Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.11.2015 Budowa ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg - 2015, menu 336, artykuł 484 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

ZP.271.11.2015 Budowa ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg

 Postępowanie zakończono


ZP.271.11.2015 Budowa ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.


Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia

 


 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16 listopada 2015 r., dotyczy sygnatury postępowania: ZP.271.11.2015 Budowa ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej oraz remont ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 16.11.2015 r.

Termin składania ofert: 16 listopada 2015 r. godzina 1200

 


WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 9.11.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu


 

SIWZ


 

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:


1. Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 111,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: http://www.bip.karczew.pl;

(word) (pdf)2. Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(word) (pdf)3. Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(word) (pdf)4. Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(word) (pdf)5. Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(word) (pdf)6. Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(word) (pdf)7. Istotne postanowienia umowy;

(word) (pdf)8. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

(word) (pdf)9. Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(word) (pdf)10. Dokumentacja projektowa na którą składa się:10.1. Projekt budowlano wykonawczy ul. Gołębiej w Karczewie,10.2. Projekt remontu pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Mickiewicza w miejscowości Karczew;10.3. Projekt budowlano – wykonawczy budowy jezdni i chodników wraz z budową kanału deszczowego, przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowa dwóch odcinków wodociągu miejskiego na terenie działek numer ewidencyjny: 67/1, 68/1, 68/2, 510, 517/2, 526/2 obręb 22, działek numer ewidencyjny 87/1, 86/1, 550/3, 559/2 obręb 21, działek numer ewidencyjny 1/2 obręb 14 i działki numer ewidencyjny 201/1 obręb 13 położonych w Karczewie, Gmina Karczew;11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:


11.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót związanych z remontem pasa drogi gminnej – ul. Krakowska w miejscowości Karczew;11.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania budowy jezdni i chodników wraz z przyłączami  do istniejącej kanalizacji deszczowej, w ul. Wierzbowej w Karczewie, Gmina Karczew – branża drogowa;11.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania budowy jezdni i chodników wraz z przyłączami  do istniejącej kanalizacji deszczowej, w ul. Wierzbowej w Karczewie, Gmina Karczew – branża sanitarna;11.4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na ulicy Gołębiej w Karczewie;12. Przedmiar robót dla zadania – Budowa jezdni i chodników wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Karczewie, Gmina Karczew13. Przedmiar robót – Przebudowa ul. Gołębiej w Karczewie, odcinek od początku opracowania do ul. Leśnej,14. Przedmiar robót – Remont pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Mickiewicza w miejscowości Karczew;15. Pozwolenie na budowę nr 1642P/07 z dnia 20.11.2007r._ul. Gołębia (ostateczne);16. Pozwolenie na budowę  nr 133 P/2014 z dnia 18.02.2014r. _ul. Wierzbowa (ostateczne);17. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu  nr SAB.6743.1059.2012.PT z 27.09.2012r._ul. Krakowska.

Metryka

sporządzono
2015-10-30 przez
udostępniono
2015-10-30 00:00 przez Mariusz Lasecki
zmodyfikowano
2018-01-05 08:40 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1402
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.