Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne  / Zamówienia publiczne  / Przetargi  / 2019
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2019 2019


ZP.271.8.2019 Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew – dwie Części

ZP.271.8.2019 Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew – dwie Części

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Termin składania ofert do dnia: 14 sierpnia 2019 r. do godziny 1200

Informacji z Otwarcia ofert w dniu 14.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:


Załącznik Nr 1.1 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części I zamówienia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 1.2 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części II zamówienia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; (word) (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; (word) (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób; (word) (pdf)


Załącznik Nr 6.1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)– dotyczy Części I zamówienia;


Załącznik Nr 6.2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)– dotyczy Części II zamówienia;


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych; (word) (pdf)


Załącznik Nr 8.1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)– dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 8.2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)– dotyczy Części II zamówienia;


Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów; (word) (pdf)


Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót - dla Części I zamówienia:


Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie i Sobiekursk, gmina Karczew, powiat otwocki, w pasie drogowym drogi krajowej nr 50 w kilometrze 184.587 – 185.869;


Załącznik Nr 11 – Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sobiekursk, gmina Karczew;


Załącznik Nr 12 –Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Całowanie i Sobiekursk , gmina Karczew, powiat otwocki;


Załącznik Nr 13 – Przedmiar robót – Budowa sieci wodociągowej: Całowanie, Sobiekursk, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 14 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objętych zgłoszeniem. AB.6743.600.2018.MR z dnia 31.07.2018 r.;


Załącznik Nr 15 – Decyzja nr 132/P/2018 z dnia 28.08.2018 r. oraz Zaświadczenie z 1.10.2018 r.;


Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychdla Części II zamówienia:


Załącznik Nr 16 – Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki, w pasie drogowym drogi krajowej nr 50 w kilometrze 185.869 – 185.928 i 185.937 – 186.460;


Załącznik Nr 17– Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie, gmina Karczew;


Załącznik Nr 18 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki;


Załącznik Nr 19 –Przedmiar robót – Budowa sieci wodociągowej: Całowanie, Gmina Karczew;   


Załącznik Nr 20 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objętych zgłoszeniem AB.6743.599.2018.MR z dnia 31.07.2018 r.;


Załącznik Nr 21 – Decyzja nr 131/P/2018 z dnia 28.08.2018 r. oraz Zaświadczenie z 1.10.2018 r.


 

 

 data wytworzenia2019-07-29
data udostępnienia2019-07-29
sporządzone przez
opublikowane przezMarzena Szulc
ilość odwiedzin411
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@