Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.2.2021.MS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka. - 2021, menu 544, artykuł 2856 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.2.2021.MS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 18.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z 6 lipca 2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert do: 06 lipca 2021 r. do godziny 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ Nr 2 – pismo z 30 czerwca 2021 r. z załącznikami:

1) Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego;

2) Mapa dokumentacyjna Zał. nr 1 - Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Termin składania ofert do: 30 czerwca 2021 r. do godziny 12:30

Wyjaśnienie treści SWZ – pismo z 28 czerwca 2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ – pismo z 25 czerwca 2021 r.

Uwaga: Zmiana treści SWZ Nr 1 – pismo z 17 czerwca 2021 r.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

 

Termin otwarcia ofert: 06 lipca 2021 r. godzina 13:30

 

Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2021 r. godzina 13:30

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 

ae1d28ba-d8d7-4389-91c6-0c123965111b

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae1d28ba-d8d7-4389-91c6-0c123965111b

Numer referencyjny: ZP.271.2.2021.MS

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załączniki do SWZ od Nr 1 do Nr 17_ pdf

Załączniki do SWZ Nr 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11_formularze edytowalne

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 3 – wzór Formularza Ofertowego;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 4a – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5a – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót;

Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów;

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Załącznik Nr 11  Identyfikator Postępowania generowany przez miniPortal (ID Postępowania);

Załącznik Nr 12 –Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie; Gmina Karczew; Powiat otwocki;

Załącznik Nr 13  Dokumentacja techniczna – odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej;

Załącznik Nr 14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec, Całowanie;

Załącznik Nr 15 Przedmiar „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, gmina Karczew; powiat otwocki – sieć kanalizacyjna”;

Załącznik Nr 16 Przedmiar „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, gmina Karczew; powiat otwocki – przyłącza kanalizacyjne w granicach pasa drogowego”;

Załącznik Nr 17 Decyzja nr 1643/2020 z dnia 31.12.2020 r., AB.6740.264.2020.PG, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, ostateczna.

Metryka

sporządzono
2021-04-16 przez
udostępniono
2021-04-16 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2023-01-13 13:15 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1108
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.