Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Archiwum Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.5.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ulicach: Janusza Kusocińskiego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza, Boh. Powst. Stycznio - 2015, menu 336, artykuł 314 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

ZP.271.5.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ulicach: Janusza Kusocińskiego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza, Boh. Powst. Stycznio

Postępowanie zakończonoOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


 


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 7 lipca 2015 r., dotyczy Sygnatury postępowania: ZP.271.5.2015 na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ulicach: Janusza Kusocińskiego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Ireny Maciejewskiej na terenie osiedla mieszkaniowego „Częstochowska” w Karczewie, realizowana w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

 


 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.06.2015 r.

 Termin składania ofert: 30 czerwca 2015 r. godzina 1200


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 25.06.2015 r. (4)

 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 24.06.2015 r. (3)


 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - z dnia 23.06.2015 r. (2)


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - z dnia 19.06.2015 r. (1)


Ogłoszenie o zamówieniu


SiWZ


1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 171,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: bip.karczew.pl/public/

(pdf)    (word)


 2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)    (word)


3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)    (word


4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)    (word)


5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)     (word)


6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(pdf)     (word)


7.Istotne postanowienia umowy;


8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;


9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(pdf)   (word)


10.Dokumentacja projektowa na którą składa się:


10.1.Projekt budowlany – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew w ulicach: Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej;


10.2.Projekt budowlany – wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew w ulicach: Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej;


10.3.Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Mały,  powiat otwocki;


11.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:


11.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczew i Otwock Mały w ulicach: Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej, Częstochowskiej;


11.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odbudowy konstrukcji oraz nawierzchni dróg gminnych w m. Karczew (ul.: Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej) po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – roboty drogowe;


12.Przedmiar robót nazwa zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności nieruchomości w ul. Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej w Karczewie;


13.Decyzja pozwolenie na budowę Nr 1099 P/2013 z dnia 2013.10.22 (ostateczna).

Metryka

sporządzono
2015-06-18 przez Szczegielniak Krzysztof
udostępniono
2015-06-18 00:00 przez Mariusz Lasecki
zmodyfikowano
2018-01-05 08:37 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
717
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.