Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.6.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym gm. Karczew, re - 2015, menu 336, artykuł 316 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

ZP.271.6.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym gm. Karczew, re

Postępowanie zakończono

 

ZP.271.6.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno ? ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ? Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16 lipca 2015 r., dotyczy Sygnatury postępowania: ZP.271.6.2015 na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym gm. Karczew, realizowana w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 6.07.2015 r.
Termin składania ofert: 6 lipca 2015 r. godzina 1200


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 25.06.2015 r. (2)


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - z dnia 23.06.2015 r. (1)


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAŁĄCZNIKI do SIWZ
1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 230,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: http://www.bip.karczew.pl

(pdf)   (word)


2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)   (word)


3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)   (word)


4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)   (word)


5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)   (word)


6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)   (word)


7.Istotne postanowienia umowy;


8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;


9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(pdf)    (word)


10.Dokumentacja projektowa na którą składa się:


10.1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew i Otwock Mały w ulicy Częstochowskiej i  Kusocińskiego;


10.2.Projekt budowlany – wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew  i Otwock Mały w ulicy Częstochowskiej;


10.3. Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Mały,  powiat otwocki;


10.4. Dokumentacja techniczna – instrukcja, odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – droga powiatowa nr 2729 W, ul. Częstochowska w Karczewie;


11.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:

11.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew  i Otwock Mały w ulicach: Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej, Częstochowskiej i Kusocińskiego;


11.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odbudowy konstrukcji oraz nawierzchni dróg gminnych w m. Karczew (ul.: Kusocińskiego, Traugutta, Boh. Powst. Styczniowego, Winczakiewicza, Maciejewskiej) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe;


11.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót obudowy konstrukcji oraz nawierzchni drogi   powiatowej Nr 2729 W (ul. Częstochowska) w m. Karczew po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe;


12. Przedmiar robót nazwa zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej  w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, gm. Karczew;


13. Decyzja pozwolenie na budowę Nr 1099 P/2013 z dnia 2013.10.22 (ostateczna).

Metryka

sporządzono
2015-06-19 przez Szczegielniak Krzysztof
udostępniono
2015-06-19 00:00 przez Mariusz Lasecki
zmodyfikowano
2018-01-05 08:37 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
971
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.