Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.13.2021.KK. Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - 2021, menu 544, artykuł 3167 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.13.2021.KK. Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Termin składania ofert do: 6 grudnia 2021 r. do godziny 12:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2021 r. godzina 13:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator Postępowania (ID) z miniPortalu:

ecdc81be-eb5c-451d-8066-265784dc5c10

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ecdc81be-eb5c-451d-8066-265784dc5c10

Numer referencyjny: ZP.271.13.2021.KK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-podmiot

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-podmiot

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie do oddania zasobów

Załącznik nr 10 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 11– Projekt budowlany- remont drogi wewnętrznej na od. Kościelnej do Warszawskiej

Załącznik nr 12 – Projekt budowlany – przebudowa ul. Kościelnej i Rynek Zygmunta Starego

Załącznik nr 13– Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu- remont drogi wew. Na odc.ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej o nr AB.6743.1115.202

Załącznik nr 14 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu-przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej oraz ul. Rynek Zygmunta Starego o nr. AB.6743.974.2016.MR

Załącznik nr 15 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 16 -  Opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia

Załącznik nr 17  – Przedmiar – Przebudowa ul. Kościelnej i Rynek Zygmunta Starego

Załącznik nr 18 – Przedmiar – Remont drogi wewnętrznej od Kościelnej do Warszawskiej

Metryka

sporządzono
2021-11-19 przez
udostępniono
2021-11-19 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2021-12-21 12:38 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
708
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.