Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.18.2018 Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W - 2018, menu 362, artykuł 1738 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.18.2018 Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W

ZP.271.18.2018 Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników  z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W  w miejscowości Glinki, gmina Karczew na łącznej długości L= 460 mb.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 27 listopada 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Ostrówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 9.1 – Rysunek nr 1 określający zakres prac do realizacji w miejscowości Ostrówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 10 – Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Łukówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 10.1 – Rysunek nr 2 określający zakres prac do realizacji w miejscowości Łukówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 11 – Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew;


Załącznik Nr 11.1 – Rysunek nr 3 określający zakres prac do realizacji w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew;


Załącznik Nr 12 – Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Glinki, gmina Karczew;


Załącznik Nr 12.1 – Rysunek nr 4 określający zakres prac do realizacji w miejscowości Glinki, gmina Karczew;


Załącznik Nr 13 – Projekt budowy chodnika w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Janów, gmina Karczew;


Załącznik Nr 13.1 – Rysunek nr 5 określający zakres prac do realizacji w miejscowości Janów, gmina Karczew;


Załącznik Nr 14 – Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową pasa drogi powiatowej w miejscowości Janów, Glinki, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Łukówiec, gm. Karczew;


Załącznik Nr 15 – Przedmiar  robót dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Ostrówiec”;


Załącznik Nr 16 – Przedmiar robót dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Łukówiec”;


Załącznik Nr 17 – Przedmiar robót dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Kępa  Nadbrzeska”;


Załącznik Nr 18 – Przedmiar robót dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Glinki”;


Załącznik Nr 19 – Przedmiar robót dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Janów”;


Załącznik Nr 20 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2018 r. –przebudowa istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Ostrówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 21 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2018 r. –przebudowa istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Łukówiec, gmina Karczew;


Załącznik Nr 22 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2018 r. –przebudowa istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew;


Załącznik Nr 23 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2018 r. –przebudowa istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Glinki, gmina Karczew;


Załącznik Nr 24 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2018 r. –przebudowa istniejącego pasa drogi powiatowej w miejscowości Janów, gmina Karczew.

Metryka

sporządzono
2018-11-09 przez
udostępniono
2018-11-09 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2018-12-05 15:06 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
566
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.