Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne  / Zamówienia publiczne  / Przetargi  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016


ZP.271.10.2016 Remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie

ZP.271.10.2016 Remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ZP.271.10.2016 Remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie


Termin składania ofert do dnia: 11 sierpnia 2016 r. godzina 12:00


 

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 35,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: bip.karczew.pl;

(Word) (PDF)2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(Word) (PDF)3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(Word) (PDF)4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(Word) (PDF)5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(Word) (PDF)6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(Word) (PDF)7.Istotne Postanowienia Umowy;

(PDF)8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

(PDF)9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(Word) (PDF)10.Dokumentacja projektowa na którą składają się:


 

10.1Projekt budowlany –  Remont dróg gminnych ulic Czerwona Droga, na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą wraz z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego na skrzyżowaniu ulic – Czerwona Droga z drogą powiatową ul. Mickiewicza w Karczewie Etap II;

(PDF)


 

10.2. Rysunek nr 1 dla zadania: Remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie – określający zakres robót objętych przetargiem;

(PDF)11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wykonanie remontu dróg (nakładka asfaltowa) w Karczewie na ul. Czerwona Droga;

(PDF)12. Przedmiar robót dla zadania Remont drogi gminnej: ulicy Czerwona Droga w Karczewie;

(PDF)13. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem nr SAB.6743.36.2015 z dnia 30.01.2015 r.

(PDF)

data wytworzenia2016-07-27
data udostępnienia2016-07-27
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Lasecki
ilość odwiedzin698
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@