Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.9.2018 Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1627 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.9.2018 Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) w Karczewie.

ZP.271.9.2018 Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) w Karczewie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Termin składania ofert do dnia: 14 sierpnia 2018 r. do godziny 1200

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ);


Załącznik Nr 9 – Projekt budowlano – wykonawczy dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ochotników w Karczewie, Gmina Karczew”;

Załącznik Nr 10 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ochotników w Karczewie, Gmina Karczew ”;

Załącznik Nr 11 – Przedmiar robót dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ochotników w Karczewie, Gmina Karczew odcinek ul. Gołębia – ul. Leśna. Wykonanie nawierzchni jezdni”;

Załącznik Nr 12 – Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, wraz z zaświadczeniem o nie   wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objętych zgłoszeniem nr AB.6743.486.2018.MR z dnia 29.06.2018 r.

Metryka

sporządzono
2018-07-19 przez
udostępniono
2018-07-19 00:00 przez Marzena Skwara
zmodyfikowano
2018-09-14 15:43 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
518
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.