Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007, menu 334 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

2007

L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

 166 Nr 166/2007 z dn. 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 165 Nr 165/2007 z dn. 31 grudnia 2007 w sprawie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie
 164 Nr 164/2007 z dn. 28 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 163 Nr 163/2007 z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 162 Nr 162/2007 z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
 161 Nr 161/2007 z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania
w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Karczew.
 160 Nr 160/2007 z dn. 20 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 159 Nr 159/2007 z dn. 20 grudnia 2007 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na  dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew oraz Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opieką nad uczniami, w okresie od dnia 01 lutego 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 158 Nr 158/2007 z dn. 19 grudnia 2007 w sprawie ustalenia godzin Urzędu Miejskiego w Karczewie  w dniu 24 grudnia 2007 roku
 157 Nr 157/2007 z dn. 18 grudnia 2007 w sprawie regulaminu instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew
 156 Nr 156/2007 z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 155 Nr 155/2007 z dn. 14 grudnia  2007  w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 154 Nr 154/2007 z dn. 12 grudnia  2007  w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej w dniu 03 grudnia 2007 r. Zarządzeniem Nr 149/2007 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 153 Nr 153/2007 z dn. 12 grudnia 2007 w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej
 152 Nr 152/2007 z dn. 10 grudnia  2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 151 Nr 151/2007 z dn. 5 grudnia  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 150 Nr 150/2007 z dn. 4 grudnia 2007 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialnosci za powierzone mienie w urzędzie Miejskim w Karczewie
 149 Nr 149/2007 z dn. 3 grudnia  2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 148 Nr 148/2007 z dn. 3 grudnia 2007 w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej w dniu 20 listopada 2007r. Zarządzeniem Nr 140/2007 do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01. stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2009r.
 147 Nr 147/2007 z dn. 30 listopada  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 146 Nr 146/2007 z dn. 29 listopada 2007 w sprawie powołania Komisji w przedmiocie opiniowania zasadności umorzenia trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za rok 2007
 145 Nr 145/2007 z dn. 27 listopada 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonywanie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008r.
 144 Nr 144/2007 z dn. 21 listopada  2007 w sprawie powołania Komisji dotyczącej „I Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2007r.”
 143 Nr 143/2007 z dn 20 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 142 Nr 142/2007 z dn 20 listopada 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze, ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock, w okresie od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 141 Nr 141/2007 z dn. 12 października  2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 140 Nr 140/2007 z dn. 12 października  2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 139 Nr 139/2007 z dn 16 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 138

Nr 138/2007 z dn.15 listopada 2007  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

 137 Nr 137/2007 z dn. 13 listopada  2007  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. inwestycji oraz ds. planowania przestrzennego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 136

Nr 136/2007 z dn. 12 listopada 2007 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko-Gminnej Bibloteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej i Grupy Remontowej w Karczewie

 135 Nr 135/2007 z dn. 6 listopada  2007  w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 134 Nr 134/2007 z dn. 5 listopada  2007  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew, zgodnie z uchwałą nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 sierpnia 2007 r.
 133 Nr 133/2007 z dn.31 października 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych
 132 Nr 132/2007 z dn.31 października 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 131 Nr 131/2007 z dn. 26 października 2007 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
 130 Nr 130/2007 z dn. 25 października  2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 17 września 2007 r.dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboruwykonawcy na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicach: Częstochowskiej, Żaboklickiego, Wiślanej, Świderskiej, Wyszyńskiego i Mickiewicza w Karczewie.
 129 Nr 129/2007 z dn. 23 października 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze inspektora / podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii i inspektora/ podinspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 128 Nr 128/2007 z dn. 17 października  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 127 Nr 127/2007 z dn. 16 października  2007 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie przebudowy istniejącego budynku (byłego pawilonu handlowego), w celu dostosowania budynku dla potrzeb publicznych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: gabinety fizykoterapii (parter) oraz kotłownia (piwnice),
przy ul. Widok w Karczewie.
 126 Nr 126/2007 z dn. 12 października  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 125 Nr 125/2007 z dn. 12 października  2007 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 124

Nr 124/2007 z dn. 8 października   2007  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboruwykonawcy na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Krótkiej w Karczewie na długości 83,0m - dokończenie I etapu budowy.

