Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.12.2021.MS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew - trzy Części. - 2021, menu 544, artykuł 3053 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.12.2021.MS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew - trzy Części.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy_ Część III zamówienia

Ogłoszenie o wykonaniu umowy_ Część II zamówienia

Ogłoszenie o wykonaniu umowy_ Część I zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ opublikowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ przesłane do publikacji

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 05.11.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert _ 08 października 2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 8 października 2021 r. do godziny 12:30

Sprostowanie omyłki pisarskiej – pismo z 05 października 2021 r.

Sprostowanie omyłki pisarskiej – pismo z 01 października 2021 r.

Załącznik Nr 4 – JEDZ – wersja edytowalna_ po sprostowaniu omyłki pisarskiej

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ – pismo z 28 września 2021 r.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/007d54c7-6f6f-4cd2-9c8c-98d22a344406

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 

007d54c7-6f6f-4cd2-9c8c-98d22a344406

Termin otwarcia ofert: 8 października 2021 r. godzina 13:30

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Numer referencyjny: ZP.271.12.2021.MS

Ogłoszenie o zamówieniu_ opublikowane

Ogłoszenie o zamówieniu_ przesłane do publikacji

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załączniki do SWZ od Nr: 1.1 do Nr 12_ pdf

Załączniki do SWZ Nr: 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12_formularze edytowalne

 

Załącznik Nr 1.1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części I Zamówienia (teren Wiejski Gminy Karczew);

Załącznik Nr 1.2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części II Zamówienia [teren Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz PSZOK];

Załącznik Nr 1.3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części III Zamówienia (zabudowa wielorodzinna);

Załącznik Nr 2.1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części I Zamówienia (teren Wiejski Gminy Karczew);

Załącznik Nr 2.2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części II Zamówienia [teren Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz PSZOK];

Załącznik Nr 2.3 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części III Zamówienia (zabudowa wielorodzinna);

Załącznik Nr 2.4 – Wzór Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, które stanowić będzie Załącznik Nr 4 do Umowy – dotyczy Części I, II, III Zamówienia;

Załącznik Nr 3.1 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części I Zamówienia (teren Wiejski Gminy Karczew);

Załącznik Nr 3.2 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części II Zamówienia [teren Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz PSZOK];

Załącznik Nr 3.3 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części III Zamówienia (zabudowa wielorodzinna);

Załącznik Nr 4 – JEDZ – wersja edytowalna;

Załącznik Nr 5.1 – wzór Oświadczenia_ Instalacje – dotyczy Części I Zamówienia (teren Wiejski Gminy Karczew);

Załącznik Nr 5.2 – wzór Oświadczenia_ Instalacje – dotyczy Części II Zamówienia [teren Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz PSZOK];

Załącznik Nr 5.3 – wzór Oświadczenia_ Instalacje – dotyczy Części III Zamówienia (zabudowa wielorodzinna);

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – dotyczy Części I, II, III Zamówienia;

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu usług;

Załącznik Nr 8 – wzór oświadczenie Wykonawcy o lokalizacji bazy magazynowo – transportowej”;

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów;

Załącznik Nr 10 – wzór oświadczenia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Załącznik Nr 11  Identyfikator Postępowania generowany przez miniPortal (ID Postępowania);

Załącznik Nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – dotyczy Części I, II, III Zamówienia.

Metryka

sporządzono
2021-08-25 przez
udostępniono
2021-08-25 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2023-01-30 15:27 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
648
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.