Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2006, bieżące, menu 333 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006

2006

L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

 150

Nr 150/2006 z dn. 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 149

Nr 149/2006 z dn. 27 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 148

Nr 148/2006 z dn. 27 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

 147

Nr 147/2006 z dn. 27 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie obciążenia kosztami pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za wykorzystywanie telefonów komórkowych w celach służbowych w czasie ponadnormatywnym.

 146

Nr 146/2006 z dn. 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 145

Nr 145/2006 z dn. 15 grudnia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 144

Nr 144/2006 z dn. 14 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia zarządzenia określającego zadania i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew.

 143

Nr 143/2006 z dn. 13 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 142

Nr 142/2006 z dn. 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii.

 141

Nr 141/2006 z dn. 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cęne na dostawę materiałów budowlanych tj.: kostki brukowej, krawężników i obrzeży dla Grupy Remontowej w Karczewie.

 140

Nr 140/2006 z dn. 4 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 139

Nr 139/2006 z dn. 30 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 138

Nr 138/2006 z dn. 21 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 137

Nr 137/2006 z dn. 21 listopada 2006r. w  sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

 136

Nr 136/2006 z dn. 21 listopada 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach od 22-24 listopada 2006 r.

 135

Nr 135/2006 z dn. 17 listopada 2006r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza Miasta na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych. 

 134

Nr 134/2006 z dn. 17 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz przyłączami w ulicach: Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia(odc.Warszawska-Karczówek), Kwiatowa, Trzaskowskich i Bez Nazwy z włączeniem w istniejącą sieć ulicy Warszawskej z przejściem pod rzeką Jagodzianką w Karczewie.

 133

Nr 133/2006 z dn. 16 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. 

 132

Nr 132/2006 z dn. 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 131

Nr 131/2006 z dn. 15 listopada 2006r. w  sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

 130

Nr 130/2006 z dn. 10 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 129

Nr 129/2006 z dn. 8 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 128

Nr 128/2006 z dn. 8 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę ciągnika oraz spychacza przedniego stanowiącego  osprzęt do ciągnika dla potrzeb własnych Grupy Remontowej w Karczewie.

 127

Nr 127/2006 z dn. 8 listopada 2006r. w sprawie określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 126

Nr 126/2006 z dn. 6 listopada 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 7 listopada 2006 r.

 125

Nr 125/2006 z dn. 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 124

Nr 124/2006 z dn. 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 123

Nr 123/2006 z dn. 25 października 2006r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy

 122

Nr 122/2006 z dn. 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 121

Nr 121/2006 z dn. 23 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo –  jezdnego w ulicy Krótkiej w Karczewie (I etap).

 120

Nr 120/2006 z dn. 20 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. 

 119

Nr 119/2006 z dn. 20 października 2006r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.

 118

Nr 118/2006 z dn. 20 października 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

 117

Nr 117/2006 z dn. 17 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko inspektora ( podinspektora) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii

 116

Nr 116/2006 z dn. 11 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 115

Nr 115/2006 z dn. 10 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Krótkiej w Karczewie (I etap).

 114

Nr 114/2006 z dn. 6 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego i Chłopickiego na osiedlu „Warszawska” w Karczewie Gmina Karczew - I etap budowy.

 113

Nr 113/2006 z dn. 5 października 2006r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia  wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 112

Nr 112/2006 z dn. 5 października 2006r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w 2006 roku.

 111

Nr 111/2006 z dn. 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 110

Nr 110/2006 z dn. 27 września 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 28 kwietnia 2005 roku dotyczącego powołania Komisji przyznającej pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 109

Nr 109/2006 z dn. 27 września 2006r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony  przeciwpowodziowej w 2006 roku

