Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.5.2021.MS Przebudowa drogi gminnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego w miejscowości Karczew. - 2021, menu 544, artykuł 2982 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.5.2021.MS Przebudowa drogi gminnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego w miejscowości Karczew.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 26.07.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z 22 lipca 2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 22 lipca 2021 r. do godziny 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/626a6365-3c5e-463d-ad50-7282183f091c

Identyfikator postępowania z miniPortalu:

626a6365-3c5e-463d-ad50-7282183f091c

Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2021 r. godzina 13:30

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Numer referencyjny: ZP.271.5.2021.MS

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załączniki do SWZ od Nr 1 do Nr 19_ pdf

Załączniki do SWZ Nr 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11_formularze edytowalne

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 3 – wzór Formularza Ofertowego;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 4a – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5a – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót;

Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów;

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Załącznik Nr 11  Identyfikator Postępowania generowany przez miniPortal (ID Postępowania);

Załącznik Nr 12 – Projekt przebudowa drogi gminnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowości Karczew, Projekt zagospodarowania terenu;

Załącznik Nr 13  Projekt przebudowa drogi gminnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowości Karczew, Projekt Architektoniczno - Budowlany (w zakresie geotechnicznym);

Załącznik Nr 14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego oraz budowa sieci deszczowej w miejscowości Karczew;

Załącznik Nr 15 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy drogi gminnej i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowości Karczew;

Załącznik Nr 16 Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego w drodze gminnej, ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowości Karczew;

Załącznik Nr 17 Przedmiar „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Karczew”;

Załącznik Nr 18 Przedmiar „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Kochanowskiego w m. Karczew”;

Załącznik Nr 19 Zaświadczenie AB.6743.1400.2020.PG z 29.01.2021 r. o nie wniesieniu sprzeciwu wykonania robót objętych zgłoszeniem.

Metryka

sporządzono
2021-06-29 przez
udostępniono
2021-06-29 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2021-10-18 15:11 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
437
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.