Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.13.2020 Budowa ul. Ks. Brzóski w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5. - 2020, menu 471, artykuł 2602 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZP.271.13.2020 Budowa ul. Ks. Brzóski w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 3.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.11.2020 r.

Transmisja z otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia: 26 listopada 2020 r. do godziny 12:00

Wyjaśnienie treści SIWZ – pismo z 23 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 14_ pdf

Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9_formularze edytowalne

 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy       kapitałowej – do wypełnienia przez Wykonawców;

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych;

Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą – jeśli dotyczy;

Załącznik Nr 10Projekt budowlano - wykonawczy budowy ul. Brzóski w Gminie Karczew;

Załącznik Nr 11Projekt wykonawczy dla zadania: Budowa ul. Ks. St. Brzóski w Karczewie, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. K. St. Brzóski w Karczewie na rzecz osiedla nr 5” Budowa jezdni i zjazdów;

Załącznik Nr 12Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: Budowa ul. Ks. St. Brzóskie w Karczewie, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. K. St. Brzóski w Karczewie na rzecz osiedla nr 5” Budowa jezdni i zjazdów;

Załącznik Nr 13Przedmiar robót: Budowa ul. Ks. St. Brzóskie w Karczewie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. K. St. Brzóski w Karczewie na rzecz osiedla nr 5” Budowa jezdni i zjazdów;

Załącznik Nr 14Decyzja pozwolenie na budowę Nr 1000 P/07 z dnia 26.07.2007 r.

Metryka

sporządzono
2020-11-10 przez
udostępniono
2020-11-10 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2021-03-12 10:40 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
428
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.