 108 Nr 108/2006 z dn. 26 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 107 Nr 107/2006 z dn. 22 września 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 27.09.2006r. i 29.09.2006r.
 106 Nr 106/2006 z dn. 19 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę paliw płynnych polegającą na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw wykonawcy. 
 105 Nr 105/2006 z dn. 19 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 104 Nr 104/2006 z dn. 18 września 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli związanej ze stanem technicznym obiektów małej architektury (zabawki) na placach zabaw w przedszkolach na terenie miasta i gminy Karczew.
 103 Nr 103/2006 z dn. 11 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego i Chłopickiego na osiedlu „Warszawska” w Karczewie Gmina Karczew - I etap budowy.
 102 Nr 102/2006 z dn. 11 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  stanowisko inspektora - podinspektora w Wydziale Finansowo – Budżetowym
 101 Nr 101/2006 z dn. 4 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 100 Nr 100/2006 z dn. 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Ziemki nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 99

Nr 99/2006 z dn. 24 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu

 98 Nr 98/2006 z dn. 24 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 97 Nr 97/2006 z dn. 24 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę I etapu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na osiedlu „Warszawska” w Karczewie.
 96 Nr 96/2006 z dn. 21 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 95 Nr 95/2006 z dn. 18 sierpnia 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 23.08.2006r. i 28.08.2006r. - 01.09.2006r.
 94 Nr 94/2006 z dn. 16 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
 93 Nr 93/2006 z dn.   8 sierpnia 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 14 sierpnia 2006r.
 92 Nr 92/2006 z dn. 31 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w 2006 roku.
 91 Nr 91/2006 z dn. 19 lipca 2006r. w sprawie inwentaryzacji obrony cywilnej
 90 Nr 90/2006 z dn. 17 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kierazis-Tomaszewskiej
nauczycielki Szkoły Podstawowej w Sobiekursku ubiegającej się o awans nauczyciela mianowanego.
 89 Nr 89/2006 z dn. 17 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Krydowskiej nauczycielki
Publicznego Gimnazjum w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 88 Nr 88/2006 z dn. 17 lipca 2006r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Ks.Jarosława Sikorskiego nauczyciela Zepołu Szkół
w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 87 Nr 87/2006 z dn. 17 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ks.Cezarego Szałkowskiego nauczyciela
Publicznego Gimnazjum w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 86 Nr 86/2006 z dn. 17 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę odcinka chodnika w ulicy Ks. Bp Władysława Miziołka w Karczewie (II etap budowy ) od utwardzonej części ww. ulicy (granica osiedla mieszkaniowego „Ługi”) do ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego na długości 599,0 m.
 85 Nr 85/2006 z dn. 14 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 84 Nr 84/2006 z dn. 10 lipca 2006r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 85/2005 z dnia 1 września 2005 r. dotyczącego zmiany zarządzenia Nr 56/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego. 
 83 Nr 83/2006 z dn. 10 lipca 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli „Akcji lato”. 
 82 Nr 82/2006 z dn. 7 lipca 2006r. w sprawie  w sprawie ogłoszenia o sprzedaży materiałów i towarów bedących na stanie magazynu Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 81 Nr 81/2006 z dn. 6 lipca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 7-20 lipca 2006r. 
 80 Nr 80/2006 z dn. 3 lipca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 5 lipca 2006r.
 79 Nr 79/2006 z dn. 27 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 78 Nr 78/2006 z dn. 27 czerwca 2006r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o łącznej wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego
 77 Nr 77/2006 z dn. 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu Traktoroexsport w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej 81.
 76 Nr 76/2006 z dn. 26 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Pani Celestynie Kostyrze Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.
 75 Nr 75/2006 z dn. 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania  Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.
 74 Nr 74/2006 z dn. 22 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 73 Nr 73/2006 z dn. 22 czerwca 2006r. w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej, Grupy Remontowej w Karczewie.
 72 Nr 72/2006 z dn. 21 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy obowiązującego w Urzędzie Miejskim.
 71 Nr 71/2006 z dn. 20 czerwca 2006r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 70 Nr 70/2006 z dn. 20 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 69 Nr 69/2006 z dn. 16 czerwca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju i Gospodarczego i Strategii do zastępowania Burmistrza w dniach 29 czerwca 2006r.
