Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.17.2020 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach w ramach zadania: "Kompleksowa budowa i opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o - 2020, menu 471, artykuł 2681 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZP.271.17.2020 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach w ramach zadania: "Kompleksowa budowa i opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o

ZP.271.17.2020 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach w ramach zadania: „Kompleksowa budowa i opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczewwraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert do dnia: 08 stycznia 2021 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 16_ pdf

Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9_formularze edytowalne

 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – do wypełnienia przez Wykonawców;

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych;

Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą – jeśli dotyczy;

Załącznik Nr 10 –Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody z Glinkach w zakresie zbiorników wody czystej – budowa zbiornika żelbetowego retencyjnego wody czystej V=2x300 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 455/14 z obrębu Glinki, gm. Karczew;

Załącznik Nr 11  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych „Projekt budowlany wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m3 wraz z rurociągami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Glinki” dz. Nr 455/14, obręb 0003 Glinki, jedn. ew. 141704_5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”;

Załącznik Nr 12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót technologicznych i sanitarnych „Projekt budowlany wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m3 wraz z rurociągami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Glinki” dz. Nr 455/14, obręb 0003 Glinki, jedn. ew. 141704_5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”;

Załącznik Nr 13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych „Projekt budowlany wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m3 wraz z rurociągami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Glinki” dz. Nr 455/14, obręb 0003 Glinki, jedn. ew. 141704_5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”;

Załącznik Nr 14 Przedmiar „Budowa zbiornika żelbetowego wody czystej V=2x300 m3 na terenie S.U.W. „Glinki” w gm. Karczew” – roboty konstrukcyjne żelbetowe;

Załącznik Nr 15 Przedmiar „Budowa zbiornika żelbetowego wody czystej V=2x300 m3 na terenie S.U.W. „Glinki” w gm. Karczew” – instalacje technologiczne;

Załącznik Nr 16 Decyzja nr 566/2019 z dnia 27.05.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

Metryka

sporządzono
2020-12-18 przez
udostępniono
2020-12-18 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2021-03-12 10:41 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
587
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.