Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2004
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2004, menu 232 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2004

2004

Zarządzenie Burmistrza

Aktualne/Nie aktualne

Nr 121/2004 z dn. 31 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 120/2004 z dn. 30 grudnia 2004r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 3 stycznia 2004r do 7 stycznia 2004r.

 

Nr 119/2004 z dn. 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 118/2004 z dn. 21 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 117/2004 z dn. 17 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 116/2004 z dn. 16 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia Grupie Remontowej w Karczewie poboru opłaty targowej a także administrowania targowiskiem miejskim w Karczewie

 

Nr 114/2004 z dn. 10 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 113/2004 z dn. 9 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

Nr 112/2004 z dn. 9 grudnia 2004r w sprawie sporządzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach budżetowych na koniec roku 2004.

 

Nr 111/2004 z dn 2 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawę paliw płynnych w 2005 roku.

 

Nr 110/2004 z dn 2 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 3 grudnia.

 

Nr 109/2004 z dn.30 listopada 2004r.w sprawie wyznaczenia numerów telefonów kontaktowych z Gminnym Zespołem Reagowania.

 

Nr 108/2004 z dn.30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

 

Nr 107/2004 z dn.29 listopada 2004r.w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  dla Pani  Katarzyny Witak, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowaneg

 

Nr 106/2004 z dn.22 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 105/2004 z dn.18 listopada 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro,w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wywóz nieczystości stałych z obiektów administrowanych przez Gminę Karczew w okresie od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

Nr 104/2004 z dn.10 listopada 2004r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

 

Nr 103/2004 z dn.9 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

 

Nr 102/2004 z dn.2 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 101/2004 z dn.26 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 100/2004 z dn.25 październik 2004r. w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2004r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

Nr 99/2004 z dn.18 październik 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 98/2004 z dn.11 październik 2004r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora gminnej jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie do zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków, a także aneksowanie już zawartych umów

 

Nr 97/2004 z dn.11 październik 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie

 

Nr 96/2004 z dn.7 październik 2004r. w sprawie powołania komisji do  zaopiniowania  złożonych wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów  placówek oświatowych Gminy Karczew za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

 

Nr 95/2004 z dn. 7 październik 2004r.w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 94/2004 z dn. 6 październik 2004r.w sprawie uchylenia wytycznych do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Karczew

 

Nr 93/2004 z dn. 6 październik 2004r. w sprawie upoważnienia do dokonywania analizy wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom ( opiekunom prawnym ) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

 

Nr 92/2004 z dn. 2 października 2004r. w sprawie zmiany  planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2004r.

 

Nr 91/2004 z dn. 1 października 2004r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 4 października.

 

Nr 90/2004 z dn. 1 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawę węgla i koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Gmina Karczew, w sezonie grzewczym 2004/2005.

 

Nr 89/2004 z  dn. 30 września 2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

Nr 88/2004 z dn. 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 87/2004 z dn. 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 86/2004 z dn. 21 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 85/2004 z dn. 21 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na  dostawę węgla w sezonie grzewczym 2004/2005 dla dwóch placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim i Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu gmina Karczew.

 

Nr 84/2004 z dn. 20 września 2004r w sprawie zmian w planie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Nr 83/2004 z dn. 16 września 2004r w sprawie powołania Komisji do porządkowania dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004r.

 

Nr 82/2004 z  dn. 13 września 2004r w sprawie inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej

 

Nr 81/2004 z dn. 13 września 2004r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 14 września 

 

Nr 80/2004 z dn. 13 września 2004r w sprawie inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej

 

Nr 79/2004 z dn. 10 września 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 78/2004 z dn. 27 sierpnia 2004r w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 30 sierpnia 2004r do 3 września 2004r.

 

Nr 77/2004 z dn. 23  sierpnia 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 76/2004 z  dn. 16 sierpnia 2004r w sprawie powołania Komisji do przekazania w użytkowanie składników majątkowych i środków trwałych oraz nieruchomości położonej w Karczewie, przy ul. Częstochowskiej 24 na rzecz gminnej jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie

 

Nr 75/2004 z dn. 16 sierpnia 2004r w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu

 

Nr 74/2004 z dn. 16 sierpnia 2004r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii  do zastępowania Burmistrza w dn. 17 sierpnia 2004r.

 

Nr 73/2004 z dn. 30 lipca 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r

 

Nr 72/2004 z dn. 29 lipca 2004r w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 30 lipca 2004r.

 

Nr 71/2004 z dn. 28 lipca 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r

 

Nr 70/2004 z dn. 28 lipca 2004r w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii do zastępowania Burmistrza w dn. 03 sieprnia 2004r.

 

Nr 69/2004 z dn. 28 lipca 2004r w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 02 sieprnia 2004r.

 

Nr 68/2004 z dn. 15 lipca 2004r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr2w Karczewie

 

Nr 67/2004 z dn. 15 lipca 2004r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku

 

Nr 66/2004 z dn. 15 lipca 2004r w sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z Filią w Nadbrzeżu

 

Nr 65/2004 z dn. 15 lipca 2004r w sprawie   powierzenia   stanowiska   dyrektora   Zespołu Szkół w Karczewie

 

Nr 64/2004 z dn. 15 lipca 2004r w sprawiepowierzeniastanowiskadyrektoraGminnego Przedszkolanr1 w Karczewie

 

Nr 63/2004 z dn. 12 lipca 2004r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 13 lipca 2004r. do 15 lipca 2004r.