 68 Nr 68/2006 z dn. 16 czerwca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydział Spraw Obywatelskich Obronnych i Zarządzania Kryzysowego do zastępowania Burmistrza w dniach 28 i 30 czerwca 2006r.
 67 Nr 67/2006 z dn. 13 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
 66 Nr 66/2006 z dn. 13 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 65 Nr 65/2006 z dn. 6 czerwca 2006r. w sprawie przekazywania wniosków dot. umorzeń z tytułu podatków i opłat lokalnych do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie w celu przeprowadzania wywiadu środowiskowego
 64 Nr 64/2006 z dn. 6 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji  do rozpatrzenia  wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektora i wicedyrektora.
 63 Nr 63/2006 z dn. 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 62 Nr 62/2006 z dn. 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 61 Nr 61/2006 z dn. 29 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 60 Nr 60/2006 z dn. 23 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ulic: Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego, Sienkiewicza w Karczewie.
 59 Nr 59/2006 z dn. 23 maja 2006r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ulic: Leśnej, Gołębiej, Piaski w Karczewie.
 58 Nr 58/2006 z dn. 23 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej „Przebudowy istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew”.
 57 Nr 57/2006 z dn. 23 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy byłego pawilonu handlowego (budynek o kubaturze 5950 m3) w Karczewie na cele kulturalno-oświatowe.
 56 Nr 56/2006 z dn.23 maja 2006r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Karczew
 55 Nr 55/2006 z dn.18 maja 2006r. sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
 54 Nr 54/2006 z dn.18 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.
 53 Nr 53/2006 z dn. 18 maja 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 28 i 29 czerwca 2006r.
 52 Nr 52/2006 z dn. 17 maja 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2006 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2006r.dotyczącego powołania Komisji do przekazania nieruchomości o numerze ewidencyjnym 308 obręb 8  o powierzchni 6.586m², położonej w Karczewie przy ul. Świderskiej 27.
 51 Nr 51/2006 z dn. 15 maja 2006r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i spotru w 2006 roku.
 50 Nr 50/2006 z dn. 11 maja 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2006 Burmistrza Karczewa z dnia 3 kwietnia 2005 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy stacji uzdatniania wody „Glinki”, Gmina Karczew.
 49 Nr 49/2006 z dn. 11 maja 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 12 maja 2006r.
 48 Nr 48/2006 z dn. 11 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 47 Nr 47/2006 z dn. 9 maja 2006r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2006r.
 46 Nr 46/2006 z dn. 8 maja 2006r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 8 maja 2006r
 45 Nr 45/2006 z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 44 Nr 44/2006 z dn. 27 kwietnia 2006r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy.
 43 Nr 43/2006 z dn. 27 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym.
 42 Nr 42/2006 z dn. 24 kwietnia 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 4 i 5 maja 2006r.
 41 Nr 41/2006 z dn. 24 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 40 Nr 40/2006 z dn. 20 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
 39 Nr 39/2006 z dn. 19 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości o numerze ewidencyjnym 308 obręb 8 o powierzchni 6.586 m2, położonej w Karczewie przy ul. Świderskiej 27.     
 38 Nr 38/2006 z dn. 19 kwietnia 2006r. w sprawie w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich do zastępowania Burmistrza w dniu 2 maja 2006r.
 37 Nr 37/2006 z dn. 18 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeporwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na budowę I etapu  ulicy Ks. Bp Władysława Miziołka w Karczewie na odcinku od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego do utwardzonej części położonej w granicach osiedla mieszkaniowego,,Ługi" na długości 599,00 mb.
 36 Nr 36/2006 z dn. 13 kwietnia 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury  fizycznej i sportu w 2006 roku.
 35 Nr 35/2006 z dn. 11 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia dnia 09.06.2006 roku jako "Dzień Przedszkolaka" w Gminie Karczew
 34 Nr 34/2006 z dn. 7 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na wykonywanie usługi stałej, bezpośredniej fizycznej ochrony mienia Zamawiającego tj. obiektu TRAKTOROEKSPORT S.A. przy ul. Częstochowskiej 81w Otwocku Małym, Gmina Karczew.
 33 Nr 33/2006 z dn. 3 kwietnia 2006r. w sprawie przekazania planów budżetów na 2006 r. gminnym jednostkom budżetowym.
 32 Nr 32/2006 z dn. 7 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 rok.
 31 Nr 31/2006 z dn. 6 kwietnia 2006r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 30

Nr 30/2006 z dn. 3 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy stacji uzdatniania wody „Glinki”, Gmina Karczew.

