Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, menu 464 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

L.p. Zarządzenia Burmistrza
172ZARZĄDZENIE Nr 172/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Karczew
171ZARZĄDZENIE Nr 171/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie z określeniem organizacji pracy komisji przetargowej
170ZARZĄDZENIE Nr 170/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Karczew oraz ustalenia jednolitych procedur związanych z podatkiem od towarów i usług w Gminie Karczew
169ZARZĄDZENIE Nr 169/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2020 roku. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o umarzaniu w całości lub w części, o odraczanie terminu płatności, rozkładania na raty należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Karczew
168ZARZĄDZENIE Nr 168/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew i jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa w 2021 r.
167Zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
166ZARZĄDZENIE Nr 166/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
165ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
164ZARZĄDZENIE Nr 164/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
163ZARZĄDZENIE Nr 163/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
162Zarządzenie nr 162/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
161ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
160ZARZĄDZENIE Nr 160/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
159ZARZĄDZENIE Nr 159/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz Obwodowych Komisji do spraw referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 roku
158ZARZĄDZENIE Nr 158/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
157ZARZĄDZENIE Nr 157/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
156ZARZĄDZENIE Nr 156/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów inicjatora referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji
155ZARZĄDZENIE Nr 155/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
154ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
153ZARZĄDZENIE Nr 153/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
152ZARZĄDZENIE Nr 152/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
151ZARZĄDZENIE Nr 151/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
150ZARZĄDZENIE NR 150/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
149ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2021
148ZARZĄDZENIE Nr 148/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
147ZARZĄDZENIE Nr 147/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
146ZARZĄDZENIE Nr 146/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021. Opinia RIO.
145ZARZĄDZENIE Nr 145/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
144ZARZĄDZENIE Nr 144/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Karczewa w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
143ZARZĄDZENIE Nr 143/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
142ZARZĄDZENIE Nr 142/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
141ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
140ZARZĄDZENIE Nr 140/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
139ZARZĄDZENIE Nr 139/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
138ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
137ZARZĄDZENIE Nr 137/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2020 roku
136ZARZĄDZENIE Nr 136/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
135ZARZĄDZENIE Nr 135/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
134ZARZĄDZENIE Nr 134/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
133ZARZĄDZENIE Nr 133/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
132ZARZĄDZENIE Nr 132/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyznaczenie Skarbnika Gminy Karczew do podpisywania urlopów i wyjazdów służbowych
131ZARZĄDZENIE Nr 131/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
130ZARZĄDZENIE Nr 130/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
129ZARZĄDZENIE Nr 129/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kosumce
128ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej
127ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
126Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
125ZARZADZENIE Nr 125/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 3 w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
124ZARZADZENIE Nr 124/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
123ZARZADZENIE Nr 123/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Nr 1 w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
122ZARZADZENIE Nr 122/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
121ZARZADZENIE Nr 121/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
120ZARZADZENIE Nr 120/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
119ZARZADZENIE Nr 119/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie podczas jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
118ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
117ZARZĄDZENIE Nr 117/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury ewidencji i windykacji podatków, opłat i niepodatkowych należności w Urzędzie Miejskim w Karczewie
116ZARZĄDZENIE Nr 116/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)”
115ZARZĄDZENIE Nr 115/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
114ZARZĄDZENIE Nr 114/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)”
113ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za i półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za i półrocze 2020 roku. Opinia RIO.
112ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
111ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
110ZARZĄDZENIE Nr 110/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
109ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 września 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Głos Karczewa”
108ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
107ZARZĄDZENIE Nr 107/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
106ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
105ZARZĄDZENIE Nr 105/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
104ZARZĄDZENIE Nr 104/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Karczewie
103ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Karczewie
102ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
101ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
100ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Paulinie Magdalenie Stelmach Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 Ługuś” w Karczewie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
99ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
98ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
97ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
96ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
95ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2021 rok
94ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Marzenie Bożenie Wiśniarskiej Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
93ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
92ZARZĄDZENIE Nr 92/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
91ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
90ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)”
89ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
88ZARZĄDZENIE Nr 88/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
87ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
86ZARZĄDZENIE Nr 86/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
85ZARZĄDZENIE Nr 85 2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
84ZARZĄDZENIE Nr 84/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
83ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie do wykonywania w imieniu Burmistrza Karczewa uprawnień i obowiązków z zakresu członkostwa Gminy Karczew we Wspólnocie Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 2 w Karczewie
82ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela logopedy zatrudnionego w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
81ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
80ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela języka niemieckiego zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
79ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury
78ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
77ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
76ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
75ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
74ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Grupy Remontowej w Karczewie
73ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
72ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
71ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
70ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
69ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2019 rok
68ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie za 2019 rok
67ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2019 rok
66ZARZĄDZENIE Nr 66/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sobiekursku
65ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie
63ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów, w placówkach oświatowych Gminy Karczew
62ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
61ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”
60ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na obszarze Gminy Karczew
59ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
58ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
57ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zamknięcia placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Karczew
56ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
55ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie do załatwiania indywidualnych spraw należących do zadań wynikających z zakresu administracji publicznej.
54ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie
53ZARZĄDZENIE Nr 53/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie Załącznik
52ZARZĄDZENIE Nr 52 /2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karczew w okresie epidemii
51ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2019 rok
50ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
49ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
48ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
47ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie „#zaczytanagmina”
46ZARZĄDZENIE Nr 46/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2020 roku
45ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
44ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
43ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie
42ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
41ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 30/2020 z dnia 26 marca 2020 roku
40ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
39ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
38ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Księgowości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Karczewa
37ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i realizacją projektów w ramach formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Urzędzie Miejskim w Karczewie
36ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
35ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
34ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany terminu płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
33ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
32ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Opinia RIO.
31ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
30ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie czasowego zamknięcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczewie
29ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Karczew
28ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
27ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany terminu płatności raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
26ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew
25ZARZĄDZENIE Nr 25/2020  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
24ZARZĄDZENIE Nr 24/2020  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
23ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Karola Chróścika – Zastępcy Burmistrza Karczewa na czas zastępstwa
21ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
20ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
19ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia granicy pomiędzy Sołectwem Kosumce i Sołectwem Ostrówek
18ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
17ZARZĄDZENIE 17/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 lutego 2020 roku. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
16ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020
15ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r
14ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wewnętrznego
13ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
12ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 BURMISTRZA KARCZEW z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
11ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
10ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkurs
9ZARZĄDZENIE Nr 9/2020BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
8ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
7ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
5ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia dnia wewnętrznego
3ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)”
2ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
1ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2020

Metryka

sporządzono
2020-06-26 przez
udostępniono
2020-06-26 00:00 przez Pokrywczyński Wojciech
zmodyfikowano
2022-07-26 14:32 przez Pokrywczyński Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5589
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.