Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.10.2021.KK Budowa wodociągu w miejscowości Glinki w Gminie Karczew od 115 do 140 i od 135 do 136 - dwie części - 2021, menu 544, artykuł 3024 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.10.2021.KK Budowa wodociągu w miejscowości Glinki w Gminie Karczew od 115 do 140 i od 135 do 136 - dwie części

Informacja o wyborze najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

ZP.271.10.2021.KK Budowa wodociągu w miejscowości Glinki w Gminie Karczew od 115 do 140 i od 135 do 136 – dwie części:

Część A Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinki na działkach nr ew 907/1, 908/2, 908/5 z obrębu Glinki

Część B Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinki na działkach nr ew. 1001, 940, 944/3, 606/2, 604/1 z obrębu Glinki

Termin składania ofert do: 17 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2021 r. godzina 11:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator Postępowania (ID) z miniPortalu:

7644f77c-3664-4ca4-ad21-f223e21cae18

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7644f77c-3664-4ca4-ad21-f223e21cae18

Numer referencyjny: ZP.271.10.2021.KK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Wyjaśnienie treści specyfiakcji warunków zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia część A

Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia część B

Załącznik nr 2a – Istotne Postanowienia Umowy część A

Załącznik nr 2b – Istotne Postanowienia Umowy część B

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-podmiot

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-podmiot

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie do oddania zasobów

Załącznik nr 10 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 11a – Projekt budowlany część A

Załącznik nr 11 b – Projekt budowlany część B

Załącznik nr 12 a – Projekt wykonawczy część A

Załącznik nr 12 b – Projekt wykonawczy część B

Załącznik nr 13 a – Opinia geotechniczna część A

Załącznik nr 13 b – Opinia geotechniczna część B

Załącznik nr 14 a – Przedmiar robót część A

Załącznik nr 14 b – Przedmiar robót część B

Załącznik nr 15 a – Szczegółowa specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót część A

Załącznik nr 15 b – Szczegółowa specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót część B

Załącznik nr 16 a – Zaświadczenie nr AB.6743.532.2021.PG z dn.08.06.2021 o nie wniesieniu sprzeciwu wykonania robót objętych zgłoszeniem część

Załącznik nr 16 b  – Zaświadczenie nr AB.6743.533.2021.PG z dn.08.06.2021 o nie wniesieniu sprzeciwu wykonania robót objętych zgłoszeniem część B

Metryka

sporządzono
2021-07-30 przez
udostępniono
2021-07-30 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2021-10-18 15:11 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1098
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.