Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.2.2018 Remont drogi gminnej: ulicy Ciepłowniczej w Karczewie. - 2018, menu 362, artykuł 1479 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

ZP.271.2.2018 Remont drogi gminnej: ulicy Ciepłowniczej w Karczewie.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2018 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pismo z  10 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert do dnia: 20 kwietnia 2018 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik Nr 1– wzór Formularza Ofertowego; (word)  (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word(pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności_ grupa kapitałowa;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych;(word)  (pdf)


Załącznik Nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


Załącznik Nr 9 – Projekt remontu jezdni w pasie drogi gminnej ul. Ciepłowniczej w m. Karczew;


Załącznik Nr 10– Rysunek z dnia 28 marca 2018 r. – Zakres robót do realizacji;


Załącznik Nr 11 – Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ulicy Ciepłowniczej w m. Karczew;


Załącznik Nr 12 – Przedmiar robót dla zadania: Remont drogi gminnej: ul. Ciepłowniczej  w Karczewie;


Załącznik Nr 13 – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 04.09.2017 r. oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem nr AB.6743.899.2017.MPW z dnia 02.10.2017 r.

Metryka

sporządzono
2018-04-03 przez
udostępniono
2018-04-03 00:00 przez Marzena Skwara
zmodyfikowano
2018-05-15 15:27 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
438
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.