Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 657 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

 

184

ZARZĄDZENIE Nr 184/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

183

ZARZĄDZENIE Nr 183/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

182

ZARZĄDZENIE Nr 182/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

181

ZARZĄDZENIE Nr 181/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

180

ZARZĄDZENIE Nr 180/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

179

ZARZĄDZENIE Nr 179/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

178

ZARZĄDZENIE NR 178/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w Gminie Karczew na 2024 rok

177

ZARZĄDZENIE NR 177/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zasad obiegu dokumentacji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Karczewie

176

ZARZĄDZENIE Nr 176/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

175

ZARZĄDZENIE Nr 175/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

174

ZARZĄDZENIE Nr 174/202 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

173

ZARZĄDZENIE Nr 173/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie

172

ZARZĄDZENIE Nr 172/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2023 rok w sprawie zmiany Zarządzenia nr 140/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie

171

ZARZĄDZENIE Nr 171/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

170

ZARZĄDZENIE NR 170 /2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

169

ZARZĄDZENIE Nr 169/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Karczewa

168

ZARZĄDZENIE Nr 168/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 15 września 2021 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Karczewa

167

ZARZĄDZENIE Nr 167/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie sposobu rozdysponowania węgla zakupionego w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

166

ZARZĄDZENIE Nr 166/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

165

ZARZĄDZENIE Nr 165/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji przedszkolnej zatrudnionego w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

164

ZARZĄDZENIE Nr 164/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji przedszkolnej zatrudnionego w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

163

ZARZĄDZENIE Nr 163/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji przedszkolnej zatrudnionego w Przedszkolu Nr 3 „Ługuś” w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

162

ZARZĄDZENIE Nr 162/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji przedszkolnej zatrudnionego w Przedszkolu Nr 3 „Ługuś” w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

161

ZARZĄDZENIE Nr 161/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania organizacji Urzędu Miejskiego w Karczewie do wdrożenia procesu elektronizacji i cyfryzacji

160

ZARZĄDZENIE Nr 160/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2024 rok

159

ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu nr 3 w Karczewie

158

ZARZĄDZENIE NR 158/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu nr 2 w Karczewie

157

ZARZĄDZENIE NR 157/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu nr 1 w Karczewie

156

ZARZĄDZENIE NR 156/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkół w Karczewie

155

ZARZĄDZENIE NR 155/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

154

ZARZĄDZENIE NR 154/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku

153

ZARZĄDZENIE nr 153/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Glinkach

152

ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

151

ZARZĄDZENIE NR 151/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie

150

ZARZĄDZENIE Nr 150/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

149

ZARZĄDZENIE Nr 149/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

148

ZARZĄDZENIE Nr 148/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

147

ZARZĄDZENIE Nr 147/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024

146

ZARZĄDZENIE Nr 146/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

145

ZARZĄDZENIE Nr 145/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie

144

ZARZĄDZENIE Nr 144/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Karczewie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i dzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

143

ZARZĄDZENIE NR 143/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie określenia procedury i planu kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Karczew

142

ZARZĄDZENIE Nr 142/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

141

ZARZĄDZENIE Nr 141/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2023 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy
Karczew za III kwartał 2023 roku

140

ZARZĄDZENIE Nr 140/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie

139

ZARZĄDZENIE NR 139/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2023 r.

138

ZARZĄDZENIE Nr 138/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Kosumce.

137

ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 października 2023 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

136

ZARZĄDZENIE Nr 136/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

135

Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie sposobu rozdysponowania węgla zakupionego w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

134

ZARZĄDZENIE Nr 134/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

133

ZARZĄDZENIE Nr 133/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 października 2023 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

132

ZARZĄDZENIE Nr 132/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

131

ZARZĄDZENIE Nr 131/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 października 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

