Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, menu 294 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

 L.p  Zarządzenie Burmistrza    
175

ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
174

ZARZĄDZENIE Nr 174/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
173

ZARZĄDZENIE Nr 173/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
172

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie

   
171

ZARZĄDZENIE Nr 171/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie nadania nowego brzmienia Regulaminowi wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
170

ZARZĄDZENIE Nr 170/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2018 r.

   
169

ZARZĄDZENIE Nr 169/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
168

ZARZĄDZENIE Nr 168/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

   
167

ZARZADZENIE NR 167/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Konkursie na projekt graficzny logo Gminy Karczew

   
166

ZARZĄDZENIE Nr 166 /2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9r- Zasady ewidencji środków projektu
„Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   
165

ZARZĄDZENIE Nr 165/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9p- Zasady ewidencji środków projektu
„Kreatywny uczeń-innowacyjna szkoła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   
164

ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
163

ZARZĄDZENIE Nr 163/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 października 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Borkowskiej nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
162

ZARZĄDZENIE Nr 162/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie 99/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

   
161

ZARZĄDZENIE NR 161/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 listopada 2017 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta Karczewa

   
160

ZARZĄDZENIE Nr 160/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
159

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

   
158

ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego i systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

   
157

ZARZĄDZENIE Nr 157/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Karczewie

   
156

ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok

   
155 ZARZĄDZENIE Nr 155/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
154

ZARZĄDZENIE Nr 154/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
153

ZARZĄDZENIE Nr 153/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
152

ZARZĄDZENIE Nr 152/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
151 ZARZĄDZENIE Nr 151/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
   
150

ZARZĄDZENIE Nr 150/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018

Opinia RIO

   
149

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Opinia RIO

   
148

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
147

ZARZĄDZENIE Nr 147/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
146 ZARZĄDZENIE Nr 146/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
   
145 ZARZĄDZENIE Nr 145/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
   
144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
143

ZARZĄDZENIE Nr 143/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2017 roku

   
142

ZARZĄDZENIE Nr 142/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
141

ZARZĄDZENIE Nr 141/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
140

ZARZĄDZENIE Nr 140/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

   
139

ZARZĄDZENIE Nr 139/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 8 do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie II kadencji

   
138 ZARZĄDZENIE Nr 138/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2017 roku  
 
w sprawie  przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
   
137 ZARZĄDZENIE Nr 137/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2017 roku
 
w sprawie przyznania nagród dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2016/2017
   
136 ZARZĄDZENIE NR 136/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 października 2017 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Karczewa  z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta Karczewa
   
135

ZARZĄDZENIE Nr 135/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
134

ZARZADZENIE Nr 134/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   
133

ZARZĄDZENIE Nr 133/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w  w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora

   
132

ZARZĄDZENIE Nr 132/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2017 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

   
131 ZARZĄDZENIE NR 131/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta Karczewa
   
130

ZARZĄDZENIE Nr 130/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kosumce

   
129

ZARZĄDZENIE Nr 129/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów 470-lecia nadania miastu Karczew praw miejskich

   
128

ZARZĄDZENIE Nr 128/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
127

ZARZĄDZENIE Nr 127/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2017r.

   
126

ZARZĄDZENIE Nr 126/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 września 2017 roku

zmieniającej zarządzenie w sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe

   
125

ZARZĄDZENIE Nr 125/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., dotyczącego powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok

   
124

ZARZĄDZENIE Nr 124/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
123

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 września 2017 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
122

ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Karczew

   
121

ZARZĄDZENIE Nr 121/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie II kadencji

   
120 ZARZĄDZENIE Nr 120/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 września 2017 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
119

ZARZĄDZENIE Nr 119/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa
z dnia 1 marca 2013 roku

   
118

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
117

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
116

ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
115

ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew

   
114 ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  29 sierpnia 2017 roku    

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie
   
113

ZARZĄDZENIE Nr 113/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2017r.

   
112 ZARZĄDZENIE Nr 112/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
111

ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku

Opinia RIO

   
110

ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2017 roku

   
109

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Olszewskiej nauczyciela Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
108

ZARZĄDZENIE Nr 108/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Krystyny Cygan nauczyciela Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
107

ZARZĄDZENIE Nr 107/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Jadackiej nauczyciela Szkoły Podstawowej w Glinkach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
106

ZARZĄDZENIE Nr 106/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Arkadiusza Grzyba nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sobiekursku ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
105

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Kurnickiej Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

   
104

ZARZĄDZENIE Nr 104/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie

   
103

ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Ulanowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

   
102 ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku
    
w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie
   
101

ZARZĄDZENIE Nr 101/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu Logo Gminy Karczew

   
100

ZARZĄDZENIE Nr 100/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2017 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
99

ZARZĄDZENIE Nr 99/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Karczewa dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

   
98

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
97 ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
96

ZARZĄDZENIE Nr 96/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  27 lipca 2017 roku

w sprawie  sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej  Gminy Karczew na 2018 rok

   
95 ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej
   
94

ZARZĄDZENIE Nr 94/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

   
93

ZARZĄDZENIE Nr 93/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
92 ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie określenia harmonogramu czynności przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie.
   
