Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 214 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

2011

L.p

 Zarządzenie Burmistrza

 170

Zarządzenie Nr 170/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 

169 

Zarządzenie Nr 169/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 168

Zarządzenie Nr 168/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 131/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty stałej za eksploatację wodomierza

 167

Zarządzenie Nr 167/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia akcji „Zima w mieście” na terenie Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie

 166

Zarządzenie Nr 166/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia 140/2011 z 11 października 2011 roku dotyczącego wyboru ostatecznych odbiorców projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 165

Zarządzenie Nr 165/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 164

Zarządzenie Nr 164/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 163

Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 14 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.

 162

Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii

 161

Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 01.12.2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. ochrony środowiska

 160

Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 159

Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 158

Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 157

Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej „V Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2011 r.”

 156

Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „V Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2011r.”

 155

Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

154 

Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Dostawa 80 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 153

Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na rok 2012 

 152

Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 151

Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 150

Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2012

 149

Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 

 148

Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019

 147

Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 146

Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

 145

Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 28 października 2011 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 144

Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 25 października 2011 roku  w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2011 roku

 143

Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie procedury rozliczania projektu o nr POIG.08.03.00-14-092/10 „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 142

Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3g - zasady ewidencji środków projektu o nr POIG.08.03.00-14-092/10 „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 

 141

Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 11 października 2011 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2011 z dnia 6 października 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 140

Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyboru ostatecznych odbiorców projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 139

Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 138

Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Karczewie

 137

Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2011 z dnia 23 września 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 136

Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie  w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Karczew, oraz głównego specjalisty do spraw księgowości do podpisywania zaświadczeń i upomnień podatkowych oraz zaświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 135

Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie  przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci  niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 134

Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu obiegu dokumentów innych niż księgowe oraz sposobu opiniowania bądź prawnej korekty przygotowywanych decyzji w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 133

Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Karczewie

 132

Zarządzenie Nr 132 /2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 131

Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku.

 130

Zarządzenie Nr 130 /2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 129

Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 27 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

 128

Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 

 127

Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 126

Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karczewie 

 125

Zarządzenie Nr 125 /2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

 124

Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 

 123

Zarządzenie nr 123/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kosumce

 122

Zarządzenie Nr 122 /2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie wytypowania uczniów do nagrody Burmistrza Karczewa za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2010/2011

 121

Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 120

Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 4 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 15/1, 35/10, 35/18, 35/20 opisanych w księdze wieczystej numer 20 903, oraz działki w obrębie 10 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 121/4 opisana w księdze wieczystej numer 18 544 stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami.).

 119

Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Jagodne na długości L= 70 m oraz ulicy Przemysłowej na długości L= 60 m w Karczewie.

 118

Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę czterech placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Karczew w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” tj.: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte, ul. Otwocka 13, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach nr 50, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku, Sobiekursk 36, 05-480 Karczew.

 117

Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00113-6930-UM0730136/10 RW.II./BW/0219.11-136/10.

 116

Zarządzenie Nr 116 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Radzik - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 115

Zarządzenie Nr 115 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariannie Trzaskowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Glinkach do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 114

Zarządzenie Nr 114 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Szustakiewicz - Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 113

Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 112

Zarządzenie Nr 112/2011z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pt: „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: „Internet
źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 111

Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2011 roku

 110

Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 109

Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania p.: Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012 - IV edycja programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

 108

Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 107

Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 106

Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00113-6930-UM0730136/10 RW.II./BW/0219.11-136/10. 

 105

Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę czterech placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Karczew w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” tj.: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte, ul. Otwocka 13, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach nr 50, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku, Sobiekursk 36, 05-480 Karczew.

 104

Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń i konsultacji w ramach projektu pn.: „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”.

 103

Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 102

Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 101

Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 100

Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 99

Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii do przetwarzania danych osobowych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków.

 98

Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2011 

 97

Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 96

Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

 95

Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: - wprowadzenie „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”,- wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”, - powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na studia
podyplomowe w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”.

 94

Zarządzenie Nr 94 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie 

 93

Zarządzenie Nr 93 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie

 92

Zarządzenie Nr 92 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach

 91

 

Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w placówkach oświatowych Gminy Karczew

 90

 

Zarządzenie Nr 90 /2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Eryka Łukasika nauczyciela Zespołu Szkół w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 89

Zarządzenie Nr 89 /2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta Pałki nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Karczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 88

Zarządzenie Nr 88 /2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Leśniewskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 87

Zarządzenie Nr 87 / 2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Łukasik nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 86

Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i darmowym dostępem do Internetu w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” celem weryfikacji po kontroli Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, listy ostatecznych odbiorców.

 85

Zarządzenie Nr 85 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczewa

 84

Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do sporządzenia informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

 83

Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie.

 82

Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 81

Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii powołanej Zarządzeniem Nr 76/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

 80

Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019

 79

Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne

 78

Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” w ramach działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” osi priorytetowej V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 77

Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3f- zasady ewidencji środków projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” w ramach działania 5,2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” osi priorytetowej V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 76

Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii

 75

Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym – Referat Organu

 74

Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci z terenu Gminy Karczew do Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

 73

Zarządzenie nr 73/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy podczas nieobecności Burmistrza Karczewa.

 72

Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku.

