Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.10.2020 Przebudowa drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu. - 2020, menu 471, artykuł 2570 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

ZP.271.10.2020 Przebudowa drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 6.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.11.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 3 listopada 2020 r. do godziny 12:00

Transmisja

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 13_ pdf

Załączniki do SIWZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9_formularze edytowalne

 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – do wypełnienia przez Wykonawców;

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych;

Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów – do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą – jeśli dotyczy;

Załącznik Nr 10 – Projekt Przebudowy drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu;

Załącznik Nr 11 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową pasa drogi gminnej ul. Podlaskiej w miejscowości Karczew;

Załącznik Nr 12 – Przedmiar robót dla zadania: Przebudowa drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu;

Załącznik Nr 13 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem.

Metryka

sporządzono
2020-10-15 przez
udostępniono
2020-10-15 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2021-03-12 10:39 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
463
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.