Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (405-)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(405-), bieżące, menu 253 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(405-)

(405-)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 438

 08.11.2010

Uchwała Nr LV/438/2010 o  zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji  dla publicznych i niepublicznych  jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania

 

 437

 08.11.2010

Uchwała Nr LV/437/2010 o zmianie  Uchwały Nr LIV/425/2010 zdnia 26 październik 2010 rok  dotyczącej opłaty targowej

 

 436 

 08.11.2010

Uchwała Nr LV/436/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 435

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/435/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 434

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/434/2010 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 433

 26.10.2010

Uchwała  Nr LIV/433/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 - działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

 432

 26.10.2010

 
Uchwała  Nr LIV/432/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 – działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

 431

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/431/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między gminami powiatu otwockiego na realizację projektu pn. Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego

 

 430

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/430/2010 w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew

 

 429

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/429/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczenie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

 

 428

 26.10.2010

Uchwała  Nr LIV/428/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 427

 26.10.2010

Uchwała  Nr LIV/427/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 426

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/426/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 425

 26.10.2010

Uchwała  Nr LIV/425/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z  dnia 26 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej

 

 424

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/424/2010 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok

 

 423

 26.10.2010

Uchwała Nr LIV/423/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2008-2015

zał 1, zał 2

 

 422

 07.10.2010

Uchwała Nr LII/422/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 421

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/421/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 

 

 420

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/420/2010 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 419

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/419/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

 

 418

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/418/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LI/412/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dofinansowania kompleksowego remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie w 2011 roku

 

 417

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/417/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011      zał  1

 

 416

 28.09.2010

Uchwała Nr LII/416/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2011, 2012 i 2013

 

 415

 24.08.2010

Uchwała Nr LI/415/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010  zał 1a, 4tabela1, tabela1a, tabela2, tabela2a

 

 414

 24.08.2010

Uchwała Nr LI/414/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew

 

 413

 24.08.2010

Uchwała Nr LI/413/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego

 

 412

 24.08.2010

Uchwała Nr LI/412/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dofinansowania kompleksowego remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie w 2011 roku

 

 411

 24.08.2010

Uchwała Nr LI/411/2010 w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

 

 410

 22.07.2010

Uchwała Nr L/410/2010 o zmianie Uchwały Budzetowej na rok 2010

 

 409

 22.07.2010

Uchwała Nr L/409/2010w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego Nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

 

 408

 22.07.2010

Uchwała Nr L/408/2010 w sprawie: sprzedaży działek o nr ew. 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 w obrębie 4 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 407

 30.07.2010

Uchwała  Nr XLIX/407/2010 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działania  Burmistrza Karczewa.

 

 405

 30.06.2010

Uchwała Nr XLIX/405/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 2010 roku o zmianie Uchwały Budzetowej na rok 2010

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-12 12:49 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2107
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.