 71

Zarządzenie Nr 71 /2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie

 70

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 69

Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

 68

Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 53/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 11 maja 2011 roku dot. zarządzenia wyborów Przewodniczących i Zarządów Osiedli w Karczewie

 67

Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad i sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji obejmujących wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 66

Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Karczew

 65

Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert oraz wyboru podmiotu uprawnionego do podwyższenia terenu „Wspólnoty”, tj. terenu położonego między zurbanizowaną częścią Miasta Karczewa a drogą Nr 801 (dz. nr ew. 60 ob. 18, dz. nr ew. 188 ob. 24 oraz dz. nr ew. 123 ob. 19, o łącznej powierzchni 29,345 ha).

 64

Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Remont świetlicy we wsi Janów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 63

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3e- zasady ewidencji środków projektu „Remont świetlicy we wsi Janów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 62

Zarządzenie Nr 62 / 2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej piątej edycji konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2011 r.”

 61

Zarządzenie Nr 61 / 2011 z dnia 27 maja 2011 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach – 2011 r.”

 60

Zarządzenie Nr 60 / 2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych (uczniów) do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów oraz do Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku – Mlądz, ul. Majowa 267.

 59

Zarządzenie Nr 59 / 2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przewozie uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Karczew oraz do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie w roku szkolnym 2011/2012.

 58

Zarządzenie Nr 58 / 2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie

 57

Zarządzenie Nr 57 / 2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

 56

Zarządzenie Nr 56 / 2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

 55

Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 54

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na obszarze działania Zarządu Osiedla Nr 7

 53

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczących  i Zarządów Osiedli w Karczewie

 52

Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 51

Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku.

 50

Zarządzenie  Nr 50 / 2011 z dnia 6 maja 2011 roku w  sprawie  przeprowadzenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego  Przedszkola  Nr 3  w Karczewie

 49

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku.

 48

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 4 maja 2011r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2011r.

 47

Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Karczew

 46

Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2011 roku

 45

Zarządzenie Nr 45 / 2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach

 44

44/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2011 roku –
piłka nożna dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Karczew

 43

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2010 rok

 42

42/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie  instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych.

 41

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej konkursu „Kolorowe pisanki”

 40

40/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji spisowej do porządkowania i przygotowania dokumentacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

 39

39/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie uruchomienia na rok szkolny 2011/2012 dodatkowych oddziałów w przedszkolach, dla których Organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 38

38/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na  kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej w  Glinkach

 37

 Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 36

 Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 35

35/2011 z dn. 31 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna  dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Karczew

 34

34/2011 z dn. 30 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 33

33/2011 z dn. 29 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z Gminy Karczew do placówki oświatowej.

 32

32/2011 z dn. 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 rok

 31

31/2011 z dn. 22 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Gminy Karczew

 30

30/2011 z dn. 21 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie

 29

29/2011 z dn. 07 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza do wykonywania zadań w zakresie działalności statutowej Gminy Karczew

 28

28/2011 z dn. 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie administracyjnym Gminy Karczew (Jednostek Organizacyjnych, oświetlenia ulicznego - łącznie 146 punktów poboru, 1,9 GWh).

 27

Nr 27/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3d- zasady ewidencji środków projektu „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” osi priorytetowej IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 26

26/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania projektu „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości, w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” osi priorytetowej IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 25

25/2011 z dn. 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii w wymiarze  ½ etatu

 24

24/2011 z dn. 28 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew

 23

23/2011 z dn. 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Glinkach

 22

22/2011 z dn. 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 21

21/2011 z dn. 22 lutego 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

 20

20/2011 z dn. 21 lutego 2011 roku w sprawie przekazania szczegółowych planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2011 rok

 19

19/2011 z dn. 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Karczew

 18

18/2011 z dn. 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 17

17/2011 z dn. 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i  realizacją projektów w ramach formuły Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 16

16/2011 z dn. 11 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Kolorowe pisanki

 15

15/2011 z dn. 3 lutego 2011 roku w sprawie pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Karczewa do wykonywania zadań w zakresie działalności statutowej Gminy Karczew

 14

14/2011 z dn. 3 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Karczewa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, we wszystkich sprawach, w których wydawanie decyzji należy do właściwości Burmistrza.

 13

13/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy

 12

12/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie naboru dzieci do przedszkoli Gminy Karczew na rok szkolny 2011/2012

 11

11/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy

 10

10/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Karczewa

 9

9/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Karczewa

 8

8/2011 z dn. 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Karczewie

 7

7/2011 z dn. 13 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka ręczna

 6

6/2011 z dn. 11 stycznia 2011 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

 5

5/2011 z dn. 10 stycznia 2011 roku  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. ewidencji i gospodarki gruntami w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii w wymiarze  ½ etatu

 4

4/2010 z dn. 5 stycznia 2011 roku  w sprawie  podsumowania  „IV Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2010 r.”

 3

3/2010 z dn. 4 stycznia 2011 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy

 2

2/2010 z dn. 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka ręczna

 1

1/2010 z dn. 3 stycznia 2011 roku w sprawie pełnomocnictwa Pani Anny Zakrzewskiej Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-10 15:25 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2482
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.