Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.8.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej n - 2015, menu 336, artykuł 417 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

ZP.271.8.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej n

Postępowanie zakończono

 

ZP.271.8.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym,  gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5 sierpnia 2015 r., dotyczy sygnatury postępowania: ZP.271.8.2015 na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.07.2015 r.Termin składania ofert: 30 lipca 2015 r. godzina 1200Ogłoszenie o zamówieniu


 

SIWZ


 

1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 140,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: http://www.bip.karczew.pl;

(pdf)  (word)2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)  (word)3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)  (word)4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)  (word)5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)  (word)6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)  (word)7.Istotne postanowienia umowy;8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(pdf)  (word)10.Dokumentacja projektowa na którą składa się:10.1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798, Otwock Mały, gmina Karczew;10.2. Projekt budowlany –  wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otwock Mały;10.3. Projekt techniczny – wewnętrzna linia zasilająca pompowni ścieków, Otwock Mały, gm. Karczew działka 376;10.4. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu przepompowni, Otwock Mały, gm. Karczew, działka 376;10.5. Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Mały, powiat otwocki.11.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:11.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otwock Mały w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798;11.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odbudowy konstrukcji oraz nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej Nr 798 w m. Otwock Mały po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe;12.   Przedmiar robót nazwa zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew;13.   Decyzja Nr 221/2014 z dnia 30 maja 2014 r. pozwolenie na budowę (ostateczna).

Metryka

sporządzono
2015-07-14 przez
udostępniono
2015-07-14 00:00 przez Mariusz Lasecki
zmodyfikowano
2018-01-05 08:37 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1313
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.