Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (243-323)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(243-323), menu 250 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(243-323)

(243-323)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 322

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/322/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009    zał: 1233a610

 

 321

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/321/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2009  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia.

 

 320

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/320/2009 w sprawie: wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu z ulicy Wiślanej w ulice Polną w Otwocku Wielkim

 

 319

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/319/2009 w sprawie: sprzedaży działki o nr ew. 70 w obr. 4,stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 318

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/318/2009 w sprawie: dzierżawy części  nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 51 obrębie 24 użytkowanej przez Gminę Karczew.

 

 317

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/317/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3a, 6, 7, 8

 

 316

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/316/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3, 3a, 6, 8, 10

 

 315

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/315/2009 w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew

 

 314

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/314/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

 

 313

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/313/2009 w sprawie przekazania na rzecz Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. środków trwałych

 

 312

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/312/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa

 

 311

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/311/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok

 

 310

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/310/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 309

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/309/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 308

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/308/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 307

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/307/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne  zał   1

 

 306

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/306/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 

 305

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/305/2009 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

 

 304

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/304/2009 w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie ul. Berlinga 2

 

 303

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/303/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 2

 

 302

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/302/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 123a5wyd78

 

 301

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/301/2009 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację konserwacji oświetlenia ulicznego w 2010 roku

 

 300

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/300/2009 w sprawie dzierżawy nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 1/1 w obrębie 3 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 299

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/299/2009 w sprawie użyczenia części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 19 w obrębie 34 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 298

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/298/2009 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009

 

 297

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/297/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 296

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 w sprawie zaciągnięcia  kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych

 

 295

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/295/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok   zał 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 10

 

 294

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/294/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 293

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/293/2009 w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Chłopickiego z drogą powiatową ul. Wiślana oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul.  Piotra Wysockiego z drogą powiatową  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.”

 

 292

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/292/2009 w sprawie  sprzedaży działek o nr ew. 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10 w  obrębie 4 stanowiących  własność Gminy Karczew.

 

 291

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/291/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 

 290

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/290/2009 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.

 

 289

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/289/2009 w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych dla Policji

 

 288

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/288/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku dot. zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

 

 287

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/287/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w    
Karczewie z dnia 12 grudnia 2005 roku dot. zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych

 

 286

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 w sprawie przystąpienia do  konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2009 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 285

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/285/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych

 

 284

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/284/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 283

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/283/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 282

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/282/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii

 

 281

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/281/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia

 

 280

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/280/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia. 

 

 279

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/279/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3a, 7

 

 278

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a, 6

 

 277

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/277/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 276

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/276/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/54/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 275

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-  2013 pn.:  „Rozwój elektronicznej administracji  w samorządach  województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności  potencjału województwa”.

 

 274

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/274/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Karczew do przedsięwziecia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V,, Dobre rządzenie'' Działania 5.2.,,Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej'' Poddziałania 5.2.1,,Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 273

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/273/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 272

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/272/2009 w sprawie: ustanowienia służebności prawa przechodu i przejazdu przez działkę numer 71 obręb 4

 

 271

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/271/2009 w sprawie: scalenia i zamiany działek Gminy Karczew z działkami osoby fizyczne, które pozwolą doprowadzić do uzyskania kształnych normatywnych działek przez strony

 

 270

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/270/2009 w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Karczew

 

 269 

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/269/2009 w sprawie  zmian w budżecie na 2009 rok   1, 2, 3

 

 268

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/268/2009 w sprawie zaopiniowania wyznaczenia nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 14 30 Łąki Ostrówieckie na terenie Gminy Karczew

 

 267

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/267/2009 w sprawie: dzierżawy nieruchomości zabudowanej w Otwocku Małym, dz ew. nr 620 stanowiącej własność Gminy Karczew

 

 266

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/266/2009 w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13     zał:   1

 

 265

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/265/2009 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2008 rok

 

 264

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/264/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a5(dotacje), 5(wydatki), 10

 

 263 

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/263/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/137/2004  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 mają 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażyoraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 262

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/262/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2009r.  do 31 marca 2010 r.

 

 261

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/261/2009 w sprawie: zmian w załączniku do uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie

 

 260

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/260/2009 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli.

 

 258

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/258/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 257

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/257/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2

 

 256

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/256/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3, 3a, 4, 8, 10

 

 255

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/255/2009 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 254

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/254/2009 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2008-2015

 

 252

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/252/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku dot.  reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 

 251

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/251/2009 w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania, utworzonego na terenie Gminy Karczew

 

 250

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/250/2009 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 249

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/249/2009 w sprawie sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

zał: 1, 2, 3, 3a, 4789

 

 248

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/248/2009 w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

 

 247

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew     ząłacznik

 

 246

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/246/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie     uzasadnienie

 

 245

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/245/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 244

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/244/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w Sesjach Rady Miejskiej w Karczewie

 

 243

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/243/2009 w sprawie reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-12 10:18 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2497
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.