Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.12.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - trzy Części. - 2020, menu 471, artykuł 2593 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZP.271.12.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - trzy Części.

 

ZP.271.12.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – trzy Części.

Ogłoszenie o modyfikacjach (opublikowane) – dotyczy Części III zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane) – dotyczy Części III zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane) – dotyczy Części I i Części II zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 17.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 7.12.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 07 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 grudnia 2020  r., o godzinie 13:00 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pismo z 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(word) 

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1.1 do Nr 10_ pdf

Załączniki do SIWZ Nr 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10_formularze edytowalne

 

Załącznik Nr 1.1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części I Zamówienia;

Załącznik Nr 1.2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części II Zamówienia;

Załącznik Nr 1.3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) – dotyczy Części III Zamówienia;

Załącznik Nr 2.1 – Wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części I Zamówienia;

Załącznik Nr 2.2 – Wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części II Zamówienia;

Załącznik Nr 2.3 – Wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części III Zamówienia;

Załącznik Nr 3 – Wzór JEDZ;

Załącznik Nr 4.1 – Wzór Formularza „Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

Załącznik Nr 4.2 – Wzór Formularza „Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu usług;

Załącznik Nr 7.1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części I Zamówienia;

Załącznik Nr 7.2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części II Zamówienia;

Załącznik Nr 7.3 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części III Zamówienia;

Załącznik Nr 7.4 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, stanowiące Załącznik Nr 4 do IPU;

Załącznik Nr 8 – Wzór formularza „Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej”,

Załącznik Nr 9 – Wzór formularza „Oświadczenie Wykonawcy w sprawie instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Karczew” – oświadczenie składane przed podpisaniem umowy;

Załącznik Nr 10 – Wzór zobowiązania do oddania zasobów.

Metryka

sporządzono
2020-10-30 przez
udostępniono
2020-10-30 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2021-03-12 10:40 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
590
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.