Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.16.2021.KK Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim. - 2021, menu 544, artykuł 3147 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.16.2021.KK Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 17 listopada do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2021 r. godzina 13:00

Odpowiedź na pytania do SWZ z dnia 08.11.2021 r.

Wyjasnienie treści i zmiana treści SWZ

Termin składania ofert do: 15 listopada do godziny 12:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2021 r. godzina 13:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator Postępowania (ID) z miniPortalu:

a63fd291-c11a-4f8a-baad-4a76fdc7498d

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a63fd291-c11a-4f8a-baad-4a76fdc7498d

Numer referencyjny: ZP.271.16.2021.KK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-podmiot

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-podmiot

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 8 – Wykaz parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę pojazdu

Załącznik nr 9 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Metryka

sporządzono
2021-11-05 przez
udostępniono
2021-11-05 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2021-12-21 12:39 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
290
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.