 

Nr 62/2004 z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Ewy Gałczyńskiej, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Nr 61/2004 z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Bożeny Kobus, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Nr 60/2004 z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Moniki Sokół, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Nr 59/2004 z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Moniki Wielogórskej, nauczyciela ubiegającego o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Nr 58/2004 z dn. 8 lipca 2004r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego O œrodka Kultury,Miejskiej Hali Sportowej, Grupy Remontowej w Karczewie.

 

Nr 57/2004 z dn. 1 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji do przekazania w użytkowanie składników majątkowych i  œrodków trwałych oraz nieruchomo œci położonej w Karczewie, przy ul. Częstochowskiej 24 na rzecz gminnej jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie.

 

Nr 56/2004 z dn. 30 czerwca 2004r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dn. 30 czerwca 2004r.

 

Nr 55/2004 z dn. 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

 

Nr 54/2004 z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie.

 

Nr 53/2004 z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie.

 

Nr 52/2004 z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie.

 

Nr 51/2004 z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z Filią w Nadbrzezu 

 

Nr 50/2004 z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wSobiekursku. 

 

Nr 49/2004

 

Nr 48/2004 z dn. 21 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu spółki.

 

Nr 47/2004 z dn. 18 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 46/2004 z dn. 16 czerwca 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie

 

Nr 45/2004 z dn. 8 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół w Karczewie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z Filiąw Nadbrzeżu, Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie, ul. Bednarska 2, Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13.

 

Nr 44/2004 z dn. 4 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 43/2004 z dn. 31 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r

 

Nr 42/2004 z dn.21 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.

 

Nr 41/2004 z dn. 18 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 40/2004 z dn. 12 maja 2004r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2004r.

 

Nr 39/2004 z dn. 30 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

Nr 38/2004 z dn. 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 5 maja 2004r. do 12 maja 2004r.

 

Nr 37/2004 z dn. 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew.

 

Nr 36/2004 z dn. 22 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pomiarów pomieszczeń przeznaczonych do zabezpieczenia gotowości bojowej w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Nr 35/2004 z dn. 21 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Nr 34/2004 z dn. 20 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 rok.

 

Nr 33/2004 z dn. 19 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie bieżących zobowiązań Gminy w wysokości 3.029.000.00PLN.

 

Nr 32/2004 z dn. 19 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

Nr 31/2004 z dn. 15 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.

 

Nr 30/2004 z dn. 5 kwietnia 2004r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

Nr 29/2004 z dn. 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dnia 9 kwietnia 2004r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

Nr 28/2004 z dn. 29 marca 2004r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2003 rok.

 

Nr 27/2004 z dn. 29 marca 2004 w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

 

Nr 26/2006 z dn. 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew.

 

Nr 25/2004 z dn. 11 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Karczew.

 

Nr 24/2004 z dn. 10 marca 2004r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie na zakup okularów korygujących wzrok do stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Nr 23/2004 z dn. 10 marca 2004r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

Nr 22/2004 z dn. 9 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza Karczewa w okresie od 11-12 marca 2004r. w zakresie spraw związanych z kierowaniem Urzędem Miejskim w Karczewie.

 

Nr 21/2004 z dn. 8 marca 2004r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

Nr 20/2004 z dn. 25 lutego 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej.

 

Nr 19/2004 z dn. 24 lutego 2004r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

Nr 18/2004 z dn. 19 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Karczew.

 

Nr 17/2004 z dn. 19 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego wg. procedury uproszczonej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych ulic: Przemysłowej i Jagodne w Karczewie.

 

Nr 16/2004 z dn. 19 lutego 2004r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

 

Nr 15/2004 z dn. 17 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1w Karczewie, ul. Bednarska 2.

 

Nr 14/2004 z dn. 4 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy obowiązującego w Urzędzie Miejskim Karczewie.

 

Nr 13/2004 z dn. 4 lutego 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

Nr 12/2004 z dn. 4 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach szkolnych.

 

Nr 11/2004 z dn. 4 lutego 2004r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do sprzedaży w dniu 10 lutego 2004r działek budowlanych.

 

Nr 10/2004 z dn. 3 lutego 2004r. w sprawie zasad korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw.

 

Nr 9/2004 z dn. 3 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej, sprawdzającej prawidłowość złożonych informacji podatkowych ze stanem faktycznycznym.

 

Nr 8/2004 z dn. 3 lutego 2004r. w sprawie stanowiska pełnomocnika ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.

 

Nr 7/2004 z dn. 24 stycznia 2004r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Karczewa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Nr 6/2004 z dn. 24 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.

 

Nr 5/2004 z dn. 22 stycznia 2004r. w sprawie organizacji strony Internetowej Gminy Karczew.

 

Nr 4/2004 z dn. 22 stycznia 2004r. w sprawie organizacji Biuletynu Informacji Publicznej w Gminie Karczew.

 

Nr 3/2004 z dn. 26 stycznia 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie, ul. Bednarska 2.

 

Nr 2/2004 z dn. 26 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Zychory, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Nr 1A/2004 z dn. 20 stycznia 2004r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do sprzedaży działki budowlanej nr 73/3., obr. 34 – KW 7389, przeznaczonej pod zabudowę handlowo –usługową, położonej w Karczewie przy ul. Częstochowskiej,stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

Nr 1/2004 z dn. 9 stycznia 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Karczewie.

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-05 13:45 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2222
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.