 123 Nr 123/2007 z dn. 3 października  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 122 Nr 122/2007 z dn. 2 października 2007 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 121 Nr 121/2007 z dn. 1 października 2007 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 120 Nr 120/2007 z dn. 20 grudnia 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 13 września 2007 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Krótkiej w Karczewie  na długości 83,0m - dokończenie I etapu budowy.
 119

Nr 119/2007 z dn. 1 października  2007 w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 106/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 4 września 2007 r.dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej ulicznej z rur polietylenowych klasy 100 PE HD-PN 16 Dn=125 x 11,4mm SDR11 o długości 331m, w następujących ulicach: Chłopickiego (od ul. Wysockiego do Bohaterów Powstania Listopadowego) oraz w ul. Lelewela w Karczewie Gmina Karczew – III etap budowy.

 118 Nr 118/2007 z dn. 27 września  2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 117 Nr 117/2007 z dn. 26 września  2007 w sprawie: ogłoszenie konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „I Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2007r.”
 116 Nr 116/2007 z dn. 25 września  2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 115 Nr 115/2007 z dn. 25 września  2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 24/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lutego 2007 roku dotyczącego „Dnia Przedszkolaka”.
 114 Nr 114/2007 z dn. 24 września 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r. 
 113 Nr 113/2007 z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bożeny Buzuk nauczycielki Szkoły Podstawowej w Glinkach ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 112 Nr 112/2007 z dn. 20 września 2007 w  sprawie  zmian w budżecie na 2007 r.
 111 Nr 111/2007 z dn. 17 września 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicach: Częstochowskiej, Żaboklickiego, Wiślanej, Świderskiej, Wyszyńskiego i Mickiewicza w Karczewie.
 110 Nr 110/2007 z dn. 17 września 2007 w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2007 r.
 109 Nr 109/2007 z dn. 13 września 2007 w sprawie uaktualnienia podstawy prawnej wydania regulaminu kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.
 108 Nr 108/2007 z dn. 13 września 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Krótkiej w Karczewie na długości 83,0m - dokończenie I etapu budowy.
 107 Nr 107/2007 z dn.5 września 2007  w sprawie pełnomocnictwa Pana Zygmunta Minnera - Dyrektora Lekarza samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 106 Nr 106/2007 z dn. 4 września 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej ulicznej z rur polietylenowych klasy 100 PE HD-PN 16 Dn=125 x 11,4mm SDR11 o długości 331m, w następujących ulicach: Chłopickiego (od ul. Wysockiego do Bohaterów Powstania Listopadowego) oraz w ul. Lelewela w Karczewie Gmina Karczew – III etap budowy. 
 105 Nr 105/2007 z dn. 3 września 2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
 104 Nr 104/2007 z dn. 3 września 2007 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim
 103 Nr 103/2007 z dn. 31 września 2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Karczewie  
 102 Nr 102/2007 z dn. 31 sierpnia 2007 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, z wyjątkiem decyzji dla których, wymagany jest raport oddziaływania na środowisko oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, których wnioskodawcą jest Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii.
 101 Nr 101/2007 z dn. 29 sierpnia 2007 w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2007 r.
 100 Nr 100/2007 z dn. 28 sierpnia 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych Ø 0,20m o długości 77,9m oraz dwóch przykanalików z rur PVC Ø 0,15m o długości 8,3m w ulicy Krakowskiej w Karczewie z włączeniem w istniejący kanał deszczowy poprzez studnię rewizyjną.
 99 Nr 99/2007 z dn. 21 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 98 Nr 98/2007 z dn. 20 sierpnia 2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych Gminy.
 97 Nr 97/2007 z dn. 16 sierpnia 2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew
 96 Nr 96/2007 z dn. 16 sierpnia 2007 w sprawie czasowego wydłużenia godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie
 95 Nr 95/2007 z dn. 8 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 94 Nr 94/2007 z dn. 6 września 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2007 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Księgowości w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
 93 Nr 93/2007 z dn. 30 lipca 2007 w sprawie  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody „Glinki” w Gminie Karczew. W zakresie budowy stacji uzdatniania wody wykonane zostanie:
- technologia stacji, instalacje sanitarne, montaż areatora w zbiorniku wody   surowej,
- zbiornik żelbetowy wody surowej Vuż=100m3,
- rurociągi technologiczne kanalizacyjne i wodociągowe z uzbrojeniem na terenie   stacji,
- instalacje elektryczne (w tym agregat prądotwórczy),
