Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.17.2021.KK Przebudowa ulicy Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie - 2021, menu 544, artykuł 3137 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.17.2021.KK Przebudowa ulicy Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 17 listopada 2021 r. do godziny 10:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2021 r. godzina 11:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator Postępowania (ID) z miniPortalu:

a28b7a01-f510-4f7b-8a2b-045eb5f3b512

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a28b7a01-f510-4f7b-8a2b-045eb5f3b512

Numer referencyjny: ZP.271.17.2021.KK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załącznik nr 1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie do oddania zasobów

Załącznik nr 10 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 11 – Projekt budowlany budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie

Załącznik nr 12 - Projekt wykonawczy sieci wodociągowej - budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie

Załącznik nr 13 - Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie

Załącznik nr 14 - Projekt wykonawczy - DROGI - budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie

Załącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadnia: „Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” –DROGI,

Załącznik nr 16 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadnia: „Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” – KANALIZACJA DESZCZOWA,

Załącznik nr 17 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadnia: „Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” – SIEĆ WODOCIĄGOWA,

Załącznik nr 18 - Przedmiary robót - Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie - DROGI,

Załącznik nr 19 - Przedmiary robót - Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie – KANALIZACJA DESZCZOWA,

Załącznik nr 20 - Przedmiary robót - Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie – SIEĆ WODOCIĄGOWA,

Załącznik nr 21 - Decyzja nr 1/2015 z  dnia 04.05.2015 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej

Załącznik nr 22 -  Decyzja nr 417/II/2017 z dnia 27.10.2017 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej

Metryka

sporządzono
2021-11-02 przez
udostępniono
2021-11-02 00:00 przez Pokrywczyński Wojciech
zmodyfikowano
2022-01-24 10:13 przez Pokrywczyński Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
517
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.