Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, bieżące, menu 765 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

2024

79ZARZĄDZENIE Nr 79/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich sprawozdawczo-wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew
78ZARZĄDZENIE NR 78/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
77ZARZĄDZENIE Nr 77/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
76ZARZĄDZENIE Nr 76/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
75ZARZĄDZENIE Nr 75/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2024 r. dniem wolnym od pracy oraz wyznaczenia dnia 15 czerwca 2024 r. dniem pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.
74ZARZĄDZENIE Nr 74/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich sprawozdawczo-wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew
73ZARZĄDZENIE Nr 73/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2024-2036
72ZARZĄDZENIE NR 72/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
71ZARZĄDZENIE NR 71/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
70

ZARZĄDZENIE NR 70/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 maja 2024 roku  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

69ZARZĄDZENIE Nr 69/2024 Burmistrza Karczewa z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza w Karczewie
68ZARZĄDZENIE nr 68/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 09 maja 2024 roku w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
67ZARZĄDZENIE Nr 67/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
66ZARZĄDZENIE Nr 66/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
65ZARZĄDZENIE NR 65/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew
64ZARZĄDZENIE Nr 64/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 kwietnia 2024 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2024 roku
63ZARZĄDZENIE Nr 63/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024
62ZARZĄDZENIE Nr 62/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2023 rok
61ZARZĄDZENIE Nr 61/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina”
60ZARZĄDZENIE Nr 60/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2024-2036
59ZARZĄDZENIE Nr 59/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
58ZARZĄDZENIE Nr 58/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
57ZARZĄDZENIE Nr 57/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
56ZARZĄDZENIE Nr 56/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu interdyscyplinarnego
55ZARZĄDZENIE Nr 55/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z 10 kwietnia 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 44/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
54ZARZĄDZENIE Nr 54/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina”
53ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie.
52ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie.
51ZARZĄDZENIE Nr 51/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie.
50ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
49ZARZĄDZENIE NR 49/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
48ZARZĄDZENIE Nr 48/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024
47ZARZĄDZENIE Nr 47/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2023 rok
46ZARZĄDZENIE Nr 46/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
45ZARZĄDZENIE Nr 45/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
44ZARZĄDZENIE Nr 44/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 marca 2024 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
43ZARZĄDZENIE Nr 43/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew
42ZARZĄDZENIE Nr 42/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach
41ZARZĄDZENIE Nr 41/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina”
40ZARZĄDZENIE Nr 40/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
39ZARZĄDZENIE Nr 39/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
38ZARZĄDZENIE Nr 38/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2024 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy oraz wyznaczenia dnia 18 maja 2024 r. (sobota) dniem pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
37ZARZĄDZENIE Nr 37/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024
36ZARZĄDZENIE Nr 36/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
35ZARZĄDZENIE Nr 35/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
34ZARZĄDZENIE Nr 34/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
33ZARZĄDZENIE Nr 33/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
32ZARZĄDZENIE Nr 32/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
31ZARZADZENIE Nr 31/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie podczas ich nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
30ZARZĄDZENIE Nr 30/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Kultury i Sportu
29ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karczew, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
28ZARZĄDZENIE Nr 28/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
27ZARZĄDZENIE Nr 27/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia gminnego zespołu informatycznego na potrzeby wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
26ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
25ZARZĄDZENIE Nr 25/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
24ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Zamelduj się w Gminie Karczew" oraz powołania komisji konkursowej.
23ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
22ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
21ZARZĄDZENIE Nr 21/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
20ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
19ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
18ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
17ZARZĄDZENIE Nr 17/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
16ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2023/2024
15ZARZĄDZENIE Nr 15/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 02 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
14ZARZĄDZENIE Nr 14/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Karczewie
13ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
12

ZARZĄDZENIE Nr 12/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

11

ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym

10

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

9

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

8

ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

6

ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2024

5

ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

4

ZARZĄDZENIE Nr 4/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Karczewie

3

ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 stycznia 2024 r.  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

2ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
1ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą, a jednostkami obsługiwanymi Gminy Karczew

Metryka

sporządzono
2024-01-18 przez Olszewska Julia
udostępniono
2024-01-18 12:31 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2024-05-23 13:59 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1217
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.