Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.14.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Janów oraz części miejscowości Brzezinka, gmina Karczew. - 2018, menu 362, artykuł 1700 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.14.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Janów oraz części miejscowości Brzezinka, gmina Karczew.

ZP.271.14.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Janów oraz części miejscowości Brzezinka, gmina Karczew.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.10.2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 17 października 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, gmina Karczew, powiat otwocki;


Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, gmina Karczew, powiat otwocki;


Załącznik Nr 11 – Dokumentacja techniczna – instrukcja dla zadania: „Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Droga powiatowa nr 2724 W w miejscowości Janów, Brzezinka; gm. Karczew”;


Załącznik Nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów i Brzezinka;


Załącznik Nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów i Brzezinka, gm. Karczew – branża drogowa;


Załącznik Nr 14 – Przedmiar robót – kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów, Brzezinka – zlewnia OŚ i P1, gmina Karczew, powiat otwocki – sieć kanalizacyjna;


Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót – kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów, Brzezinka – zlewnia OŚ i P1, gmina Karczew, powiat otwocki – przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym;


Załącznik Nr 16 – Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, wraz z zaświadczeniem o nie   wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objętych zgłoszeniem nr AB.6743.383.2018.MR z dnia 22.06.2018 r.

Metryka

sporządzono
2018-09-28 przez
udostępniono
2018-09-28 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2018-12-03 15:58 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
690
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.