- budynek stacji – roboty budowlane.
 92 Nr 92/2007 z dn. 27 lipca 2007 w sprawie  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych Ø 0,20m o długości 77,9m oraz dwóch przykanalików z rur PVC Ø 0,15m o długości 8,3m w ulicy Krakowskiej w Karczewie z włączeniem w istniejący kanał deszczowy poprzez studnię rewizyjną.
 91 Nr 91/2007 z dn. 25 lipca 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, drenaż boiska oraz jego ogrodzenie przy Publicznym Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie o powierzchni całkowitej obiektu – 1516,0m², powierzchni boiska z trawy syntetycznej – 1503,0m²
 90 Nr 90/2007 z dn. 25 lipca 2007 w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Księgowości  w Wydziale Finansowo - Budżetowym
 89 Nr 89/2007 z dn. 19 lipca 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 88 Nr 88/2007 z dn. 4 lipca 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej ulicznej z rur polietylenowych klasy 100 PE HD-PN 16 Dn=125x11,4mm SDR11 o długości 612m w następujących ulicach: Bohaterów Powstania Listopadowego oraz odcinek wodociągu w ul. Redutowej w Karczewie Gmina Karczew – II etap budowy.
 87 Nr 87/2007 z dn. 18 lipca 2007 w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziórko w 2007 roku.
 86 Nr 86/2007 z dn. 16 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji do porządkowania i przygotowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.
 85 Nr 85/2007 z dn. 9 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziórko w 2007 roku.
 84 Nr 84/2007 z dn. 4 lipca 2007 w sprawie  przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 
 83 Nr 83/2007 z dn. 29 czerwca 2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta i gminy Karczew
 82 Nr 82/2007 z dn. 28 czerwca 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC kielichowych Ø 0,20m o długości 77,9m oraz dwóch przykanalików z rur PVC Ø 0,15m o długości 8,3m w ulicy Krakowskiej w Karczewie z włączeniem w istniejący kanał deszczowy poprzez studnię rewizyjną.
 81 Nr 81/2007 z dn. 28 czerwca 2007 w sprawie  zmian w budżecie na 2007r.
 80 Nr 80/2007 z dn. 28 czerwca 2007 w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zawartych przez właścicieli (użytkowników) nieruchomości z terenu  Gminy Karczew umów na  odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 79 Nr 79/2007 z dn. 27 czerwca 2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim
 78 Nr 78/2007 z dn. 20 czerwca 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Oświaty, Organizacji i Nadzoru
 77 Nr 77/2007 z dn. 19 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 76 Nr 76/2007 z dn. 19 czerwca 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej zlokalizowanej w Karczewie przy  ul. Bohaterów Westerplatte 55.
 75 Nr 75/2007 z dn. 13 czerwca 2007 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziorko w 2007 roku.      mapa     formularz ofertowy
 74 Nr 74/2007 z dn. 13 czerwca 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej zlokalizowanej w Karczewie przy  ul. Bohaterów Westerplatte 55.
 73 Nr 73/2007 z dn. 12 czerwca 2007 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, z wyjątkiem decyzji dla których, wymagany jest raport oddziaływania na środowisko oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, których wnioskodawcą jest Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii.
 72 Nr 72/2007 z dn. 08 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 71 Nr 71/2007 z dn. 06 czerwca 2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku, na który składają się sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie miasta Karczewa.
 70 Nr 70/2007 z dn 05 czerwca 2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 95/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew.
 69 Nr 69/2007 z dn. 1 czerwca 2007 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  i rozładunek tłucznia dolomitowego o frakcji 10-40 mm, w ilości 1.000 ton dla Grupy Remontowej w Karczewie.
 68 Nr 68/2007 z dn. 31 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 67 Nr 67/2007 z dn. 30 maja 2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
 66 Nr 66/2007 z dn. 29 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 65 Nr 65/2007 z dn. 28 maja 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
 64 Nr 64/2007 z dn. 25 maja 2007 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 63 Nr 63/2007 z dn. 24 maja 2007 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 62 Nr 62/2007 z dn. 17 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 61 Nr 61/2007 z dn. 16 maja 2007 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora / podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 60 Nr 60/2007 z dn. 16 maja 2007 w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko urzędnicze inspektora ( podinspektora ) ds. księgowości w Referacie Księgowości w Wydziale Finansowo – Budżetowym
 59 Nr 59/2007 z dn. 14 maja 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie obciążenia kosztami pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za wykorzystywanie telefonów komórkowych w celach służbowych w czasie ponadnormatywnym.
