Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały II Kadencji (1994-1998) (162-247)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(162-247), bieżące, menu 270 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(162-247)

(162-247)

 

 L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

247

18.VI.1998

Uchwała nr.LII/247/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży lub wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Armii Krajowej

 

246

18.VI.1998

Uchwała nr.LII/246/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania

 

245

18.VI.1998

Uchwała nr.LII/245/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

244

18.VI.1998

Uchwała nr.LII/244/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Karczew na 1998 rok

 

243

   18.VI.1998

Uchwała nr.LII/243/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Miasta i Gminy w Karczewie

 

242

18.VI.1998

Uchwała nr.LII/242/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

241

8.VI.1998

Uchwała nr.LI/241/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej działki przemysłowej położonej w Karczewie przy ul. Częstochowskiej

 

240

15.V.1998

Uchwała nr.L/240/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie ustanowienia Dnia Pracownika Samorządowego na terenie Gminy Karczew

 

239

15.V.1998

Uchwała nr.L/239/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Karczew na 1998 rok

 

238

15.V.1998

Uchwała nr.L/238/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie udzielenia dotacji

 

237

15.V.1998

Uchwała nr.L/237/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji i udzielenia zabezpieczenia

 

236

15.V.1998

Uchwała nr.L/236/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 

235

15.V.1998

Uchwała nr.L/235/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

234

15.V.1998

Uchwała nr.L/234/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. K.S. Wyszyńskiego

 

233

15.V.1998

Uchwała nr.L/233/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. K.S. Wyszyńskiego

 

232

15.V.1998

Uchwała nr.L/232/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży działek budowlanych położnych w Karczewie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego

 

231

15.V.1998

Uchwała nr.L/231/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 maja 1998 roku w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%

 

230

30.IV.1998

Uchwała nr.XLIX/230/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Karczewie za 1997 rok

 

229

30.IV.1998

Uchwała nr.XLIX/229/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za 1997 rok

 

228

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/228/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 1998

 

227

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/227/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej Publicznego ZZLO w Karczewie

 

226

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/226/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad utrzymania czystości na terenie Gminy Karczew

 

225

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/225/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie opłat prolongacyjnych

 

224

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/224/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

223

12.III.1998

Uchwała nr.XLVII/223/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie  nadania nazwy ulicy

 

222

30.I.1998

Uchwała nr.XLV/222/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 1998 roku w sprawie udzielenia poręczenia LKS „Mazur” Karczew kredytu bankowego

 

221

30.I.1998

Uchwała nr.XLV/221/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 1998 roku w sprawie sposobu ustalania cen przez KPEC Sp. Z o.o.

 

220

30.I.1998

Uchwała nr.XLV/220/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 1998 roku w sprawie nabycia działek gruntu

 

219

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/219/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 1998

 

218

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/218/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

217

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/217/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych

 

216

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/216/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

215

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/215/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 1997

 

214

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/214/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości za 1998 rok

 

213

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/213/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu za 1998 rok

 

212

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/212/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

 

211

30.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/211/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

210

19.XII.1997

Uchwała nr.XLIII/210/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady

 

209

19.XII.1997

Uchwała nr.XLII/209/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

 

208

19.XII.1997

Uchwała nr.XLII/208/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie nabycia przez Gminę Karczew działki położonej w Karczewie przy ul. Józefa Chłopickiego

 

207

19.XII.1997

Uchwała nr.XLII/207/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Karczew

 

206

19.XII.1997

Uchwała nr.XLII/206/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie powołania doraźnej komisji

 

205

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/205/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ługi II w Karczewie

 

204

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/204/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Karczew

 

203

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/203/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty zaświadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

 

202

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/202/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie nabycia przez Gminę Karczew zabudowanej działki

 

201

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/201/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

200

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/200/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

 

199

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/199/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie komunalizacji działek położonych we wsi Glinki

 

198

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/198/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie komunalizacji działek położonych we wsi Całowanie

 

197

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/197/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

196

20.XI.1997

Uchwała nr.XLI/196/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 listopada 1997 roku w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok

 

195

7.X.1997

Uchwała nr.XL/195/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

 

194

7.X.1997

Uchwała nr.XL/194/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 1997 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z gminnych wodociągów

 

193

14.VIII.1997

Uchwała nr.XXXIX/193/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

 

192

14.VIII.1997

Uchwała nr.XXXIX/192/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz zwrotu wydatków za te usługi

 

191

14.VIII.1997

Uchwała nr.XXXIX/191/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 sierpnia 1997 roku zmieniająca uchwałę w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawaniu napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu

 

190

14.VIII.1997

Uchwała nr.XXXIX/190/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu

 

189

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/189/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Karczewa oraz zasad i trybu jego nadawania

 

188

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/188/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 1997

 

187

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/187/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

186

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/186/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. Ciepłowniczej

 

185

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/185/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Karczewie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

184

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/184/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę

 

183

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/183/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie nadania imienia Batalionów Chłopskich Szkole Podstawowej w Glinkach

 

182

26.VI.1997

Uchwała nr.XXXVIII/182/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Karczew

 

181

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/181/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Karczewie za 1996 rok

 

180

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/180/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za 1996 rok

 

179

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/179/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu

 

178

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/178/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie niewyrażenia zgody na przekształcenie Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 

177

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/177/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie przekazania działek położonych w Karczewie w użytkowanie wieczyste Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej – Poczta Polska

 

176

22.IV.1997

Uchwała nr.XXXVII/176/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie

 

175

6.III.1997

Uchwała nr.XXXVI/175/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntu

 

174

6.III.1997

Uchwała nr.XXXVI/174/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 marca 1997 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Karczewie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

173

6.III.1997

Uchwała nr.XXXVI/173/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Karczew

 

172

6.III.1997

Uchwała nr.XXXVI/172/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji i udzielenia zabezpieczenia

 

171

18.II.1997

Uchwała nr.XXXV/171/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej

 

170

18.II.1997

Uchwała nr.XXXV/170/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Karczewie przy ul. Jagodne

 

169

18.II.1997

Uchwała nr.XXXV/169/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lutego 1996 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Karczew

 

168

28.I.1997

Uchwała nr.XXXIV/168/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 1996 roku w sprawie zamiany działek gruntu

 

167

28.I.1997

Uchwała nr.XXXIV/167/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 1996 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 1997

 

166

28.I.1997

Uchwała nr.XXXIV/166/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

165

28.I.1997

Uchwała nr.XXXIV/165/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 1996 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

164

28.I.1997

Uchwała nr.XXXIV/164/97 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 1996 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

 

163

  30.XII.1996 

Uchwała nr.XXXIII/163/96 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1996 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1996

 

162

 30.XII.1996 

Uchwała nr.XXXIII/162/96 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości za 1997 rok

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-27 przez
udostępniono
2016-10-27 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-04 12:01 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2027
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.