rok.
 66 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 65 ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Karczewie
 64 ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie prowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 63 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 62 ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych
 61 ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 maja 2015 roku 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
 60 ZARZDZENIE Nr 60/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 maja 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budetowej na rok 2015
 59 ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 3.
 58 ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia  Konkursu „Pokaż Swój Talent”
 57 ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 56 ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.
 55 ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2015 roku.
 54 ZARZĄDZENIE Nr 54 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2015 roku 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie
 53 ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9
 52 ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.
 51 ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 2
 50 ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.
 49 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 48 ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 47 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie.
 46 Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawia zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 45 Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznej szkole oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne.
 44 Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2015 r.
 43 Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 42 Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 41 Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
 40 Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 39 Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 38 Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 37 Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 36 Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 35 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie  przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”
 34 Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie  przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2015 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
 33 Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2010 Burmistrza Karczew.
 32 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 31 Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 30 Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 29 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku.
 28 Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 27 Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie.
 26 Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 25 Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 24 Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016.
 23 Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 22 Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 21 Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9l- zasady ewidencji środków projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” Oś priorytetowa Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..
 20 Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010 Burmistrza Karczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 19 Zarządzenie Nr19/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 lutego 2015 roku
w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich sprawozdawczo-wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew.
 18 Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem.
 17 Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 16 Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
 15 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 14 Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku.
 13 Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”.
 12 Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”.
 11 Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 10 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku dotyczącego powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie".
 9 Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 8 Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 7 Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
 6 Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności  oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku
 5 Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”
 4 Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku
 3 Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 132/2014 w dniu 3 października 2014 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie realizowana w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” – umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 2014/0147/1427/SubA/DIS/R.
 2 Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 1 Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku
w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok.

Metryka

sporządzono
2015-01-08 przez Mariusz Lasecki
udostępniono
2015-06-23 00:00 przez Dariusz Szczepaniak
zmodyfikowano
2018-10-25 12:34 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4524
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.