Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.5.2018 Remont drogi gminnej ulicy Bema wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1598 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.5.2018 Remont drogi gminnej ulicy Bema wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie.

ZP.271.5.2018 Remont drogi gminnej ulicy Bema wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pismo z dnia 4.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 3.07.2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 03 lipca 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlany dla robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania: Remont nawierzchni jezdni ul. Bema w Karczewie, Gmina Karczew, w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8;


Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany dla robót niewymagających pozwolenia na budowę Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla NR 8) w Karczewie, Gmina Karczew”   -dotyczy budowy miejsc parkingowych;


Załącznik Nr 10.1 – Rysunek załącznik graficzny z dnia 28.02.2018 r. – zakres robót do realizacji zadania: „ Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) w Karczewie, Gmina Karczew” – 21 miejsc parkingowych;


Załącznik Nr 11 – Projekt budowlany dla robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania: Remont nawierzchni jezdni ul. Bema na odc. II łącznik do ul. Gen. St. Grota-Roweckiego w Karczewie, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Bema w Karczewie, Gmina Karczew, w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8”;


 Załącznik Nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) w Karczewie, Gmina Karczew” - dotyczy budowy miejsc parkingowych;


Załącznik Nr 14 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Bema na odc. II łącznik do ul. Gen. St. Grota-Roweckiego w Karczewie, Gmina Karczew”;


Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót: Remont nawierzchni jezdni ul. Bema w Karczewie, Gmina Karczew, w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8;


Załącznik Nr 16 – Przedmiar robót: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) w Karczewie, Gmina Karczew”  - dotyczy budowy miejsc parkingowych;


Załącznik Nr 17 – Przedmiar robót: „Remont nawierzchni jezdni ul. Bema na odc. II łącznik do ul. Gen. St. Grota-Roweckiego w Karczewie, Gmina Karczew”;


Załącznik Nr 18 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 05.03.18 r. oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem nr AB.6743.165.2018.MR z dnia 12.04.18 r.;


Załącznik Nr 19 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 24.04.18 r. oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem nr AB.6743.357.2018.MR z dnia 23.05.18 r. 

 

Metryka

sporządzono
2018-06-15 przez
udostępniono
2018-06-15 00:00 przez Marzena Skwara
zmodyfikowano
2018-07-04 09:38 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
519
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.