Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.12.2018 Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1682 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.12.2018 Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie.

ZP.271.12.2018 Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pismo z 27.09.2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 26 września 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlany dla robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa ul. Karczówek od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej i ul. Przechodniej od ul. Karczówek do Warszawskiej w Karczewie, gmina Karczew;


Załącznik Nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadnia: Przebudowa ul. Karczówek od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej i ul. Przechodniej od ul. Karczówek do ul. Warszawskiej w Karczewie, gmina Karczew;


Załącznik Nr 11 – Przedmiar robót dla zadania „Przebudowa ul. Karczówek od ul. Ogrodowej do ul. Przechodnieji ul. Przechodniej od ul. Karczówek do ul. Warszawskiej w Karczewie, gmina Karczew;


Załącznik Nr 12 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 07 sierpnia 2018 r.

 

Metryka

sporządzono
2018-09-10 przez
udostępniono
2018-09-10 00:00 przez Marzena Skwara
zmodyfikowano
2018-09-27 08:42 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
535
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.