Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.12.2019 Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie. - 2019, menu 404, artykuł 2182 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

ZP.271.12.2019 Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie.

ZP.271.12.2019 Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.11.2019 r.

Termin składania ofert do dnia: 20 listopada 2019 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:


Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego; (word) (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; (word) (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; (word) (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób; (word) (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych; (word) (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów; (word) (pdf)


Załącznik Nr 10 – Projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową dla ulic: Mochnackiego, Bohaterów Powstania Listopadowego (odcinek od ul. Mochnackiego do ul. Chłopickiego), Prądzyńskiego (odcinek od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odcinek od ul. ul. Prądzyńskiego do ul. Świderskiej), fragmentu ul. Niemcewicza i Chłopickiego w Karczewie, Gmina Karczew (na działkach nr ew.: 39, 157, 166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obręb 8; 85/2 obr. 20; 1, 16, 112, 113, 120/1, 166 z obr. 12 jednostka ewidencyjna Karczew) – TOM I – DROGI;


Załącznik Nr 11 – Projekt budowlany budowy jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową dla   ulic: Mochnackiego, Bohaterów Powstania Listopadowego (odc. od ul. Mochnackiego do ul. Chłopickiego), Prądzyńskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odc. od ul. ul. Prądzyńskiego do ul. Świderskiej), fragmentu ul. Niemcewicza w Karczewie, jednostka ew. Karczew, obręb ew. Karczew (dz. nr 157, 166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obręb 8, dz. nr 85/2 obręb 20, dz. nr 20, 1, 16, 112, 113, 120/1, 166 obręb 12) – KANALIZACJA DESZCZOWA TOM II;


Załącznik Nr 12 –Rysunek określający zakres robót do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Mochnackiego”, z października 2019 r.;


Załącznik Nr 13 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadnia: „Budowa jezdni i chodników wraz z kanalizacja deszczową dla ulic; Mochnackiego, Bohaterów Powstania Listopadowego (odc. od ul. Mochnackiego do ul. Chłopickiego), Prądzyńskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odc. od ul. Prądzyńskiego do ul. Świderskiej) w Karczewie, Gmina Karczew;


Załącznik Nr 14 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – kanalizacji deszczowej;  Obiekt budowlany: Budowa jezdni i chodników wraz z kanalizacja deszczową w ul. Mochnackiego, Prądzyńskiego, Ordona, Bohaterów Powstania Listopadowego w Karczewie;


Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót – Budowa jezdni i chodników ul. Mochnackiego na odcinku ul. Chłopickiego do ul. Prądzyńskiego w Karczewie, Gmina Karczew, branża drogowa;


Załącznik Nr 16 – Przedmiar robót – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie, branża inżynieryjna;


Załącznik Nr 17–Decyzja pozwolenie na budowę Nr 797 P/2014 z 05.08.2014 r.

 


Metryka

sporządzono
2019-11-04 przez
udostępniono
2019-11-04 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2020-01-08 11:23 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
653
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.