91

ZARZĄDZENIE Nr 91/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
90

ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia Skarbnika Gminy Karczew do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych podczas przemijającej nieobecności Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy

   
89

ZARZĄDZENIE Nr 89/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku

   
88

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok.

   
87

ZARZĄDZENIE Nr 87/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok.

   
86

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Księgowości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym podpisywania zaświadczeń i upomnień

   
85

ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lipca 2017 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej

   
84

ZARZĄDZENIE Nr 84/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy
Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
83

ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

   
82

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok

   
81

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

   
80

ZARZĄDZENIE Nr 80/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
79

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

   
78

ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Karczew

   
77 ZARZĄDZENIE Nr 77/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie fotograficznym „Wiosna w Twoim obiektywie”
   
76 ZARZĄDZENIE Nr 76/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
75 ZARZĄDZENIE Nr 75/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej
   
74

ZARZĄDZENIE Nr 74/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w Gminie Karczew w 2017 r.

   
73

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

   
72

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

   
71

ZARZĄDZENIE Nr 71/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
70 ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew na rok szkolny 2017/2018
   
69

ZARZĄDZENIE Nr 69 /2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9o- Zasady ewidencji środków projektu
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   
68 ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uczniom rzeczowych nagród Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe
   
67

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Generała Zygmunta Berlinga

   
66

ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie „Pokaż Swój Talent”

   
65

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   
64 ZARZĄDZENIE Nr 64/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
63 ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2016 rok
   
62 ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
61 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej wraz z oceną techniczną rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego w Karczewie
   
60

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 51/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r.

   
59

ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku

   
58

ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2017 roku


w sprawie powołania komisji do spraw archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

   
57

ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu przeprowadzenia referendum gminnego

 

 
56

ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza do wykonywania czynności oraz wydawania zarządzeń w sprawach z zakresu przeprowadzenia referendum gminnego

   
55

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2017 roku

 

 
54

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   
53

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie

   
52

ZARZĄDZENIE Nr 52/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

   
51 ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
50 ZARZĄDZENIE Nr 50/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
49 ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie
   
48 ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie
   
47 ZARZĄDZENIE Nr  47/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznegoz zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew
   
46

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Opinia Rio - Wykonanie Budżetu

   
45 ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   
44 ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego.
   
43 ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie
   
42 ZARZĄDZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego „Wiosna w Twoim obiektywie”
   
41 ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 marzec 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
40 ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015
   
39 ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Urzędzie Miejskim w Karczewie
   
38 ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew
   
37 ZARZĄDZENIE Nr  37/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew
   
36 ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   
35 ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
34 ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT w jednostkach gminnych Gminy Karczew
   
33 ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”
   
32 ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w 2017 roku
   
31 ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie  wprowadzenia jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   
30 ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia  Konkursu „Pokaż Swój Talent”
   
29 ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
   
28 ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
27 ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
   
26 ZARZĄDZENIE Nr 26/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie jednolitych zasad dotyczących centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji tych rozliczeń
   
25 ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku – zadanie nr 6 pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew
   
24 ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
   
23 ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew
   
22 ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
21 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
20 ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
19 ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
18 ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
17 ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa
   
16 ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa
   
15 ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karczewie
   
14 ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert  na realizację zadań publicznych  w 2017 roku
   
13 ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 oraz Stadionie Miejskim im. Mariana Olszewskiego, stanowiących własność Gminy Karczew
   
12 ZARZĄDZENIE Nr 12/2017  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
   
11 ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 stycznia 2017 roku

w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie, stanowiących własność Gminy Karczew, boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 oraz Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego
   
10 ZARZĄDZENIE  Nr 10/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku
   
9 ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 BURMISTRZA  KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2017 roku

w sprawie  powołania Zespołu do spraw wprowadzenia reformy oświaty w placówkach oświatowych Gminy Karczew
   
8 ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizykoterapii wśród mieszkańców Gminy Karczew”
   
7 ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa
   
6 ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa
   
5 ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa
   
4 ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
   
3 ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2017 roku
   
2 ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok
   
1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   

 

Metryka

sporządzono
2017-01-05 przez
udostępniono
2017-04-21 00:00 przez Dariusz Szczepaniak
zmodyfikowano
2019-09-30 13:00 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5580
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.