 29 Nr 29/2006 z dn. 1 kwietnia 2006r. w sprawie zagrożenia powodziowego
 28 Nr 28/2006 z dn. 31 marca 2006r. w sprawie zagrożenia powodziowego.
 27 Nr 27/2006 z dn. 28 marca 2006r. w  sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej za dozór sądowy nieruchomości oznaczonej Nr. ew. 620, położonej w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej 81.
 26 Nr 26/2006 z dn. 28 marca 2006r. w sprawie: przejęcia do administrowania nieruchomości oznaczonej Nr ew.620, położonej w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej 81.
 25 Nr 25/2006 z dn. 23 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
 24 Nr 24/2006 z dn. 20 marca 2006r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 4 Burmistrza Karczewa z dnia 26 stycznia 2005 roku dotyczącego wyznaczenia osoby do włączania i wyłączania systemu ochrony obiektu.
 23

Nr 23/2006 z dn. 17 marca 2006r. w  sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2005 r.

 22 Nr 22/2006 z dn. 14 marca 2006r. w  sprawie  w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie do komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy który świadczył będzie usługi w zakresie ubezpieczenia mienia Gminy Karczew.
 21 Nr 21/2006 z dn. 8 marca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 10 marca 2006r.
 20 Nr 20/2006 z dn. 7 marca 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 9 marca 2006r.
 19 Nr 19/2006 z dn. 1 marca 2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 18 Nr 18/2006 z dnia 1 marca 2006r w sprawie: powołania Komisji dotyczącej konkursu „Gmina Karczew w kwiatach- 2006r.”
 17 Nr 17/2006 z dnia 1 marca 2006r. w sprawie: ogłoszenie konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach- 2006r.”
 16 Nr 16/2006 z dnia 1 marca.2006r. w sprawiePowołania komisji do przeprowadzenia wyceny materialów zebranych w magazynie Urzedu Miejskiego w Karczewie.
 15 Nr 15/2006 z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Szkole Podstawowej w Glinkach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku oraz Zespole Szkół w Karczewie.
 14 Nr 14/2006 z dnia 20 lutego 2006r. sprawie powolania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej w zlotych równowartosci kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na dostawe talonów podarunkowych dla pracowników Zamawiajacego ze srodków finansowych  z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych przeznaczonych na 2006 rok.
 13 Nr 13/2006 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie: określenia terminu rozliczenia się wnioskodawcy z przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
 12 Nr 12/2006 z dn. 18 lutego 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 9 i 10 lutego 2006r.
 11 Nr 11/2006 z dn. 1 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę talonów podarunkowych dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ze środków finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych na 2006 rok.
 10 Nr 10/2006 z dn. 1 lutego 2006r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 2 lutego 2006r.
 9 Nr 9/2006 z dn. 30 stycznia 2006r. w sprawie: wprowadzenia obowiązku usuwania nadmiaru zalegającego śniegu lub błota z obiektów budowlanych będących własnością Gminy Karczew.
 8 Nr 8/2006 z dn. 27 stycznia w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2006r.

 7 

Nr 7/2006 z dn. 26 stycznia w sprawie obowiązku ewidencji używanych programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 6 Nr 6/2006 z dn. 20 stycznia 2006r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 5 Nr 5/2006 z dn. 18 stycznia 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 19 i 24 stycznia 2006r.
 4 Nr 4/2006 z dn. 17 stycznia 2006r. w sprawie  kontroli problemowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Sobiekursku.
 3 Nr 3/2006 z dn. 12 stycznia 2006r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 12 stycznia 2006r.
 2 Nr 2/2006 z dn. 5 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji do porządkowania i przygotowania dokumentacji z wyborów:
- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r.( Dz. U. Nr 248, poz. 2097)
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.(Dz. U. Nr 232, poz.1966)
 1 Nr 1/2006 z dn. 2 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na  stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo – Budżetowym.

 

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-05 12:54 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1693
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.