Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie. - 2015, menu 336, artykuł 520 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie.

Postępowanie zakończono


ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11 stycznia 2016 r., dotyczy sygnatury postępowania: ZP.271.12.2015 na wykonanie zadania pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 29.12.2015 r.


Termin składania ofert: 29 grudnia 2015 r. godzina 12:00


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 23.12.2015 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 18.12.2015 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 15.12.2015 r. (1)


 

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 155,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: http://www.bip.karczew.pl;

(PDF)  (Word)


2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


7.Istotne postanowienia umowy;

(PDF)


8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

(PDF)9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(PDF)     (Word)10.Dokumentacja projektowa na którą składa się:10.1. Projekt budowlany – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie oraz Strona tytułowa projektu budowlanego – zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego, i Projekt zagospodarowania terenu – zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego;


Projekt Budowlany


Strona Tytułowa


Projekt zagospodarowania terenu

 10.2. Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy od kanału do granicy działki – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;10.3. Projekt wykonawczy przepompowni ścieków z kanałem tłocznym – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek  w Karczewie;10.4. Projekt wykonawczy – branża elektryczna – Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni–
Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;10.5. Dokumentacja geotechniczna do projektu technicznego budowy ulic: Karczówek, Kusocińskiego, Kwiatowej i Trzaskowskich w Karczewie;


11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:
11.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy od kanału do granicy nieruchomości oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;11.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-07.07.01 –  branża elektryczna – Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni – Budowa przedłużenia  ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;


12. Przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i kanałem tłocznym – Karczew ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek;13. Decyzja Nr 1/2015 z dnia 04.05.2015 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej wydana przez Starostę Otwockiego;


 

14. Decyzja Nr 391/II/2015 z dnia 21.09.2015 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej  wydana przez Wojewodę Mazowieckiego.

Metryka

sporządzono
2015-12-08 przez
udostępniono
2015-12-08 00:00 przez Mariusz Lasecki
zmodyfikowano
2018-01-05 08:40 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1538
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.