Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne  / Zamówienia publiczne  / Przetargi  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016


ZP.271.12.2016 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w Karczewie

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ZP.271.12.2016 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w Karczewie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz w ulicy Piłsudskiego w Karczewie. Znak postępowania: ZP.271.12.2016


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 7.11.2016 r.

Termin składania ofert do dnia: 7 listopada 2016 r. godzina 1200

Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z dnia 02 listopada 2016 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pismo z dnia 26 października 2016 r.


Poprawa omyłki pisarskiej w punkcie 17.4.3. SIWZ - pismo z dnia 25 października 2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) wraz z załącznikami:

Dokumentacja projektowa na którą składa się:


 

Załącznik Nr 1.1. –  Projekt budowlany „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie  osiedla Zagóry w Karczewie”;


 

Załącznik Nr 1.1.a – Schemat linii oświetlenia ulicznego – stan projektowany - I etap wykonania - (określający zakres robót do wykonania, zgodnie z Uwagą zawartą na str 1 w SzOPZ – dot. osiedla Zagóry w Karczewie;Załącznik Nr 1.1.1. –  Projekt budowlany: „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Karczewie”;Załącznik Nr 1.1.1.a – Schemat linii oświetlenia ulicznego – stan projektowany - I etap wykonania - (określający zakres robót do wykonania, zgodnie z Uwagą zawartą na str 1 w SzOPZ – dot. ul. Piłsudskiego w Karczewie;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:Załącznik Nr 1.2. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Budowa kablowej linii    oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zagóry w Karczewie”;Załącznik Nr 1.2.1. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Budowa kablowej linii    oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Karczewie”;


Przedmiary robót, na które składają się:Załącznik Nr 1.3. – Przedmiar robót „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie osiedla     Zagóry w Karczewie – I etap wykonania”;Załącznik Nr 1.3.1. – Przedmiar robót Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Karczewie – I etap wykonania”;


Pozwolenia na budowę, na które składają się:Załącznik Nr 1.4. – Decyzja Nr 365/2016 z 16 maja 2016 roku - dot. Osiedla Zagóry (ostateczna);


Załącznik Nr 1.4.1. – Decyzja Nr 364/2016 z 16 maja 2016 roku - dot. ul. Piłsudskiego (ostateczna);Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego; (pdf) (word)Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (pdf) (word)Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; (pdf) (word)Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności_ grupa kapitałowa; (pdf) (word)Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób; (pdf) (word)Załącznik Nr 7 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);Załącznik Nr 8 – wzór wykazu robót budowlanych (pdf) (word)data wytworzenia2016-10-21
data udostępnienia2016-10-21
sporządzone przez
opublikowane przezMarzena Skwara
ilość odwiedzin762
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@