130ZARZĄDZENIE NR 130/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2023 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Karczew
129ZARZĄDZENIE Nr 129/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 października 2023 roku w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Centrum Usług Wspólnych
128ZARZADZENIE Nr 128/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 września 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych i kadrowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Gminy Karczew
127ZARZĄDZENIE Nr 127/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023.
126ZARZĄDZENIE Nr 126/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
125ZARZĄDZENIE Nr 125/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
124Zarządzenie Nr 124/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców  kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Karczewa
123ZARZĄDZENIE Nr 123/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
122ZARZĄDZENIE NR 122/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 219/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 29 grudnia 2022 r.
121ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
120ZARZĄDZENIE Nr 120/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Karczewie
119ZARZĄDZENIE Nr 119/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
118ZARZĄDZENIE Nr 118/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 08 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.
117ZARZĄDZENIE Nr 117/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
116ZARZĄDZENIE Nr 116/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
115ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
114ZARZADZENIE Nr 114/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
113ZARZADZENIE Nr 113/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
112ZARZADZENIE Nr 112/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 1 w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
111ZARZADZENIE Nr 111/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
110ZARZADZENIE Nr 110/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
109ZARZADZENIE Nr 109/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2023/2024
108ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Mariannie Trzaskowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Glinkach pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
107ZARZĄDZENIE Nr 107/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
106ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach
105ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2024 rok
104

ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Karczew

103ZARZĄDZENIE Nr 103/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
102ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
101ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
100ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
99ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
98ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
97ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
96ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela przedmiotów zawodowych zatrudnionego w Zespole Szkół w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
95ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela współorganizującego proces kształcenia zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
94ZARZĄDZENIE Nr 94/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela muzyki zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
93ZARZĄDZENIE Nr 93/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 93 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela religii zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
92ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela języka angielskiego zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
91ZARZĄDZENIE Nr 91/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy oraz wyznaczenia dnia 9 września 2023 r. (sobota) dniem pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
90ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
89ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za II kwartał 2023 roku
88ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
87ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. MDR w Gminie Karczew
86Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2021 Burmistrza Karczewa z 8 marca 2021 r. w sprawie w powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
85ZARZĄDZENIE Nr 85/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji otwierającej koperty z ofertami w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Karczew
84ZARZĄDZENIE Nr 84/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
83ZARZĄDZENIE Nr 83/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
82ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji otwierającej koperty z ofertami w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Karczew
81ZARZĄDZENIE Nr 81/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 lipca 2023 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
79ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
78ZARZĄDZENIE Nr 78/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
77ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
76ZARZĄDZENIE Nr 76/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
75ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 171/2017 Burmistrza Karczewa w sprawie nadania nowego brzmienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
74ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Karczewa
73ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Rosłaniec - Sekretarzowi Gminy Karczew do wykonywania zadań w zakresie statutowej działalności Gminy Karczew
72ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
71ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2022 rok
70ZARZĄDZENIE Nr 70/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu uczniom nagród Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
69ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Gmina Karczew w kwiatach”
68ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
67ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
66ZARZĄDZENIE Nr 66/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
65ZARZĄDZENIE Nr 65/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach
64ZARZĄDZENIE Nr 64/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
63ZARZĄDZENIE Nr 63 /2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
62ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2022 rok
61ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za 2022 rok
60ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
59ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Karczewie
58ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
57ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
56ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
55ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach
54ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
53ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
52ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
51ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2022 rok
50ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
49ZARZĄDZENIE Nr 49/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2023 roku
48Zarządzenie Nr 48/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Karczewa
47ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
46ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/ 2021 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
45ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy oraz wyznaczenia dnia 13 maja 2023 r. (sobota) dniem pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
44ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
43ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
42ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
41ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
40ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
39ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
38ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
37ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew.
36ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
35ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew Opinia RIO
34ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karczew, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
33ZARZĄDZENIE Nr 33/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
32ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
31ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
30ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
29ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
28ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARCZEWA Nr 28/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karczewie
27ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
26ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
25ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
24ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
23Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
22ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
21ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
20ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2023-2036
19ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
18ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Karczew
17ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
16ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
15ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
14ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
13

ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023

12

ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

11ZARZADZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karczew
10ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
8ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
7ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lutego 2023 r. Karczew do zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
6ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
5ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
4ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2023
3Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych
2ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
1ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Metryka

sporządzono
2023-01-13 przez Szczepaniak Dariusz
udostępniono
2023-01-13 08:53 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2024-01-31 08:17 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3373
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.