Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.13.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ul. Ślusarskiej w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1696 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.13.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ul. Ślusarskiej w Karczewie.

ZP.271.13.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ul. Ślusarskiej w Karczewie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 11 października 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa, Ślusarska, Złotnicza, Stolarska w Karczewie;


Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa, Ślusarska, Złotnicza, Stolarska w Karczewie;


Załącznik Nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej ul. Sosnowa, Ślusarska, Złotnicza, Stolarska w Karczewie;


Załącznik Nr 12 – Przedmiar robót - sieć kanalizacji sanitarnej (odcinek Si-S22) wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Ślusarskiej, Karczew;


Załącznik Nr 13 – Decyzja nr 806/2017 z 19.07.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca  pozwolenia na budowę.

 

Metryka

sporządzono
2018-09-25 przez
udostępniono
2018-09-25 00:00 przez Marzena Szulc
zmodyfikowano
2018-11-20 15:18 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
659
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.