Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.6.2021.KK Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 - 2021, menu 544, artykuł 3000 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.6.2021.KK Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 21 lipiec 2021 r. do godziny 10:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 21 lipiec 2021 r. godzina 11:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator Postępowania (ID) z miniPortalu: 

84158187-05ad-40fa-8052-526b1d42432a

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84158187-05ad-40fa-8052-526b1d42432a

Numer referencyjny: ZP.271.6.2021.KK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 26:

Załącznik Nr 1 - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -

Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 6a - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik Nr 7 – wykaz przystanków autobusowych

Załącznik Nr 8 – potwierdzenie ilości km do faktury

Załącznik Nr 9 – Wykaz usług

Załącznik Nr 10 – Wzór zobowiązania

Metryka

sporządzono
2021-07-08 przez
udostępniono
2021-07-08 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2021-10-18 15:11 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
435
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.