 58 Nr 58/2007 z dn. 10 maja 2007 w sprawie sprzedaży kuchenki mikrofalowej znajdującej się na stanie Urzędu Miejskiego w Karczewie
 57 Nr 57/2007 z dn. 7 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 56 Nr 56/2007 z dn. 7 maja 2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
 55 Nr 55/2007 z dn. 7 maja 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40 / 2007 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii.
 54 Nr 54/2007 z dn. 4 maja 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko urzędnicze inspektora ( podinspektora ) ds. księgowości w Referacie Księgowości w Wydziale Finansowo ? Budżetowym.
 53 Nr 53/2007 z dn 27 kwietnia 2007 w sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
 52 Nr 52/2007 z dn. 25 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007r.
 51 Nr 51/2007 z dn. 25 kwietnia 2007 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew   kwartalna informacja
 50 Nr 50/2007 z dn. 19 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rurociągu ciepłowniczego zainstalowanego na trasie KPEC Sp. z o.o.  osiedle Ługi w Karczewie, będącego własnością gminy Karczew, w celu przekazania w/w środka trwałego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie. 
 49 Nr 49/2007 z dn. 17 kwietnia 2007 w sprawie odwołania osoby odpowiedzialnej za dozór sądowy nieruchomości oznaczonej Nr. ew. 620, położonej w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej 81.
 48 Nr 48/2007 z dn. 16 kwietnia 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej zlokalizowanej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 55. 
 47 Nr 47/2007 z dn. 13 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko urzędnicze inspektora / podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii w wymiarze 1/2 etatu.
 46 Nr 46/2007 z dn. 11 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
 45 Nr 45/2007 z dn. 2 kwietnia 2007 w sprawie przekazania szczegółowych planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2007 r.
 44 Nr 44/2007 z dn. 2 kwietnia 2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 43 Nr 43/2007 z dn. 2 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia  jednolitego  tekstu  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  w Karczewie.
 42 Nr 42/2007 z dn. 30 marca 2007 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 41 Nr 41/2007 z dn. 29 marca 2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Karczew na 2007 rok.
 40 Nr 40/2007 z dn. 29 marca 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 39 Nr 39/2007 z dn. 26 marca 2007r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 
 38 Nr 38/2007 z dn. 23 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
 37 Nr 37/2007 z dn. 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Oświaty, Organizacji i Nadzoru
 36 Nr 36/2007 z dn. 19 marca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie obciążenia kosztami pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za wykorzystywanie telefonów komórkowych w celach służbowych w czasie   
 35 Nr 35/2007 z dn. 16 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
 34 Nr 34/2007 z dn. 16 marca 2007r. w sprawie: nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Karczew płyt CD z nagraniami obrad Sesji Rad Miejskiej w Karczewie
 33 Nr 33/2007 z dn. 15 marca 2007r. w sprawie szkoleń dla pracowników Urzędu  Miejskiego w Karczewie.
 32 Nr 32/2007 z dn. 14 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2006 r.
 31 Nr 31/2007 z dn. 12 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę talonów podarunkowych dla pracowników Zamawiającego.
 30 Nr 30/2007 z dn. 9 marca 2007r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 29 Nr 29/2007 z dn. 8 marca 2007r w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych oraz gospodarowaniem mieniem w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 28 Nr 28/2007 z dn. 8 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i rozładunek węgla i koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
 27 Nr 27/2007 z dn. 28 lutego 2007r. w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej w dniu 05 lutego 2007r.
 26 Nr 26/2007 z dn. 20 lutego 2007r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2007r.
 25 Nr 25/2007 z dn. 19 lutego 2007r. ustalenia dnia 1.06.2007 roku jako,,Dzień Dziecka'' w Gminie Karczew. 
 24 Nr 24/2007 z dn. 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia dnia 15.06.2007 roku jako,,Dzień Przedszkolaka" w Gminie Karczew.
 23 Nr 23/2007 z dn. 19 lutego 2007r w sprawie: powołania Komisji dotyczącej konkursu ?Gmina Karczew w kwiatach- 2007r.?
 22 Nr 22/2007 z dn. 19 lutego 2007r. w sprawie: ogłoszenie konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa ?Gmina Karczew w kwiatach- 2007r.?
 21 Nr 21/2007 z dn. 15 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę przyłączy wodociągowych w ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego i Chłopickiego na osiedlu ?Warszawska? w Karczewie Gmina Karczew - I etap budowy.
 20 Nr 20/2007 z dn. 7 lutego 2007r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury.
 19

