Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.4.2018 Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1588 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.4.2018 Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pismo z dnia 26.06.2018 r.

ZP.271.4.2018 Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie.

Termin składania ofert do dnia: 26 czerwca 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlany dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 10 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 11 – Przedmiar robót dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Karczewie, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 12 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem nr AB.6743.157.2018.PP z dnia 30.03.2018 r.

Metryka

sporządzono
2018-06-08 przez
udostępniono
2018-06-08 00:00 przez Marzena Skwara
zmodyfikowano
2018-06-26 14:03 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
373
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.