Nr 19/2007 z dn. 5 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyboru wykonawcy na wykonywanie usługi stałej, bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego tj. obiektu TRAKTOROEKSPORT S.A. przy ul. Częstochowskiej 81w Otwocku Małym, Gmina Karczew. 

 18 Nr 18/2007 z dn. 5 lutego 2007r. w sprawie pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Karczewa do wykonywania zadań w zakresie działalności statutowej Gminy Karczew.
 17 Nr 17/2007 z dn. 5 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Karczewa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, we wszystkich sprawach, w których wydawanie decyzji należy do właściwości Burmistrza.
 16 Nr 16/2007 z dn. 5 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 15 Nr 15/2007 z dn. 2 lutego 2007r. w sprawie: wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta i Gminy Karczew.
 14 Nr 14/2007 z dn 1 letego 2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli akcji ?Zima w mieście?. 
 13 Nr 13/2007 z dn. 1 lutego 2007r. w sprawie uaktualnienia podstawy prawnej wydania regulaminu kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.
 12 Nr 12/2007 z dn. 29 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Karczewa
 11 Nr 11/2007 z dn. 29 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 16 lutego 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.
 10 Nr 10/2007 z dn. 25 stycznia 2007r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 9 Nr 9/2007 z dn. 22 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeporwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport posegregowanych metodą,,workową'' przez mieszkańców surowców wtórnych tj. szkła, makulatury i butelek plastikowych typu PET, bezpośrednio sprzed posesji, raz miesiącu, z terenu Karczewa.
 8 Nr 8/2007 z dn. 18 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  stanowiska: Kierownika Referatu Podatków w Wydziale Finansowo - Budżetowym,       Kierownika Referatu Księgowości w Wydziale Finansowo - Budżetowym, 
Inspektora / podinspektora / ds. Podatków w Referacie Podatków w Wydziale Finansowo ? Budżetowym, Inspektora / podinspektora ds. księgowości w Referacie Księgowości w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
 7 Nr 7/2007 z dn. 15 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych polegającą na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.
 6 Nr 6/2007 z dn. 11 stycznia 2007r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 12 stycznia 2007r.
 5 Nr 5/2007 z dn.10 stycznia 2007r. w sprawie przekazania szczegółowych projektów budżetu gminnym jednostkom budżetowym na 2007 r.
 4 Nr 4/2007 z dn. 10 stycznia 2007r. w  sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych polegającą na tankowaniu pojazdów Zamawiającego ? Grupy Remontowej na stacji paliw Wykonawcy, w okresie od dnia 01 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.   
Nr 3/2007 z dn. 10 stycznia 2007r. w  sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z obiektów administrowanych przez Zamawiającego ? Grupę Remontową, w okresie od dnia 01 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
 2 Nr 2/2007 z dn. 8 stycznia 2007r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 10 stycznia 2007r.
 1 Nr 1/2007 z dn. 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

 

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-05 12:03 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1691
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.